จะให้เกรดคำถามในแบบทดสอบใหม่ (New Quizzes) ทีละรายการใน SpeedGrader ได้อย่างไร

คุณสามารถให้เกรดคำถามสำหรับแบบทดสอบใหม่ (New Quizzes) แต่ละรายการโดยใช้ SpeedGrader รายการแบบทดสอบส่วนใหญ่จะมีการให้เกรดอัตโนมัติหลังจากผู้เรียนจัดส่งข้อมูลแบบทดสอบ อย่างไรก็ตาม คำถามแบบเรียงความและที่ต้องอัพโหลดไฟล์จะต้องให้เกรดด้วยตัวเอง

หมายเหตุ:

  • แบบทดสอบที่เรียกค้นคำถามจากแถวรายการจะสลับลำดับคำถามให้กับผู้เรียนแต่ละราย ลำดับคำถามสำหรับผลงานจัดส่งแต่ละชุดอาจแตกต่างกันไปภายใน SpeedGrader
  • หากคุณใช้แบบทดสอบแบบคลาสสิค (Classic Quizzes) ให้ดูวิธีการให้เกรดคำถามในแบบทดสอบทีละข้อ

เปิดเกรด

เปิดเกรด

ในส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน คลิกที่ลิงค์ เกรด (Grades)

เปิด SpeedGrader

ค้นหาแบบทดสอบที่คุณต้องการให้เกรด [1] จากนั้นคลิกที่เซลล์เกรดสำหรับแบบทดสอบดังกล่าว [2]

เปิดถาดรายละเอียดเกรด (Grade Detail Tray) โดยคลิกที่ไอคอนถาดรายละเอียดเกรด [3] จากนั้นคลิกที่ลิงค์ SpeedGrader ที่ถาดรายละเอียดเกรด (Grade Detail Tray) [4]

เปิดตัวเลือกสำหรับ SpeedGrader

เปิดตัวเลือกสำหรับ SpeedGrader

เปิดใช้งานการให้เกรดทีละคำถามโดยคลิกที่ไอคอนการตั้งค่า SpeedGrader [1] แล้วคลิกที่ลิงค์Options [2]

เลือกเกรดจากคำถาม

เลือกเกรดจากคำถาม

คลิกที่ช่องทำเครื่องหมาย เกรดแยกตามคำถาม (Grade by question) [1] จากนั้นคลิกที่ปุ่ม บันทึกค่าปรับตั้ง (Save Settings) [2]

ดูแถบตัวเลข

ดูแถบตัวเลข

ขณะเปิดใช้งานการให้เกรดคำถามในแบบทดสอบทีละคำถาม Canvas จะแสดงแถบตัวเลขติดกับแผงข้อมูลแบบทดสอบเพื่อแสดงคำถามแต่ละข้อในแบบทดสอบ [1] ของคุณ

จำนวนที่มีสัญลักษณ์กำกับใช้ระบุคำถามที่จะต้องให้เกรดด้วยตัวเอง [2] นอกจากนี้ Canvas ยังแสดงแถบการแจ้งข้อมูลไว้พร้อมกับคำถามสำหรับแบบทดสอบที่จะต้องพิจารณาและกำหนดเกรดด้วยตัวเอง [3]

กำหนดเกรด

คำถามที่ต้องกำหนดเกรดเองจะมีขอบพร้อมข้อความรอให้เกรด (Waiting for grade) [1]

แสดงความเห็นสำหรับคำถามโดยคลิกที่ไอคอนความเห็น [2] ให้คะแนนเต็มสำหรับคำตอบของผู้เรียนโดยคลิกที่ปุ่ม ถูกต้อง (Correct) [3] ไม่ให้คะแนนคำตอบของผู้เรียนโดยคลิกที่ปุ่ม ไม่ถูกต้อง (Incorrect) [4] นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเพิ่มหรือลดคะแนน [5]

บันทึกคะแนนสำหรับคำถามโดยคลิกที่ปุ่ม อัพเดต (Update) [6]

ไปที่ผู้เรียนถัดไป

ไปที่ผู้เรียนถัดไป

ให้เกรดผลงานจัดส่งของผู้เรียนสำหรับคำถามเดียวกันโดยคลิกที่ปุ่ม ผู้เรียนถัดไป (Next Student) [1]

ไปที่ผู้เรียนก่อนหน้าโดยคลิกที่ปุ่ม ผู้เรียนก่อนหน้า (Previous Student) [2]

หมายเหตุ: SpeedGrader จะแสดงคำถามเดียวกันสำหรับแบบทดสอบสำหรับผู้เรียนคนถัดไป