จะเลือกเนื้อหาเฉพาะในการนำเข้าบทเรียนได้อย่างไร

ขณะนำเข้าเนื้อหาบทเรียนโดยใช้เครื่องมือนำเข้าบทเรียน คุณสามารถเลือกเนื้อหาเฉพาะเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลนำเข้าได้ ตัวเลือกนี้ช่วยให้คุณสามารถเลือกเนื้อหาเฉพาะด้าน เช่น ภารกิจ ค่าปรับตั้ง และ ไฟล์ โดยไม่นำเข้าบทเรียนทั้งหมด

เนื้อหาบางส่วนเท่านั้นที่สามารถคัดลอกเป็นส่วนหนึ่งของบทเรียน

หมายเหตุ:

  • ไฟล์และภาพที่มีการเชื่อมโยงไว้ในเนื้อหาบทเรียน เช่น ในภารกิจ ส่วนการพูดคุยและเพจต่าง ๆ จะถูกเก็บรักษาไว้ก็ต่อเมื่อคุณ นำเข้าบทเรียนทั้งหมด ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อจำกัดของเครื่องมือนำเข้าบทเรียน (Course Import Tool) ได้จากภาพรวมเครื่องมือนำเข้าบทเรียน (Course Import Tool)
  • การนำเข้าบทเรียนมากกว่าหนึ่งครั้งอาจทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิด หากคุณนำเข้าเนื้อหาไปยังบทเรียนใหม่ แก้ไขเนื้อหาในบทเรียนใหม่ และนำเข้าเนื้อหาบทเรียนก่อนหน้านี้อีกครั้ง เนื้อหาที่นำเข้าจะเข้าไปแทนที่เนื้อหาในปัจจุบัน
  • หากคุณเปลี่ยนใจหลังจากเริ่มนำเข้าและต้องการนำเข้าเนื้อหาบทเรียนทั้งหมด คุณสามารถนำเข้าเนื้อหาทั้งหมดโดยเลือกแต่ละรายการประเภทเนื้อหาที่ต้องการ

เปิดค่าปรับตั้ง

เปิดค่าปรับตั้ง

ในส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน ให้คลิกที่ลิงค์ ค่าปรับตั้ง (Settings)

นำเข้าเนื้อหาไปยังบทเรียน

นำเข้าเนื้อหาไปยังบทเรียน

คลิกที่ลิงค์ นำเข้าเนื้อหาบทเรียน (Import Course Content)

เลือกประเภทเนื้อหา

เลือกประเภทเนื้อหา

จากเมนูแสดงรายการประเภทเนื้อหา (Content Type) ให้เลือกประเภทเนื้อหาที่ต้องการนำเข้า ดูคำแนะนำด้านล่างสำหรับการกรอกรายละเอียดในฟิลด์ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับเนื้อหานี้

เลือกเนื้อหาเฉพาะ

เลือกเนื้อหาเฉพาะ

จากหัวข้อ เนื้อหา (Content) ให้คลิกที่ปุ่มเลือกรายการ เลือกเนื้อหาเฉพาะ (Select specific content)

ดูข้อความแจ้งเตือนการนำเข้าเนื้อหา

ดูข้อความแจ้งเตือนการนำเข้าเนื้อหา

ขณะนำเข้าเนื้อหา ข้อความจะปรากฏขึ้นเพื่อชี้แจงว่าการนำเข้าเนื้อหาบทเรียนที่เหมือนกันหรือการส่งออกแพคเกจมากกว่าหนึ่งครั้งจะเป็นการเขียนทับเนื้อหาปัจจุบันของบทเรียน

นำเข้าบทเรียน

นำเข้าบทเรียน

คลิกที่ปุ่ม นำเข้า (Import) [1]

ส่วนแสดงสถานะจะแสดงสถานะการอัพโหลดเป็นเปอร์เซ็นต์ [2]

เลือกเนื้อหา

จากหัวข้องานในปัจจุบัน (Current Jobs) ให้คลิกที่ปุ่ม เลือกเนื้อหา (Select Content)

เลือกเนื้อหาทั้งหมดในกลุ่ม

เลือกเนื้อหาทั้งหมดในกลุ่ม

เนื้อหาอาจเป็นรายการแยกเฉพาะ [1] หรือกลุ่มเนื้อหา [2] กลุ่มเนื้อหาจะแสดงจำนวนรายการภายในกลุ่ม ดูเนื้อหาภายในกลุ่มโดยคลิกที่ไอคอนขยายของกลุ่ม [3]

นำเข้าเนื้อหาทั้งหมดสำหรับประเภทเนื้อหาโดยคลิกที่ช่องทำเครื่องหมายติดกับชื่อเนื้อหา [4] หากประเภทเนื้อหาเป็นกลุ่ม Canvas จะเลือกรายการทั้งหมดภายในกลุ่มดังกล่าว

เลือกเนื้อหาเฉพาะของกลุ่ม

นำเข้าเฉพาะบางรายการจากกลุ่มเนื้อหา ขยายกลุ่มและเลือกรายการเฉพาะที่จะนำเข้า [1] Canvas จะใส่ยัติภาคในช่องทำเครื่องหมายของกลุ่มเนื้อหา [2] เพื่อระบุว่ารายการบางส่วนเท่านั้นที่ถูกเลือกภายในกลุ่มดังกล่าว

เลือกเนื้อหาจาก Thin Common Cartridge

เลือกเนื้อหาจาก Thin Common Cartridge

หากคุณนำเข้าไฟล์ Thin Common Cartridge (ข้อมูลนำเข้าจาก Common Cartridge) ประเภทไฟล์นี้จะถูกนำเข้าโดยตรงเป็นเนื้อหาข้อมูล โครงสร้างสามารถขยายได้เพื่อดูเค้าโครงที่ซ้อนกันอยู่เพื่อจำลองโครงสร้างของเนื้อหา เรียนรู้วิธีการเลือกเนื้อหาด้วยไฟล์ Thin Common Cartridge

เลือกเนื้อหา

เลือกเนื้อหา

คลิกที่ปุ่ม เลือกเนื้อหา (Select Content) [2]

ดูงานในปัจจุบัน

รายงานจะแสดงแถบเมนูพร้อมเวลาที่เหลือเพื่อสิ้นสุดการนำเข้า ดูเนื้อหาจากส่วนการนำเข้าที่เสร็จสิ้นแล้วโดยเข้าไปที่ลิงค์ในส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน

ข้อมูลนำเข้ายังอาจแสดงข้อผิดพลาดเพื่อระบุสถานะของการนำเข้า เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะการนำเข้าบทเรียน