จะจัดการเกณฑ์การให้คะแนนในบทเรียนได้อย่างไร

ในฐานะผู้สอน คุณสามารถจัดทำ แก้ไข และลบเกณฑ์การให้คะแนนในบทเรียนของคุณได้ เกณฑ์การให้คะแนน (Rubrics) สามารถนำไปใช้เป็นเกณฑ์การให้คะแนนสำหรับผู้เรียนและเพิ่มเข้าไปในภารกิจ แบบทดสอบ และการพูดคุยที่มีการให้เกรดได้

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกณฑ์การให้คะแนน

หมายเหตุ:

  • ถ้าเพิ่มเกณฑ์การให้คะแนนเข้าไปในภารกิจมากกว่าหนึ่งภารกิจแล้วจะไม่สามารถแก้ไขเกณฑ์การให้คะแนนนั้นได้
  • เมื่อคุณลบเกณฑ์การให้คะแนนใด Canvas จะลบเกณฑ์การให้คะแนนนั้นออกจากภารกิจที่เกี่ยวข้องในบทเรียนนั้นทั้งหมด และลบคะแนนและการประเมินที่เคยให้โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนนั้นที่มีอยู่ทั้งหมด

เปิดเกณฑ์การให้คะแนน

เปิดเกณฑ์การให้คะแนน

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน ให้คลิกที่ลิงค์ เกณฑ์การให้คะแนน (Rubrics)

ดูเกณฑ์การให้คะแนน

ดูเกณฑ์การให้คะแนน

ในเพจ จัดการเกณฑ์การให้คะแนน (Manage Rubrics) คุณสามารถดูเกณฑ์การให้คะแนนที่มีอยู่ในบทเรียนของคุณทั้งหมดได้

เพิ่มเกณฑ์การให้คะแนน

เพิ่มเกณฑ์การให้คะแนน

หากต้องการเพิ่มเกณฑ์การให้คะแนน, ให้คลิกที่ปุ่ม เพิ่มเกณฑ์การให้คะแนน (Add Rubric)

ดูเกณฑ์การให้คะแนน

ดูเกณฑ์การให้คะแนน

หากต้องการดูเกณฑ์การให้คะแนนใด ให้คลิกที่ชื่อของเกณฑ์การให้คะแนนนั้น

แก้ไขเกณฑ์การให้คะแนน

หากต้องการแก้ไขเกณฑ์การให้คะแนน ให้คลิกที่ปุ่ม แก้ไขเกณฑ์การให้คะแนน (Edit Rubric)

ดูเกณฑ์การให้คะแนนที่ไม่สามารถแก้ไขได้

หากมีการใช้เกณฑ์การให้คะแนนในภารกิจมากกว่าหนึ่งภารกิจ จะไม่มีปุ่ม แก้ไขเกณฑ์การให้คะแนน (Edit Rubric)

อย่างไรก็ตาม คุณสามารถจัดทำสำเนาของเกณฑ์การให้คะแนน แล้วค่อยไปปรับเปลี่ยนตอนที่เพิ่มเกณฑ์การให้คะแนนนั้นในภารกิจก็ได้

แก้ไขรายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนน

แก้ไขรายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนน

หากต้องการเปลี่ยนชื่อเกณฑ์การให้คะแนน ให้พิมพ์รายละเอียดในฟิลด์ ชื่อ (Title) [1]

หากต้องการแก้ไขรายละเอียดเกณฑ์พิจารณาของเกณฑ์การให้คะแนนหรือรายละเอียดแบบยาว ให้คลิกที่ไอคอนแก้ไขของเกณฑ์พิจารณาข้อนั้น [2] นอกจากนี้คุณยังสามารถแก้ไขคะแนนตามเกณฑ์ [3] เพิ่มคะแนนประเมิน [4] และแก้ไขคะแนน [5] ได้ด้วย

หากต้องการลบเกณฑ์พิจารณาข้อใดออกจากเกณฑ์การให้คะแนน ให้คลิกที่ไอคอนลบของเกณฑ์พิจารณาดังกล่าว [6]

นอกจากนี้คุณยังสามารถเพิ่มเกณฑ์พิจารณาใหม่ [7] และผลลัพธ์ [8] ได้ด้วย

หากต้องการบันทึกการแก้ไขของคุณ ให้คลิกที่ปุ่ม อัพเดตเกณฑ์การให้คะแนน (Update Rubric) [9]

หากต้องการลบเกณฑ์ประเมินผลที่เกี่ยวข้องออกจากเกณฑ์การให้คะแนน ให้คลิกที่ไอคอนลบ [10] สามารถแก้ไขเกณฑ์ประเมินผลได้จากเพจ ผลลัพธ์ (Outcomes) เท่านั้น

ลบเกณฑ์การให้คะแนน

หากคุณจัดทำเกณฑ์การให้คะแนนใดในบทเรียนของคุณ คุณสามารถลบเกณฑ์การให้คะแนนนั้นได้ หากต้องการลบเกณฑ์การให้คะแนน ให้คลิกที่ปุ่ม ลบเกณฑ์การให้คะแนน (Delete Rubric)

หากนำเกณฑ์การให้คะแนนใดไปใช้ในภารกิจมากกว่าหนึ่งภารกิจแล้วจะไม่สามารถลบเกณฑ์การให้คะแนนนั้นได้

หมายเหตุ: หากคุณไม่สามารถลบเกณฑ์การให้คะแนนใดได้ แสดงว่าเกณฑ์นั้นถูกจัดทำขึ้นในระดับบัญชีผู้ใช้และถูกนำมาประสานกับภารกิจในบทเรียนของคุณ

ยืนยันการลบเกณฑ์การให้คะแนน

คลิกที่ปุ่ม ตกลง (OK)

เมื่อคุณลบเกณฑ์การให้คะแนนใด Canvas จะลบเกณฑ์การให้คะแนนนั้นออกจากภารกิจที่เกี่ยวข้องในบทเรียนนั้นทั้งหมด และลบคะแนนและการประเมินที่เคยให้โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนนั้นที่มีอยู่ทั้งหมด