จะอัพโหลดไฟล์ไปยังบทเรียนได้อย่างไร

คุณสามารถเพิ่มไฟล์ในบทเรียนของคุณโดยการอัพโหลดไฟล์ นอกจากนี้คุณยังสามารถนำเข้าไฟล์โดยการใช้เครื่องมือนำเข้าบทเรียนในค่าปรับตั้งบทเรียน (Course Settings)

ในฐานะผู้สอน คุณสามารถลากและวางไฟล์จากไฟล์ส่วนตัวของคุณไปยังไฟล์ในบทเรียน

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟล์

หมายเหตุ:

เปิดไฟล์

เปิดไฟล์

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน (Course Navigation) คลิกที่ลิงค์ ไฟล์ (Files)

อัพโหลดไฟล์

คลิกที่ปุ่ม อัพโหลด (Upload)

เปิดไฟล์

เปิดไฟล์

คลิกที่ชื่อของไฟล์ที่คุณต้องการอัพโหลด [1] แล้วคลิกที่ปุ่ม เปิด (Open) [2]

อัพโหลดไฟล์ผ่านการลากและวาง

อัพโหลดไฟล์ผ่านการลากและวาง

เว็บเบราเซอร์บางตัวมีคุณสมบัติเฉพาะที่อนุญาตให้ผู้ใช้เพิ่มไฟล์ได้โดยการลากและการวางไฟล์อย่างง่าย ๆ จากหน้าต่างไฟล์ไปยังคลังไฟล์ Canvas โดยตรง คลิกชื่อของไฟล์ที่คุณต้องการเพิ่ม [1] แล้วลากไฟล์ไปยังเบราเซอร์ที่เปิดอยู่ของคุณ [2] ไฟล์ของคุณจะอัพโหลดโดยอัตโนมัติ

แทนที่ไฟล์ซ้ำซ้อน

แทนที่ไฟล์ซ้ำซ้อน

หากมีไฟล์ที่มีชื่อเดียวกันอยู่แล้วในโฟลเดอร์ที่คุณกำลังอัพโหลดไฟล์ คุณจะถูกถามว่าคุณต้องการแทนที่หรือเปลี่ยนชื่อหรือไม่

เปลี่ยนชื่อไฟล์โดยคลิกที่ปุ่ม เปลี่ยนชื่อ (Change Name) [1] ตัวเลือกนี้จะจัดทำสำเนาของไฟล์ซ้ำซ้อนโดยใช้ชื่อที่แตกต่างไป

แทนที่ไฟล์โดยคลิกที่ปุ่มแทนที่ (Replace) [2]

ดูความคืบหน้าการอัพโหลด

ดูความคืบหน้าการอัพโหลด

แถบความคืบหน้าจะปรากฏขึ้นที่ด้านบนของหน้าจอเพื่อติดตามความคืบหน้าของการอัพโหลดไฟล์ของคุณ

ดูไฟล์

ดูไฟล์

ดูไฟล์ใหม่ของคุณใบบทเรียน

หมายเหตุ: หากคุณกำลังใช้ สิทธิ์การใช้งาน (Usage Rights) คุณจะต้องตั้งค่าสิทธิ์การใช้งานไฟล์ก่อนที่ไฟล์จะถูกเผยแพร่