ฉันจะเพิ่มหน่วยการเรียนได้อย่างไร

หน่วยการเรียนใช้เพื่อกำหนดโครงสร้างเนื้อหาบทเรียนตามสัปดาห์ หน่วยหรือโครงสร้างใด ๆ ที่เหมาะกับบทเรียนของคุณ หน่วยการเรียนใช้เพื่อกำหนดโครงสร้างแบบทิศทางเดียวสำหรับกิจกรรมที่ต้องการให้ผู้เรียนทำ เมื่อคุณจัดทำหน่วยการเรียน คุณสามารถเพิ่มรายการเนื้อหา, กำหนดเงื่อนไขเบื้องต้น, และเพิ่มเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหน่วยการเรียน (Modules)

หมายเหตุ: หากหน้าหลักบทเรียน (Course Home Page) ถูกตั้งค่าเป็นหน่วยการเรียน คุณสามารถเพิ่มและจัดการหน่วยการเรียนได้โดยตรงจากหน้าหลักของบทเรียน (Course Home Page)

เปิดหน่วยการเรียน

เปิดหน่วยการเรียน

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน (Course Navigation) คลิกที่ลิงค์หน่วยการเรียน (Modules)

เพิ่มหน่วยการเรียน

เพิ่มหน่วยการเรียน

คลิกที่ปุ่ม เพิ่มหน่วยการเรียน (Add Module)

เพิ่มชื่อหน่วยการเรียน

เพิ่มชื่อหน่วยการเรียน

พิมพ์ชื่อในฟิลด์ ชื่อหน่วยการเรียน (Module Name)

วันที่ล็อคหน่วยการเรียน

วันที่ล็อคหน่วยการเรียน

หากคุณต้องการหวงห้ามหน่วยการเรียนจนกว่าจะถึงวันที่กำหนด คุณสามารถล็อคหน่วยการเรียนได้

เพิ่มเงื่อนไขเบื้องต้นหน่วยการเรียน

เพิ่มเงื่อนไขเบื้องต้นหน่วยการเรียน

หากคุณเพิ่มหน่วยการเรียนอย่างน้อยหนึ่งหน่วยการเรียนในบทเรียนของคุณ คุณสามารถกำหนดเงื่อนไขเบื้องต้นสำหรับหน่วยการเรียน เงื่อนไขเบื้องต้นสำหรับหน่วยการเรียนหมายความว่าผู้เรียนต้องผ่านหน่วยการเรียนที่เพิ่มเข้ามาก่อนจึงจะสามารถดูหน่วยการเรียนใหม่ได้

เพิ่มหน่วยการเรียน

เพิ่มหน่วยการเรียน

คลิกที่ปุ่ม เพิ่มหน่วยการเรียน (Add Module)

ดูหน่วยการเรียน

ดูหน่วยการเรียนที่จัดทำไว้ของคุณ

เพิ่มรายการไปยังหน่วยการเรียนของคุณ โดยคลิกที่ไอคอนเพิ่ม [1] หรือลากและวางเพื่อเพิ่มไฟล์ลงในหน่วยการเรียนเปล่า [2]