จะเพิ่มผู้ใช้ไปยังบทเรียนได้อย่างไร

คุณอาจเพิ่มการลงทะเบียนผู้ใช้ในบทเรียนของคุณใน รายการตรวจสอบการตั้งค่าบทเรียน (Course Setup Checklist) แล้ว อย่างไรก็ดี คุณสามารถเชิญผู้ใช้ให้เข้าร่วมในบทเรียนของคุณได้ทุกเมื่อ หากมีปุ่ม เพิ่มบุคคล (Add People) อยู่ในเพจ บุคคล (People)

หากสถาบันของคุณใช้การนำเข้า SIS (SIS Imports) คุณไม่จำเป็นต้องเพิ่มผู้ใช้ที่มีชื่ออยู่ในระเบียนข้อมูลของสถาบันสำหรับบทเรียนดังกล่าว ผู้ดูแลระบบของคุณจะเป็นคนเพิ่มผู้ใช้เหล่านั้นเข้าไว้ในบทเรียนให้

คำเชิญเข้าร่วมบทเรียน

เมื่อมีการเพิ่มการลงทะเบียนในบทเรียนแบบแมนวล Canvas จะจัดทำคำเชิญเข้าร่วมบทเรียนเมื่อบทเรียนได้รับการเผยแพร่แล้ว ผู้ใช้ต้องตอบรับคำเชิญเข้าร่วมบทเรียนเพื่อเข้าร่วมในบทเรียน สถานะของผู้ใช้จะแสดงเป็นรอดำเนินการ จนกว่าผู้ใช้จะตอบรับคำเชิญเข้าร่วมบทเรียน เมื่อผู้ใช้ได้รับคำเชิญให้ลงทะเบียนบทบาทกำหนดเอง คำเชิญจะแสดงชื่อบทบาทพื้นฐานไว้

ในบัญชี Canvas ผู้ดูแลระบบสามารถอนุญาตการเปิดการลงทะเบียน (Open Registration) ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถเพิ่มผู้ใช้ไปยังบทเรียนได้ แม้ว่าผู้ใช้จะยังไม่มีบัญชี Canvas ผู้ใช้จะต้องจัดทำบัญชีผู้ใช้เมื่อมีการตอบรับคำเชิญเข้าร่วมบทเรียน อย่างไรก็ตาม หากไม่ได้เปิดใช้งาน เปิดการลงทะเบียน (Open Registration) ไว้ คุณจะสามารถเพิ่มผู้ใช้ในบทเรียนของคุณได้เฉพาะผู้ที่มีบัญชีใน Canvas อยู่แล้วเท่านั้น

หากสถาบันของคุณอยู่ในรายการบัญชีที่เชื่อถือได้ การค้นหาผู้ใช้อาจแสดงผลการค้นหาที่เชื่อมโยงกับสถาบันอื่น บัญชีที่เชื่อถือได้อนุญาตให้เพิ่มผู้ใช้ด้วยข้อมูลล็อกอินเดียวกันสำหรับสถาบันหลายแห่ง

จะไม่มีการส่งคำเชิญเข้าร่วมบทเรียนให้ผู้ใช้จนกว่าจะถึงวันที่เริ่มต้นบทเรียน (วันที่เริ่มต้นมักจะเป็นวันที่ของเทอม เว้นแต่เทอมจะถูกแทนที่โดยบทเรียนเฉพาะหรือวันที่ของกลุ่มย่อยในค่าปรับตั้งบทเรียน) นอกจากนี้จะต้องมีการเผยแพร่บทเรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้รับคำเชิญเข้าร่วมบทเรียนด้วย

ผู้ใช้ที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมบทเรียนในบทบาทผู้สังเกตการณ์จะไม่ได้รับคำเชิญให้เข้าร่วมบทเรียน ยกเว้นหากไม่มีบัญชี Canvas อยู่ในปัจจุบัน การลงทะเบียนผู้สังเกตการณ์โดยไม่มีบัญชี Canvas จะต้องจัดทำบัญชีผู้ใช้ก่อนจึงจะสามารถล็อกอินเข้าสู่บทเรียนได้

บทบาทผู้ใช้

ขณะเพิ่มผู้ใช้ไปยังบทเรียนแบบแมนวล คุณสามารถเพิ่มผู้ใช้ในบทบาทที่มีอยู่ รวมถึงบทบาทกำหนดเองตามที่ผู้ดูแลระบบของคุณจัดทำขึ้น หากคุณไม่แน่ใจเรื่องสิทธิ์อนุญาตของบทบาทใดในสถาบันของคุณ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ Canvas ของคุณ

บทบาทมาตรฐานประกอบไปด้วย ผู้ช่วยสอน (Teaching Assistant - TA) ผู้สังเกตการณ์ (Observers) และผู้ออกแบบ (Designers):

  • TA จะคอยให้ความช่วยเหลือในบทเรียนและได้สิทธิ์อนุญาตเหมือนผู้สอนบางส่วนหรือทั้งหมด
  • ผู้สังเกตการณ์ (Observers) อาจถูกเชื่อมโยงกับผู้เรียนและสามารถดูความคืบหน้าของผู้เรียนในบทเรียนได้ ผู้สังเกตการณ์อาจเป็นพ่อแม่ ผู้ปกครอง และ/หรือพี่เลี้ยง
  • ผู้ออกแบบ (Designers) สามารถเพิ่มผู้ใช้รายอื่นไปยังบทเรียน สืบค้นเนื้อหาบทเรียน จัดทำส่วนการพูดคุย ประกาศ ภารกิจ แบบทดสอบ และคุณสมบัติการใช้งานอื่น ๆ ที่เน้นหนักด้านเนื้อหา บทบาทนี้เหมาะสำหรับผู้ออกแบบการเรียนการสอน ผู้ฝึกสอนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน หรือผู้บริหารจัดการหลักสูตรที่ทำงานร่วมกับผู้สอนในการออกแบบบทเรียนต่าง ๆ

หลายกลุ่มย่อย

หากคุณต้องการเพิ่มบุคคลเดียวกันในกลุ่มย่อยต่าง ๆ คุณสามารถลงทะเบียนบุคคลเหล่านั้นในกลุ่มหนึ่ง แล้วค่อยเพิ่มไปยังกลุ่มอื่นเพิ่มเติมในภายหลัง

 

หมายเหตุ:

  • จะไม่มีการส่งคำเชิญเข้าร่วมบทเรียนจนกว่าบทเรียนนั้นจะได้รับการเผยแพร่
  • สามารถเพิ่มการลงทะเบียนไปยังระบบสารสนเทศสำหรับผู้เรียน (SIS) ของสถาบันของคุณได้ หากการลงทะเบียครอบคลุม SIS ID คุณจะไม่สามารถเพิ่มการลงทะเบียนไปยังบทเรียนได้
  • การเพิ่มผู้ใช้ผ่านปุ่ม เพิ่มบุคคล (Add People) เป็นสิทธิ์อนุญาตระดับบทเรียน หากคุณไม่สามารถเพิ่มผู้ใช้ในบทเรียนของคุณได้ แสดงว่าสถาบันของคุณจำกัดคุณสมบัติการใช้งานนี้

เปิด บุคคล

เปิด บุคคล

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน (Course Navigation) ให้คลิกที่ลิงค์ บุคคล (People)

เพิ่มบุคคล

เพิ่มบุคคล

คลิกปุ่ม เพิ่มบุคคล (Add People)

เลือกรายละเอียดผู้ใช้ (User Details)

กรอกข้อมูลผู้ใช้

ในเมนูแสดงรายการ บทบาท (Role) [1] ให้กำหนดบทบาทให้กับผู้ใช้สำหรับบทเรียนโดยเลือกจากบทบาทในบทเรียนที่มีให้

ในเมนูแสดงรายการ กลุ่มย่อย (Section) [2] ให้กำหนดกลุ่มย่อยให้กับผู้ใช้ในบทเรียน

หากคุณต้องการจำกัดผู้ใช้ให้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้รายอื่นในกลุ่มย่อยของตนเท่านั้น ให้คลิกที่ช่องทำเครื่องหมาย สามารถโต้ตอบ... (Can interact...) [3]

คลิกที่ปุ่ม ถัดไป (Next) [4]

หมายเหตุ: หากคุณเพิ่มผู้ใช้หลายรายพร้อมกัน ผู้ใช้ทุกรายจะสืบทอดบทบาทและกลุ่มย่อยเดียวกัน

เพิ่มผู้ใช้ในปัจจุบัน

เพิ่มผู้ใช้ในปัจจุบัน

หาก Canvas พบผู้ใช้ในปัจจุบัน คุณสามารถยืนยันผู้ใช้ก่อนเพิ่มผู้ใช้ไปยังบทเรียน [1]

ชื่อผู้ใช้จะแสดงในเพจดังกล่าวพร้อมกับข้อมูลของผู้ใช้ที่คุณใช้ในการค้นหาผู้ใช้ แม้ว่า Canvas อาจแสดงคอลัมน์การค้นหาเพิ่มเติม แต่ข้อมูลที่มีอยู่ในบัญชีผู้ใช้จะไม่ถูกนำมาแสดง

เมื่อพร้อม ให้คลิกปุ่ม เพิ่มผู้ใช้ (Add Users) [2]

หาก Canvas ไม่พบผู้ใช้ที่คุณต้องการ คุณสามารถคลิกปุ่ม เริ่มต้นใหม่ (Start Over) [3]

ดูผลการค้นหา

ดูรายการที่ตรงกันโดยไม่มีการเพิ่ม

หากมีการปิดการใช้งาน เปิดการลงทะเบียน (Open Registration) สำหรับสถาบันของคุณและ Canvas ไม่พบรายการที่ตรงกันสำหรับผู้ใช้ Canvas จะแจ้งให้คุณทราบว่าไม่พบรายการที่ตรงกัน

หากต้องการลองค้นหาใหม่ ให้คลิกที่ปุ่ม ย้อนกลับ (Back)

เพิ่มผู้ใช้ใหม่

หากมีการเปิดใช้งาน เปิดการลงทะเบียน (Open Registration) สำหรับสถาบันของคุณและ Canvas ไม่พบรายการที่ตรงกันสำหรับผู้ใช้ คุณสามารถเลือกเพิ่มผู้ใช้ในบทเรียนของคุณได้

Canvas อาจถามคุณว่าคุณต้องการจัดทำบัญชีผู้ใช้ใหม่หรือไม่ ถ้าผู้ใช้รายนั้นไม่มีชื่อผู้ใช้ในบัญชีผู้ใช้ของบทเรียน อีเมลแอดเดรสของผู้ใช้เชื่อมโยงกับผู้ใช้รายอื่นภายในบัญชีดังกล่าว หรือสถาบันไม่ได้ใช้การตรวจรับรองที่ได้รับมอบหมาย

เพิ่มผู้ใช้ทั้งหมดในผลการค้นหาดดยคลิกที่ช่องทำเครื่องหมาย เลือกทั้งหมด (Select All) [1] หากต้องการเพิ่มผู้ใช้เฉพาะราย ให้คลิกที่ช่องทำเครื่องหมายติดกับชื่อผู้ใช้ราย [2]

เพิ่มผ่านอีเมลแอดเดรส

เพิ่มผ่านอีเมลแอดเดรส

หากคุณค้นหาผู้ใช้ในรูปแบบที่ระบุชื่อผู้ใช้ด้วย ผู้ใช้ที่ถูกเลือกจะมีการระบุชื่อผู้ใช้ในรายการลงทะเบียนโดยอัตโนมัติ [1] คุณสามารถปรับเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ได้ หากจำเป็น

หากไม่ได้ระบุชื่อผู้ใช้ คุณสามารถเลือกเพิ่มชื่อเพื่อเชื่อมโยงกับอีเมลแอดเดรสของผู้ใช้ได้ [2] ไม่เช่นนั้น Canvas จะใช้อีเมลแอดเดรสของผู้ใช้เป็นชื่อผู้ใช้

คลิกที่ปุ่ม ถัดไป (Next) [3]

ดูข้อความอีเมลที่ไม่มีการตรวจสอบ

ดูข้อความอีเมลที่ไม่มีการตรวจสอบ

หากคุณเพิ่มผู้ใช้ผ่านทางอีเมล และอีเมลแอดเดรสของคนเหล่านี้ไม่ผ่านการตรวจสอบ คุณจะพบข้อความแจ้งข้อผิดพลาดปรากฏขึ้น หากคุณไม่สามารถเพิ่มผู้ใช้ที่มีอีเมลที่ไม่มีการตรวจสอบไปยังบทเรียนของคุณ คุณจะต้องรอให้ผู้ใช้ตรวจสอบอีเมลแอดเดรสของบุคคลเหล่านี้หรือเพิ่มผู้ใช้ผ่าน SIS ID หรือ ID ล็อกอิน

เพิ่มผ่าน ID ล็อกอินหรือ SIS ID

เพิ่มผ่าน ID ล็อกอินหรือ SIS ID

หากคุณต้องการเพิ่มผู้ใช้ผ่าน ID ล็อกอินหรือ SIS ID คุณสามารถเลือกเพิ่มชื่อเพื่อเชื่อมโยงกับผู้ใช้ [1] คุณจะต้องระบุอีเมลแอดเดรสสำหรับผู้ใช้ด้วย [2]

หากไม่มีการกรอกชื่อผู้ใช้ Canvas จะใช้อีเมลแอดเดรสของผู้ใช้เป็นชื่อผู้ใช้

เมื่อคุณกรอกอีเมลแอดเดรสแล้ว คุณสามารถคลิกที่ปุ่ม ถัดไป (Next) [3]

เพิ่มผู้ใช้

เพิ่มผู้ใช้

ยืนยันผู้ใช้ที่คุณกำลังเพิ่มไปยังบทเรียนด้วยวิธีการค้นหาที่คุณเลือก คลิกที่ปุ่ม เพิ่มผู้ใช้ (Add Users)

ดูการลงทะเบียนที่รอดำเนินการ

ดูการลงทะเบียนที่รอดำเนินการ

สถานะของผู้ใช้จะแสดงเป็นรอดำเนินการ จนกว่าผู้ใช้จะตอบรับคำเชิญเข้าร่วมบทเรียน คำเชิญผู้สังเกตการณ์จะแสดงเป็นรอดำเนินการเท่านั้น หากผู้สังเกตการณ์ที่ได้รับเชิญยังไม่มีบัญชี Canvas

หากคุณเพิ่มผู้ใช้ที่ไม่มีบัญชี Canvas ผู้ใช้สามารถจัดทำบัญชีผู้ใช้ได้ระหว่างกระบวนการเชิญเข้าร่วมบทเรียน

เมื่อผู้ใช้ตอบรับคำเชิญเข้าร่วมบทเรียนแล้ว คุณจะสามารถโต้ตอบกับผู้ใช้ในบทเรียนได้ นอกจากนี้นอกจากนี้คุณยังสามารถส่งข้อความถึงผู้ใช้ผ่าน การพูดคุย (Conversations)

หากจำเป็น คุณสามารถแก้ไขบทบาทของผู้ใช้ใน Canvas

หมายเหตุ: อาจใช้เวลาถึง 24 ชั่วโมงกว่าผู้ใช้จะได้รับคำเชิญ Canvas จะไม่ถือว่าผู้ใช้ลงทะเบียนแล้ว และจะไม่จดจำผู้ใช้ไม่ว่าที่ใดใน Canvas จนกว่าคำเชิญนั้นจะได้รับการตอบรับ หากจำเป็น คุณสามารถส่งคำเชิญเข้าร่วมบทเรียนใหม่ได้