จะเพิ่มเนื้อหาไปยังแถวรายการในแบบทดสอบใหม่ (New Quizzes) ได้อย่างไร

หลังจากที่ จัดทำเนื้อหาในแบบทดสอบ, คุณสามารถเพิ่มข้อมูลชุดนี้ไปยังแถวรายการเพื่อใช้ในแบบทดสอบอื่น ๆ คุณสามารถเพิ่มคำถามหรือปัจจัยกระตุ้นจากบทเรียนใด ๆ ก็ได้ที่คุณมีสิทธิ์เพื่อจัดทำและแก้ไขแบบทดสอบโดยใช้แบบทดสอบใหม่ (New Quizzes)

หลังจากเพิ่มคำถามไปยังแถวรายการแล้ว คุณสมบัติสำหรับคำถามทั้งหมดนอเหนือจากค่าคะแนนและตัวเลือกบางอย่างจะต้องมีการแก้ไขในแถวรายการ คุณจะต้องแน่ใจว่าคำถามของคุณสมบูรณ์ครบถ้วนก่อนที่จะเพิ่มไปยังแถวรายการ

หมายเหตุ: ขณะเพิ่มเนื้อหากระตุ้นไปยังแถวรายการ คำถามที่พ่วงกับเนื้อหากระตุ้นจะไม่ถูกเพิ่มอัตโนมัติ และจะต้องเพิ่มไปยังแถวรายการด้วยตัวเอง และเมื่อคุณเพิ่มเนื้อหากระตุ้นไปยังแบบทดสอบจากแถวรายการ คำถามที่พ่วงไว้จะไม่ถูกเพิ่มอัตโนมัติ

เปิดแบบทดสอบ

เปิดแบบทดสอบ

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน ให้คลิกที่ลิงค์ แบบทดสอบ (Quizzes)

หมายเหตุ: นอกจากนี้คุณยังสามารถสืบค้นแบบทดสอบได้จากเพจ ภารกิจ (Assignments)

เปิดเพจจัดทำ

เพิ่มเนื้อหาไปยังแถวรายการโดยค้นหาแบบทดสอบที่คุณต้องการเปิด [1]

เปิดแบบทดสอบใหม่ (New Quizzes) จากแบบทดสอบในปัจจุบันโดยที่ไอคอนตัวเลือก [2] จากนั้นคลิกลิงค์จัดทำ (Build) [3]

แก้ไขคำถาม

ระบุตำแหน่งคำถามที่คุณต้องการเพิ่มไปยังแถวรายการ [1] คลิกที่ไอคอนแก้ไข [2]

เปิดการจัดแถวรายการ

คลิกที่ปุ่ม การจัดแถวรายการ (Item Banking)

เพิ่มคำถามไปยังแถวรายการ

คลิกที่ลิงค์ เพิ่มไปยังแถว (Add to Bank)

เพิ่มไปยังแถวในปัจจุบัน

เพิ่มไปยังแถวในปัจจุบัน

เพิ่มรายการไปยังแถวรายการในปัจจุบันโดยคลิกที่ตัวเลือก แถวรายการในปัจจุบัน (Existing item bank) [1] จากนั้นเลือกแถวรายการที่คุณต้องการใช้ในเมนูแสดงรายการ เลือกแถวปลายทาง (Select the destination bank) [2]

เพิ่มรายการไปยังแถวโดยคลิกที่ปุ่ม เพิ่ม (Add) [3]

จัดทำแถวใหม่

จัดทำแถวใหม่

จัดทำแถวใหม่สำหรับรายการโดยคลิกที่ตัวเลือก แถวรายการใหม่ (New item bank) [1] กรอกชื่อแถวใหม่ในฟิลด์ ชื่อแถวใหม่ (New Bank Title) [2]

เพิ่มรายการไปยังแถวใหม่โดยคลิกที่ปุ่ม เพิ่ม (Add) [3]