ฉันจะดูรายละเอียดผู้ใช้สำหรับการลงทะเบียนในบทเรียนได้อย่างไร

เพจรายละเอียดผู้ใช้จะแสดงภาพโพรไฟล์ สมาชิกภาพและข้อความล่าสุดของผู้ใช้ ตลอดจนข้อมูลอื่น ๆ

หมายเหตุ:

  • หากเพจรายละเอียดผู้ใช้ของคุณไม่ตรงกับเค้าโครงที่แสดงในบทเรียนนี้ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในบทเรียนเกี่ยวกับโพรไฟล์ผู้ใช้ซึ่งระบุวิธีการใช้เพจรายละเอียดผู้ใช้เมื่อมีการเปิดใช้งานโพรไฟล์สำหรับสถาบันของคุณ
  • การดูรายละเอียดผู้ใช้และอีเมลแอดเดรสของผู้ใช้ถือเป็นสิทธิ์อนุญาตของบทเรียน คุณอาจไม่สามารถดูข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ในหน้ารายละเอียดของผู้ใช้ ขึ้นอยู่กับสิทธิ์อนุญาตของคุณ

เปิด บุคคล

เปิด บุคคล

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน คลิกที่ลิงค์ บุคคล (People)

ค้นหาผู้ใช้

ในฟิลด์ค้นหา [1] ให้ทำการค้นหาชื่อของผู้ใช้ นอกจากนี้คุณยังสามารถกรองผู้ใช้จากบทบาทในเมนูแสดงรายการ บทบาท (Roles) [2]

เปิดรายละเอียดผู้ใช้

คลิกที่ไอคอนตัวเลือกของผู้ใช้ [1]แล้วเลือกลิงค์ รายละเอียดผู้ใช้ (User Details) [2]

ดูชื่อและอีเมล

เพจรายละเอียดผู้ใช้จะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ใช้

ในกลุ่มย่อยชื่อ (Name) และอีเมล (Email) ของผู้ใช้ คุณสามารถดูชื่อของผู้ใช้ [1] ภาพโพรไฟล์ (หากเปิดใช้งานโดยสถาบันของคุณ) [2] อีเมลเริ่มต้น [3] และเขตเวลา [4]

หากผู้ใช้มีภาพโพรไฟล์ที่ไม่เหมาะสม คุณสามารถลบออกได้โดยการคลิกที่ลิงค์ ลบภาพประจำตัว (Remove avatar picture)

หมายเหตุ: การดูอีเมลแอดเดรสของผู้ใช้ถือเป็นสิทธิ์อนุญาตของบทเรียน คุณอาจไม่สามารถดูอีเมลแอดเดรสของผู้ใช้ได้ ขึ้นอยู่กับสิทธิ์อนุญาตของคุณ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ดูรายละเอียดสมาชิกภาพเกี่ยวกับผู้ใช้โดยคลิกที่ลิงค์รายละเอียดผู้ใช้เพิ่มเติม (more user details) [1]

คุณสามารถดูการลงทะเบียนบทเรียนของผู้ใช้และบทบาทของผู้ใช้ [2] หากผู้ใช้ได้รับมอบหมายบทบาทกำหนดเอง ปัจจุบันจะแสดงเฉพาะบทบาทพื้นฐานเท่านั้น คุณอาจจะสามารถสรุปการลงทะเบียน [3] และลบข้อมูลการลงทะเบียน [4] ขึ้นอยู่กับสิทธิ์อนุญาตบทเรียนของคุณ

นอกจากนี้คุณยังสามารถดูและจัดการข้อจำกัดกลุ่มย่อยบทเรียนของผู้ใช้ [5] และฟิลด์วันสุดท้ายที่เข้าร่วม (Last Day Attended) ได้ [6]

ดูข้อความล่าสุด

กลุ่มย่อยข้อความล่าสุด (Recent Messages) จะแสดงกิจกรรมล่าสุดของผู้ใช้ในประกาศและการพูดคุย ถ้ามี

ดูแถบรายการด้านข้าง

ดูแถบรายการด้านข้าง

หากคุณมีสิทธิ์อนุญาตที่เหมาะสม แถบรายการด้านข้างอาจมีลิงค์ไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ใช้: