จะกำหนดภารกิจสำหรับกลุ่มบทเรียนอย่างไร

คุณสามารถจัดทำภารกิจของกลุ่มโดยใช้ช่องทำเครื่องหมายภารกิจของกลุ่ม (Group Assignment) Canvas จะใช้ชุดกลุ่มเพื่อกำหนดภารกิจของกลุ่ม และแต่ละกลุ่มภายในชุดกลุ่มที่ได้รับมอบหมายภารกิจจะต้องทำภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ขณะจัดทำหรือแก้ไขภารกิจของกลุ่ม คุณสามารถมอบหมายภารกิจไปยังกลุ่มเฉพาะได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถกำหนดวันครบกำหนดต่าง ๆ กันและวันพร้อมใช้งานสำหรับกลุ่มภายในภารกิจที่จัดสรรให้กับส่วนที่เหลือในชั้นเรียน

คุณจะต้องกำหนดชุดกลุ่มเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจ คุณสามารถเพิ่มชุดกลุ่มในปัจจุบันหรือสามารถจัดทำชุดกลุ่มใหม่เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจและเพิ่มผู้เรียนไปยังกลุ่มในภายหลัง ทั้งนี้ หากคุณจัดทำชุดกลุ่มแบบสมัครด้วยตัวเองหรือภารกิจของกลุ่มแบบแมนวล คุณจะไม่สามารถใช้ชุดกลุ่มดังกล่าวได้จนกว่าผู้ใช้จะถูกเพิ่มไปยังกลุ่มย่อย กลุ่มที่จัดทำโดยผู้เรียนจะไม่สามารถใช้สำหรับภารกิจของกลุ่มได้

หากมีการแยกกลุ่มต่าง ๆ ในภารกิจ ผู้เรียนจะสามารถดูเฉพาะภารกิจเท่านั้นหากตนเองเป็นสมาชิกของกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย ไม่เช่นนั้นภารกิจจะไม่ปรากฏขึ้นในเพจภารกิจของผู้เรียน เกรดจะไม่สามารถกำหนดให้แก่ผู้เรียนที่ยังไม่ถูกระบุในภารกิจได้ และภารกิจที่ยังไม่ได้มอบหมายให้แก่ผู้เรียนจะไม่ถูกพิจารณาในข้อมูลเกรดรวม 

หากเปิดใช้งาน ระยะเวลาให้เกรดหลายช่วง (Multiple Grading Periods) ไว้ ภารกิจจะถูกพิจารณาร่วมด้วยตามระยะเวลาให้เกรดที่สรุปแล้ว

หมายเหตุ:

  • จากภารกิจของกลุ่ม ผลงานจัดส่งหนึ่งรายการจะถูกนับรวมสำหรับทั้งกลุ่ม เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการประเมินงานของกลุ่ม
  • ภารกิจของกลุ่มไม่สามารถใช้กับภารกิจประเภท เครื่องมือจากภายนอก ได้
  • ผู้เรียนควรถูกจัดสรรไปยังกลุ่มก่อนที่จะเผยแพร่ภารกิจของกลุ่ม เกรดและผลงานจัดส่งอาจได้รับผลกระทบสำหรับผู้เรียนที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มขณะที่มีการจัดส่งภารกิจแต่ตนเองถูกเพิ่มไปยังกลุ่มในภายหลังหรือสำหรับผู้เรียนที่ถูกลบออกจากกลุ่ม
  • หากวันครบกำหนดหลายช่วงถูกกำหนดไว้สำหรับผู้เรียน Canvas จะจัดสรรวันครบกำหนดล่าสุดสำหรับผู้เรียน เช่น หากวันครบกำหนดของกลุ่มคือ 18 พฤศจิกายน และวันครบกำหนดเฉพาะสำหรับผู้เรียนคือ 20 พฤศจิกายน ผู้เรียนจะได้รับการจัดสรรวันครบกำหนดที่ 20 พฤศจิกายน

เปิดภารกิจ

เปิดภารกิจ

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน ให้คลิกที่ลิงค์ ภารกิจ (Assignments)

เพิ่มภารกิจ

เพิ่มภารกิจ

คลิกที่ปุ่ม เพิ่มภารกิจ (Add Assignment)

เพิ่มรายละเอียดภารกิจ

เลือกภารกิจของกลุ่ม

เลือกภารกิจของกลุ่ม

คลิกที่ช่องทำเครื่องหมาย นี่เป็นภารกิจของกลุ่ม (This is a Group Assignment)

กำหนดเกรดแยกเฉพาะ

กำหนดเกรดแยกเฉพาะ

คุณสามารถเลือกกำหนดเกรดให้แก่ผู้เรียนเฉพาะรายโดยเลือกช่องทำเครื่องหมาย กำหนดเกรดให้กับผู้เรียนแต่ละรายแยกกัน (Assign grades to each student individually)

หากไม่ได้ทำเครื่องหมายในช่องนี้ ผู้เรียนทั้งหมดในกลุ่มจะได้รับเกรดเหมือน ๆ กัน

เลือกชุดกลุ่ม

เลือกชุดกลุ่ม

เลือกชุดกลุ่มในปัจจุบันโดยคลิกที่เมนูแสดงรายการ ชุดกลุ่ม (Group Set) [1] จัดทำหมวดหมู่กลุ่มใหม่โดยคลิกที่ปุ่ม หมวดหมู่ใหม่ของกลุ่ม [2]

หมายเหตุ: กลุ่มที่จัดทำโดยผู้เรียนจะไม่สามารถใช้สำหรับภารกิจของกลุ่ม และจะไม่ปรากฏขึ้นในเมนูแสดงรายการ

ต้องมีความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง

ต้องมีความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง

ความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องสามารถใช้กับภารกิจของกลุ่ม หากคุณต้องการกำหนดความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง, ให้คลิกที่ช่องทำเครื่องหมาย ต้องมีความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง (Require Peer Reviews)

กำหนดวันที่อื่นสำหรับกลุ่ม

กำหนดวันที่อื่นสำหรับกลุ่ม

ตามค่าเริ่มต้น Canvas จะกำหนดภารกิจของคุณให้กับทุกคนในบทเรียนของคุณ เพิ่มกำหนดเวลาและวันที่พร้อมใช้งานใหม่สำหรับผู้ใช้อื่นในบทเรียนโดยคลิกที่ปุ่ม เพิ่ม (Add) [1]

จากนั้นเริ่มพิมพ์ชื่อของกลุ่มในฟิลด์ มอบหมายให้ (Assign to) [2] ฟิลด์ค้นหาสามารถปรับเปลี่ยนได้ และคุณสามารถค้นหาได้จากบางส่วนของชื่อกลุ่ม คลิกที่ชื่อกลุ่มเมื่อชื่อปรากฏขึ้น [3] รายการจะไม่สามารถเลื่อนดูได้

คุณสามารถระบุได้มากกว่าหนึ่งกลุ่มในฟิลด์ มอบหมายให้ (Assign to) หากกลุ่มดังกล่าวจะต้องมีกำหนดเวลาและวันที่พร้อมใช้งานเดียวกัน

มอบหมายให้กับกลุ่มเท่านั้น

มอบหมายให้กับกลุ่มเท่านั้น

จัดทำภารกิจสำหรับกลุ่มเฉพาะในชุดกลุ่มโดยคลิกที่ไอคอนลบติดกับฉลากกำกับ ทุกคน (Everyone) [1]

เริ่มพิมพ์ชื่อกลุ่มในฟิลด์ มอบหมายให้ (Assign to) [2] คลิกที่ชื่อกลุ่มเมื่อชื่อปรากฏขึ้น [3]

แก้ไขกำหนดเวลาและวันที่พร้อมใช้งาน

แก้ไขกำหนดเวลาและวันที่พร้อมใช้งาน

จากฟิลด์วันที่ ให้เพิ่มวันที่ที่คุณต้องการพร้อมตัวเลือกต่อไปนี้

  • กำหนดเวลา (Due) [1]: กำหนดวันที่และเวลาที่กำหนดไว้สำหรับภารกิจ วันครบกำหนดจะถูกกรอกไว้แล้วให้กับคุณหากคุณจัดทำเชลล์ภารกิจ แต่คุณสามารถแก้ไขได้ในกรณีที่ต้องการ
  • ใช้ได้จาก (Available From) [2]: กำหนดวันที่และเวลาที่ภารกิจจะพร้อมใช้งาน
  • จนถึง (Until) [3]: กำหนดวันที่และเวลาที่ภารกิจจะไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไป

 

หมายเหตุ: ด้านล่างของฟิลด์ วันครบกำหนด (Due Date) และวันที่พร้อมใช้งาน (Availability date) Canvas จะแสดงวันที่และเวลาตามเขตเวลาในบริบทที่เกี่ยวข้อง หากคุณจัดการบทเรียนในเขตเวลาอื่นที่ไม่ใช่เขตเวลาของคุณ และจัดทำหรือแก้ไขวันครบกำหนดสำหรับภารกิจ เวลาสำหรับบทเรียนและเวลาท้องถิ่นจะปรากฏขึ้นเพื่อใช้อ้างอิง

ลบวันที่

ลบวันที่

นอกจากนี้คุณยังสามารถลบวันที่เพิ่มเติมโดยคลิกที่ไอคอนลบติดกับวันที่ที่เกี่ยวข้อง

บันทึกและเผยแพร่

บันทึกและเผยแพร่

หากคุณพร้อมเผยแพร่ภารกิจของคุณ ให้คลิกที่ปุ่ม บันทึกและเผยแพร่ (Save & Publish) [1] หากคุณต้องการจัดทำร่างภารกิจของคุณเพื่อเผยแพร่ในภายหลัง ให้คลิกที่ปุ่ม บันทึก (Save) [2]

ดูคำเตือนวันครบกำหนด

ดูคำเตือนวันครบกำหนด

แม้ว่าคุณจะไม่ได้เพิ่มกลุ่มย่อย แต่คุณจะเห็นข้อความเตือนแจ้งว่าต้องการเพิ่มกลุ่มย่อยหรือไม่

คุณสามารถคลิกที่ปุ่ม ดำเนินการต่อ (Continue) [1] หากไม่ต้องการเพิ่มกลุ่มย่อยอื่น ๆ ไปยังภารกิจ หรือคลิกที่ ย้อนกลับ (Go Back) [2]เพื่อย้อนกลับและเพิ่มกลุ่มย่อย

หมายเหตุ: ข้อความแจ้งเตือนนี้จะไม่ปรากฏขึ้นหากมีการจัดสรรทุกคนในบทเรียน หรือกลุ่มย่อยทั้งหมดของบทเรียนไว้แล้ว

ดูข้อผิดพลาดวันที่

ดูข้อผิดพลาดวันที่

หากคุณส่งชุดอักขระวันครบกำหนดที่ไม่ถูกต้องและพยายามบันทึกภารกิจ Canvas จะจัดทำการแจ้งข้อมูลข้อผิดพลาด รายการที่ไม่ถูกต้องดังกล่าวได้แก่การไม่ปลดล็อคภารกิจก่อนครบกำหนด การไม่กำหนดวันครบกำหนดภายในช่วงวันที่พร้อมใช้งาน หรือการกำหนดวันที่ที่อยู่นอกกำหนดเวลาของบทเรียนหรือเทอม

แก้ไขวันที่จากนั้นอัพเดตภารกิจอีกครั้ง

หมายเหตุ:

  • หากบทเรียนไม่มีวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดสำหรับบทเรียนกำหนดไว้ Canvas จะยืนยันภารกิจกับชุดวันที่สำหรับเทอมของบทเรียน
  • หากบทเรียนของคุณใช้ระยะเวลาให้เกรดแบบหลายรอบ ฟิลด์การจัดสรร (Assign) จะยืนยันวันครบกำหนดกับระยะเวลาให้เกรดที่สรุปแล้วและกำหนดว่าวันที่ของภารกิจจะต้องเป็นวันที่ในอดีตสำหรับระยะเวลาให้เกรดที่สรุปแล้ว

ดูวันที่สำหรับภารกิจ

ดูวันที่สำหรับภารกิจ

ดูวันที่และผู้ใช้ที่กำหนดสำหรับภารกิจ

ดูเพจภารกิจ

ดูเพจภารกิจ

จากเพจดัชนีภารกิจ (Assignment Index) ภารกิจจะแสดงผู้ใช้และวันที่ต่าง ๆ ที่กำหนดไว้สำหรับภารกิจ เลื่อนไปที่ข้อความเพื่อดูวันที่ที่กำหนด