ฉันจะจัดทำไฮเปอร์ลิงค์ไปยังบทเรียนหรือเนื้อหากลุ่มใน Rich Content Editor ในฐานะผู้สอนได้อย่างไร

เมื่อมีการใช้ Rich Content Editor คุณสามารถแทรกลิงค์ไปยังเนื้อหาบทเรียนหรือกลุ่ม คุณยังสามารถเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาในเพจ (Pages) ภารกิจ (Assignments) แบบทดสอบ (Quizzes) ประกาศ (Announcements) การพูดคุย (Discussions) และหน่วยการเรียน (Modules) นอกจากนี้คุณยังสามารถแทรกลิงค์ที่เมื่อคลิกแล้วจะเป็นเหมือนกับลิงค์การสืบค้นเนื้อหาบทเรียน (Course Navigation) หรือลิงค์การสืบค้นเนื้อหาของกลุ่ม (Group Navigation)

หมายเหตุ: จัดทำไฮเปอร์ลิงค์ไปยังเนื้อหากลุ่มหรือลิงค์การสืบค้นเนื้อหาของกลุ่ม (Group Navigation) โดยคุณจะต้องเปิด Rich Content Editor ภายในกลุ่ม

เปิด Rich Content Editor

เปิด Rich Content Editor

เปิด Rich Content Editor เมื่อมีการจัดทำหรือการแก้ไขประกาศ ภารกิจ การพูดคุย เพจ แบบทดสอบหรือหลักสูตร

หมายเหตุ: Rich Content Editor รองรับชอร์ตคัทแป้นพิมพ์ ดูเมนูชอร์ตคัทแป้นพิมพ์ (Keyboard Shortcuts) โดยคลิกที่ไอคอนแป้นพิมพ์หรือกด ALT+F8 (แป้นพิมพ์ PC) หรือ Option+F8 (แป้นพิมพ์ Mac)

เลือกบทเรียนหรือเนื้อหาของกลุ่ม

เลือกบทเรียนหรือเนื้อหาของกลุ่ม

ใช้เมนูเพิ่ม (Add) เพื่อเลือกเนื้อหาที่เชื่อมโยงไว้ ตามค่าเริ่มต้น เมนูแสดงรายการ เพิ่ม (Add) จะแสดงตัวเลือก ลิงค์ (Links) สำหรับเนื้อหา[1] นอกจากนี้คุณยังสามารถเพิ่มลิงค์เอกสาร ภาพและไฟล์สื่อ

ค้นหาเนื้อหาบทเรียนหรือกลุ่มโดยพิมพ์อักขระอย่างน้อยสามตัวในฟิลด์ค้นหา [2]

รายการเนื้อหาถูกจัดกลุ่มตามประเภทเนื้อหา ดูรายการเนื้อหาบทเรียนหรือกลุ่มโดยคลิกที่ไอคอนลูกศรถัดจากประเภทเนื้อหา [3] จากนั้นคลิกชื่อบทเรียนหรือรายการกลุ่มที่คุณต้องการเชื่อมโยงใน Rich Content Editor [4]

หมายเหตุ: ข้อความจะกะพริบก่อนเปลี่ยนเป็นไฮเปอร์ลิงค์

เพิ่มบทเรียนหรือเนื้อหาของกลุ่ม

เพิ่มบทเรียนหรือเนื้อหาของกลุ่ม

เพิ่มรายการเนื้อหา เปิดกลุ่มย่อยเนื้อหา [1] แล้วคลิกที่ลิงค์ เพิ่มรายการ (Add one!) [2]

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

คลิกที่ปุ่ม บันทึก (Save)

หมายเหตุ:

  • ภารกิจ การพูดคุย เพจ และเพจรายละเอียดแบบทดสอบจะแสดงปุ่ม บันทึกและเผยแพร่ (Save & Publish)
  • เพจหลักสูตร (Syllabus) จะแสดงปุ่ม อัพเดตหลักสูตร (Update Syllabus)
  • การตอบกลับการพูดคุยจะแสดงปุ่ม โพสต์การตอบกลับ (Post Reply)

ดูเนื้อหา

ดูเนื้อหา ดูเนื้อหาบทเรียนที่เชื่อมโยงไว้โดยคลิกที่ลิงค์ที่แทรก [1]

หมายเหตุ: ลิงค์ไปยัง URL จากภายนอกจะแสดงไอคอนเปิด [2]