จะจัดทำแบบทดสอบโดยที่กลุ่มคำถามเชื่อมโยงกับแถวคำถามได้อย่างไร

คุณสามารถจัดทำแบบทดสอบโดยใช้ กลุ่มคำถาม ที่เชื่อมโยงไว้กับ แถวคำถาม

ขณะเชื่อมโยงแถวคำถามกับกลุ่มคำถาม คุณจะเห็นแถวคำถามทั้งหมดที่คุณจัดทำไว้ในบทเรียนเดียวกัน และที่คุณทำบุ๊กมาร์กไว้ในบทเรียนอื่น ๆ ที่คุณเป็นผู้สอน นอกจากนี้คุณจะเห็นแถวคำถามที่ถูกเพิ่มโดยผู้ดูแลระบบของคุณไปยังบัญชีย่อยของคุณ ซึ่งทำให้สะดวกสำหรับผู้สอนในสาขาวิชาหรือโปรแกรมเดียวกันในการแชร์ข้อมูลระหว่างกัน

Canvas จะอ้างอิงแถวคำถามที่คุณเลือกไว้ขณะที่ผู้เรียนแต่ละรายทำแบบทดสอบ ผู้เรียนแต่ละคนจะได้รับคำถามตามที่กำหนดโดยเรียกค้นมาจากแถวคำถามแบบสุ่ม จำนวนคำถามและค่าคะแนนต่อคำถามจะถูกระบุไว้เมื่อมีการจัดทำกลุ่มคำถาม เช่น หากคุณต้องการใช้คำถามจากสาขาภาษาอังกฤษ และมีคำถามอยู่ 7 ข้อในแถวคำถาม แต่คุณต้องการกลุ่มคำถามดังกล่าวให้แสดงเพียง 2 คำถาม Canvas จะสุ่มเรียกค้นคำถามมา 2 จาก 7 คำถามขณะที่ผู้เรียนทำแบบทดสอบ

หากคุณต้องการให้คำถามของคุณปรากฏขึ้นตามลำดับใดโดยเฉพาะ คุณควรเพิ่มคำถามแต่ละข้อหรือค้นหาคำถามแทนการจัดทำกลุ่มคำถาม

หมายเหตุ:

  • ขณะเชื่อมโยงแถวคำถามกับแบบทดสอบ คุณจะต้องทำการแก้ไขภายในแถวคำถามก่อนเผยแพร่แบบทดสอบให้ทำ แม้ว่าคุณจะสามารถแก้ไขแถวคำถามได้หลังการเผยแพร่แบบทดสอบ แต่ผู้เรียนที่เปิดหรือทำแบบทดสอบไปแล้วจะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ซึ่งอาจส่งผลต่อเกรดของผู้เรียน ผู้เรียนที่เริ่มแบบทดสอบหลังมีการแก้ไขจะเห็นข้อมูลอัพเดตที่คุณทำไว้
  • คำถามที่เชื่อมโยงกับแถวคำถามจะไม่สามารถปรับเกรดได้ เนื่องจากอาจถูกใช้กับแบบทดสอบมากกว่าหนึ่งชุด
  • หากเปิดใช้งานตัวเลือก ปรับค่าเริ่มต้นเป็นแบบทดสอบใหม่ (Default to New Quizzes) คุณจะไม่สามารถจัดทำแบบทดสอบคลาสสิค (Classic Quizzes) ใหม่ได้ ทั้งนี้ แบบทดสอบคลาสสิค (Classic Quizzes) ยังสามารถแก้ไข นำเข้าและโอนย้ายไปแบบทดสอบใหม่ (New Quizzes) ได้

เปิดแบบทดสอบ

เปิดแบบทดสอบ

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน ให้คลิกที่ลิงค์ แบบทดสอบ (Quizzes)

เพิ่มแบบทดสอบ

เพิ่มแบบทดสอบ

คลิกที่ปุ่ม เพิ่มแบบทดสอบ (Add Quiz)

เลือกเอนจินแบบทดสอบ

เลือกเอนจินแบบทดสอบ

หากบทเรียนของคุณมีแบบทดสอบใหม่ที่เปิดใช้งานไว้ คุณจะต้องเลือกเอนจินแบบทดสอบ

เลือกแบบทดสอบใหม่โดยคลิกที่ตัวเลือก แบบทดสอบใหม่ (New Quizzes) [1]

จัดทำแบบทดสอบคลาสสิคโดยคลิกที่ตัวเลือก แบบทดสอบคลาสสิค (Classic Quizzes) [2]

บันทึกการเลือกเอนจินแบบทดสอบของคุณสำหรับบทเรียนนี้โดยคลิกที่ช่องทำเครื่องหมาย จดจำตัวเลือกของฉันสำหรับบทเรียนนี้ (Remember my choice for this course) [3]

จากนั้นคลิกที่ปุ่ม ส่ง (Submit) [4]

หมายเหตุ:

แก้ไขรายละเอียดแบบทดสอบ

จากแท็บ รายละเอียด ให้กรอกชื่อแบบทดสอบของคุณ [1] จาก Rich Content Editor [2] ให้นำเสนอแบบทดสอบของคุณที่มีข้อความกำหนดรูปแบบแล้ว หรือภาพ วิดีโอและตัวอย่างสมการทางคณิตศาสตร์ คุณสามารถใช้เครื่องมือแสดงความเห็นในสื่อเพื่อบันทึกข้อมูลแนะนำแบบทดสอบของคุณ

กรอกรายละเอียดที่เหลือของแบบทดสอบ [3]

เพิ่มกลุ่มคำถามใหม่

เพิ่มกลุ่มคำถามใหม่

คลิกที่แท็บ คำถาม (Questions) [1] คลิกที่ปุ่ม กลุ่มคำถามใหม่ [2]

จัดทำรายละเอียดกลุ่ม

จัดทำรายละเอียดกลุ่ม

กำหนดชื่อกลุ่มคำถามของคุณ [1] พิจารณาจำนวนคำถามที่คุณต้องการให้ Canvas สุ่มเลือกจากลุ่ม [2] และจำนวนคะแนนที่กำหนดให้สำหรับแต่ละคำถาม [3]

กลุ่มคำถามแบบทดสอบจะไม่ถูกกำหนดชื่ออัตโนมัติสำหรับผู้สอน เพิ่มชื่อกำหนดเองสำหรับกลุ่มคำถามสำหรับแบบทดสอบของคุณ แล้วกรอกชื่อในฟิลด์ข้อความของกลุ่ม ชื่อกำหนดเองสามารถช่วยให้คุณระบุกลุ่มคำถามสำหรับแบบทดสอบได้ง่ายขึ้น

ไม่ว่าชื่อกลุ่มคำถามจะเป็นอะไร ผู้เรียนจะเห็นคำถามสำหรับแบบทดสอบตามลำดับตัวเลข (เช่น คำถามที่ 1 คำถามที่ 2)

หมายเหตุ:

  • ค่าคะแนนแบบทดสอบรองรับทศนิยมสูงสุดสองหลัก การกรอกทศนิยมมากกว่าสองหลักจะถูกปัดเศษเป็นค่าคะแนนในหลักที่สองที่ใกล้เคียงที่สุด
  • หากคุณกำหนดกลุ่มคำถามเพื่อเลือกคำถามแบบสุ่มจากแถวคำถาม แถวคำถามและคำถามจะไม่ถูกรวมอยู่ในการส่งออกแบบทดสอบ ไฟล์ QTI จะดาวน์โหลดรายละเอียดแบบทดสอบ แต่จะไม่รวมคำถามเข้ามาด้วย

ค้นหาแถวคำถาม

ค้นหาแถวคำถาม

เลือกแถวคำถามที่คุณต้องการอ้างอิงในแบบทดสอบของคุณ [1] คลิกที่ปุ่ม เลือกแถว [2]

จัดทำกลุ่ม

จัดทำกลุ่ม

ยืนยันว่าแถวคำถามของคุณเชื่อมโยงแล้วกับกลุ่มคำถาม [1] คลิกที่ปุ่ม จัดทำกลุ่ม [2]

แก้ไขกลุ่มคำถาม

แก้ไขกลุ่มคำถาม

แก้ไขจำนวนคำถามที่จะเลือกจากกลุ่มหรือแก้ไขคะแนนที่จัดสรรโดยคลิกที่ไอคอน แก้ไข [1] ลบกลุ่มคำถามโดยคลิกที่ไอคอน ลบ [2]

บันทึกแบบทดสอบ

บันทึกแบบทดสอบ

คลิกที่ปุ่ม บันทึก (Save) เพื่อบันทึกผลงานของคุณและแสดงตัวอย่างแบบทดสอบ

หมายเหตุ: คุณไม่ควรเผยแพร่แบบทดสอบของคุณจนกว่าจะเป็นผลงานขั้นสุดท้ายแล้ว หากคุณพร้อมเผยแพร่แบบทดสอบของคุณและนำเสนอกับผู้เรียน ให้คลิกที่ปุ่ม บันทึกและเผยแพร่ (Save & Publish)

แสดงตัวอย่างและเผยแพร่แบบทดสอบ

แสดงตัวอย่างและเผยแพร่แบบทดสอบ

คลิกที่ปุ่ม แสดงตัวอย่าง (Preview) [1] เพื่อดูว่าผู้เรียนใดที่จะเห็นเมื่อทำแบบทดสอบ หากการแสดงตัวอย่างแสดงแบบทดสอบในรูปแบบที่คุณต้องการ ให้คลิกที่ปุ่ม เผยแพร่ (Publish) [2]

หมายเหตุ: แม้ว่าคุณจะสามารถแก้ไขแบบทดสอบได้หลังการเผยแพร่ แต่ผู้เรียนที่เปิดหรือทำแบบทดสอบไปแล้วจะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ซึ่งอาจส่งผลต่อเกรดของผู้เรียน