จะเพิ่มเกณฑ์การให้คะแนนในบทเรียนได้อย่างไร

หากไม่พบเกณฑ์การให้คะแนนที่ต้องการใช้กับบทเรียนของคุณ สามารถจัดทำเกณฑ์การให้คะแนนใหม่ หลังจากจัดทำเกณฑ์การให้คะแนนแล้ว เกณฑ์การให้คะแนนจะถูกบันทึกไปยังบทเรียนของคุณเพื่อใช้งานในอนาคต คุณสามารถเพิ่มเกณฑ์การให้คะแนนไปยังภารกิจและใช้เกณฑ์การให้คะแนนนี้สำหรับให้เกรดและเพิ่มความเห็น คุณสามารถจัดการเกณฑ์การให้คะแนนที่จัดทำไว้ในเพจ จัดการเกณฑ์การให้คะแนน

บทเรียนนี้แสดงวิธีการจัดทำเกณฑ์การให้คะแนนในเพจ จัดการเกณฑ์การให้คะแนน นอกจากนี้คุณยังสามารถจัดทำเกณฑ์การให้คะแนนโดยตรงขณะเพิ่มเกณฑ์การให้คะแนนไปยังภารกิจ กระบวนการจะไม่แตกต่างกัน

เกณฑ์พิจารณาสำหรับเกณฑ์การให้คะแนนครอบคลุมช่วงคะแนนหรือค่าคะแนนเฉพาะ

หมายเหตุ: ปัจจุบันไม่สามารถปรับเปลี่ยนลำดับของเกณฑ์พิจารณาได้หลังจากเพิ่มไปยังเกณฑ์การให้คะแนนแล้ว

เปิดเกณฑ์การให้คะแนน

เปิดเกณฑ์การให้คะแนน

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน ให้คลิกที่ลิงค์ เกณฑ์การให้คะแนน (Rubrics)

เพิ่มเกณฑ์การให้คะแนน

เพิ่มเกณฑ์การให้คะแนน

คลิกที่ปุ่ม เพิ่มเกณฑ์การให้คะแนน (Add Rubric)

เพิ่มชื่อ

เพิ่มชื่อ

จากฟิลด์ ชื่อ ให้เพิ่มชื่อสำหรับเกณฑ์การให้คะแนนดังกล่าว ชื่อใช้ระบุเกณฑ์การให้คะแนนเพื่อให้สามารถเชื่อมโยงได้ง่าย ๆ กับภารกิจ การพูดคุยแบบให้เกรดหรือแบบทดสอบ

แก้ไขรายละเอียดเกณฑ์

แก้ไขรายละเอียดเกณฑ์

เกณฑ์การให้คะแนนครอบคลุมรายการเกณฑ์พิจารณาเริ่มต้นหนึ่งรายการ แก้ไขรายละเอียดเกณฑ์พิจารณาโดยคลิกที่ไอคอน แก้ไข

หมายเหตุ: ปัจจุบันไม่สามารถปรับเปลี่ยนลำดับของเกณฑ์พิจารณาได้หลังจากเพิ่มไปยังเกณฑ์การให้คะแนนแล้ว หากคุณต้องการแสดงเกณฑ์ไว้ที่ลำดับใดโดยเฉพาะ คุณจะต้องกำหนดลำดับที่ต้องการไว้

กรอกรายละเอียด

กรอกรายละเอียด

กรอกรายละเอียดอย่างย่อสำหรับเกณฑ์ในฟิลด์ รายละเอียด [1] เพิ่มรายละเอียดที่ยาวกว่านี้เข้ากับเกณฑ์ที่ต้องการ แล้วกรอกรายละเอียดเพิ่มเติม [2] รายละเอียดที่ยาวกว่านี้ช่วยให้ผู้เรียนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกณฑ์การพิจารณา คลิกที่ปุ่ม อัพเดตเกณฑ์ [3]

เลือกช่วง

เลือกช่วง

ตามค่าเริ่มต้น คะแนนประเมินเกณฑ์การให้คะแนนจะถูกจัดทำเป็นค่าคะแนนแยกเฉพาะ หากต้องการจัดทำเป็นช่วงคะแนนแทน ให้คลิกที่ช่องทำเครื่องหมาย ช่วง [1] ช่วง ใช้เพื่อกำหนดคะแนนประเมินสำหรับตัวเลือกช่วงคะแนนแทนการกำหนดค่าคะแนนใดโดยเฉพาะ

ขณะเปิดใช้งาน คะแนนประเมินแรก (คะแนนเต็ม) จะแสดงค่าคะแนนทั้งหมดสำหรับรูปแบบช่วงคะแนน [2] แต่ละคะแนนประเมินจะมีค่าคะแนนสูงสุดและต่ำสุดกำหนดไว้ ค่าสูงสุดจะถูกกำหนดเป็นค่าคะแนนสำหรับแต่ละส่วนคะแนนประเมิน

ช่วงเกณฑ์จะใช้ลักษณะเดียวกันกับคะแนนประเมินแบบคะแนนแยกเฉพาะ ยกเว้นสำหรับการแสดงค่าเป็นช่วง เช่น ช่วงที่ครอบคลุมคะแนนสูงสุดห้าคะแนนและขั้นต่ำสามคะแนนจะถูกกำหนดค่าคะแนนเต็มที่ห้าคะแนน

แก้ไขค่าคะแนนรวม

แก้ไขค่าคะแนนรวม

คะแนนประเมินเกณฑ์การให้คะแนนจะปรับเริ่มต้นเป็น 5 คะแนน โดยจะได้รับ 5 คะแนนสำหรับคะแนนเต็มและ 0 คะแนนกรณีไม่ได้คะแนน

หากคุณต้องการปรับค่าคะแนนรวมของเกณฑ์นี้ ให้กรอกจำนวนคะแนนในฟิลด์ คะแนน [1] คะแนนประเมินแรก (คะแนนเต็ม) จะทำการอัพเดตค่าคะแนนรวมใหม่และคะแนนประเมินส่วนเพิ่มจะถูกปรับตามความเหมาะสม [2]

เพิ่มคะแนนประเมิน

เพิ่มคะแนนประเมิน

เพิ่มคะแนนประเมินใหม่สำหรับเกณฑ์นี้โดยคลิกที่ไอคอน เพิ่ม

อัพเดตคะแนน

เพิ่มคะแนนประเมิน

ในหน้าต่าง แก้ไขคะแนนประเมิน ให้กรอกรายละเอียดเกณฑ์คะแนนประเมิน ตามค่าเริ่มต้น ฟิลด์ คะแนนประเมิน จะแสดงค่าคะแนนระหว่างสองช่วงใช้งาน [1] แก้ไขค่าคะแนนสำหรับคะแนนประเมินโดยกรอกค่าคะแนนใหม่ในฟิลด์ คะแนนประเมิน คะแนนจะต้องเป็นจำนวนเต็ม (1, 5, 10) หรือทศนิยม (0.3, 0.5, 2.75) ทั้งนี้หากคุณใช้ช่วงคะแนน ค่าคะแนนควรเป็นจำนวนเต็ม

จากฟิลด์ ชื่อคะแนนประเมิน [2] ให้กรอกชื่อสำหรับคะแนนประเมิน

จากฟิลด์ รายละเอียดคะแนนประเมิน [3] ให้กรอกรายละเอียดสำหรับคะแนนประเมิน

คลิกที่ปุ่ม อัพเดตเกณฑ์การให้คะแนน (Update Rubric) [4]

จัดการเกณฑ์

จัดการเกณฑ์

แก้ไขคะแนนประเมินโดยคลิกที่ไอคอน แก้ไข [1] การแก้ไขค่าคะแนนประเมินเฉพาะจะมีผลต่อค่าคะแนนเต็มสำหรับเกณฑ์ดังกล่าว หากคุณปรับค่าคะแนนประเมินใด ๆ ค่าคะแนนประเมินทั้งหมดจะปรับเปลี่ยนและทำให้มีค่าคะแนนอัพเดตสำหรับเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ลบคะแนนประเมินโดยคลิกที่ไอคอน ลบ [2] คุณไม่สามารถลบคะแนนประเมินลำดับแรกและลำดับสุดท้ายสำหรับเกณฑ์พิจารณาได้

ลบเกณฑ์พิจารณาทั้งหมดโดยคลิกที่ไอคอน ลบ สำหรับเกณฑ์ดังกล่าว [3]

เพิ่มเกณฑ์

เพิ่มเกณฑ์

เพิ่มเกณฑ์อื่นโดยคลิกที่ลิงค์ เพิ่มเกณฑ์ [1] จัดทำเกณฑ์ใหม่โดยคลิกที่ตัวเลือก เกณฑ์ใหม่ [2] ทำสำเนาเกณฑ์ในปัจจุบันโดยคลิกที่ชื่อเกณฑ์ที่คุณต้องการทำสำเนา [3]

ค้นหาผลลัพธ์เพื่อปรับประสานเกณฑ์การให้คะแนนดังกล่าวโดยคลิกที่ลิงค์ ค้นหาผลลัพธ์ [4]

หมายเหตุ: ไม่สามารถแก้ไขผลลัพธ์ได้โดยตรงในเกณฑ์การให้คะแนน

จัดทำเกณฑ์การให้คะแนน

จัดทำเกณฑ์การให้คะแนน

คลิกที่ปุ่ม จัดทำเกณฑ์การให้คะแนน

ดูเกณฑ์การให้คะแนน

ดูเกณฑ์การให้คะแนน

ดูเกณฑ์การให้คะแนนใหม่

แก้ไขเกณฑ์การให้คะแนนโดยคลิกที่ไอคอน แก้ไข [1] ลบเกณฑ์การให้คะแนนโดยคลิกที่ไอคอน ลบ [2]

หมายเหตุ: การลบเกณฑ์การให้คะแนนเป็นการลบเกณฑ์การให้คะแนนจากเกณฑ์การให้คะแนนที่สามารถใช้ได้จากบทเรียนของคุณ การลบเกณฑ์การให้คะแนนไม่สามารถยกเลิกได้