ฉันจะจัดทำกฎสำหรับกลุ่มภารกิจได้อย่างไร

เมื่อคุณเพิ่มภารกิจในกลุ่มภารกิจแล้ว คุณสามารถจัดทำกฎสำหรับกลุ่มภารกิจทั้งหมดได้ กฎของกลุ่มภารกิจจะกำหนดวิธีที่ Canvas จัดการกับข้อยกเว้นที่คุณต้องการจัดทำสำหรับการคำนวณเกรด กลุ่มภารกิจสามารถถ่วงน้ำหนักหรือไม่ถ่วงน้ำหนักได้

ขณะใช้กฎคะแนนต่ำสุดหรือสูงสุด กลุ่มภารกิจต้องมีคะแนนอย่างน้อยหนึ่งคะแนน บวกกับจำนวนคะแนนที่ดรอป และจำนวนภารกิจที่ไม่ควรดรอป ตัวอย่างเช่น หากคุณมีกฎสำหรับการดรอปคะแนนสามคะแนนและมีหนึ่งภารกิจที่ ห้ามดรอป (Never Drop) หนึ่งรายการ คุณจะต้องมีคะแนนผู้เรียนห้าคะแนนในกลุ่มภารกิจเพื่อที่จะดรอปคะแนนต่ำสุดหรือสูงสุดทั้งหมดสามคะแนน

Canvas จะพิจารณาว่าคะแนนจะส่งผลต่อคะแนนรวมของผู้เรียนในทางลบหรือทางบวกมากที่สุด กฎในการดรอปคะแนนต่ำสุดจะเป็นการลบคะแนนภารกิจจากการคำนวณเปอร์เซ็นต์กลุ่มของผู้เรียนทำให้ได้คะแนนที่ดีที่สุดสำหรับกลุ่มดังกล่าว กฎในการดรอปคะแนนสูงสุดจะเป็นการลบคะแนนภารกิจจากการคำนวณเปอร์เซ็นต์กลุ่มของผู้เรียนทำให้ได้คะแนนที่แย่ที่สุดสำหรับกลุ่มดังกล่าว การดรอปทั้งคะแนนต่ำสุดและสูงสุดจะเป็นการลบคะแนนช่วงบนสุดและสูงสุด ทำให้ได้ผลคำนวณเกรดของผู้เรียนจากคะแนนกลางที่เหลืออยู่

การดรอปคะแนนจะพิจารณาจากผลกระทบของคะแนนรวมสำหรับกลุ่มภารกิจดังกล่าว ในบางกรณี ค่าคะแนนจเะถือว่ามีความสำคัญมากกว่าคะแนนเปอร์เซ็นต์เมื่อมีการพิจารณาว่าจะต้องดรอปภารกิจใด ตัวอย่างเช่น หากผู้เรียนได้รับ 100% จากภารกิจ 50 คะแนน 65% มาจากภารกิจ 100 คะแนนและ 50% จากภารกิจ 24 คะแนน คะแนนรวมของผู้เรียนจะเท่ากับ 127 จาก 174 คะแนนหรือ 73% สำหรับกลุ่มภารกิจ หากผู้สอนตั้งกฎให้ดรอปภารกิจที่มีคะแนนต่ำสุดในกลุ่มภารกิจ Canvas จะดรอปคะแนนที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้คะแนนรวมที่ดีขึ้นสำหรับกลุ่ม แม้ว่าคะแนน 50% จะเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ต่ำที่สุด แต่ภารกิจที่มีคะแนน 65% จะถูกดรอป ทำให้ผู้เรียนได้คะแนน 62 จาก 74 คะแนนหรือ 84% สำหรับกลุ่มภารกิจ

ระยะเวลาการให้เกรดหลายช่วง

หากบทเรียนของคุณมีระยะเวลาการให้เกรดหลายช่วง คุณจะไม่สามารถแก้ไขกฎสำหรับกลุ่มภารกิจได้เมื่อกลุ่มภารกิจมีภารกิจในระยะเวลาการให้เกรดที่สรุปแล้ว

นอกจากนี้ หากกลุ่มภารกิจมีภารกิจซึ่งอยู่ในระยะเวลาการให้เกรดหลายช่วง เกรดอาจมีผลที่ไม่คาดคิดเมื่อคำนวณกฎของกลุ่มภารกิจ

เปิดภารกิจ

เปิดภารกิจ

ในส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน (Course Navigation) คลิกที่ลิงค์ ภารกิจ (Assignments)

แก้ไขกลุ่มภารกิจ

แก้ไขกลุ่มภารกิจ

คลิกที่เมนูแสดงรายการ ตัวเลือก (Options) ของกลุ่มภารกิจ (Assignment Group) [1] คลิกที่ลิงค์ แก้ไข (Edit) [2]

จัดทำกฎ

จัดทำกฎ

สำหรับแต่ละกลุ่มภารกิจ คุณสามารถจัดทำกฎการให้เกรดหนึ่งในสามรายการต่อไปนี้

  • ดรอป (ละเว้น) คะแนน x ที่ต่ำสุดสำหรับผู้เรียนแต่ละคน [1]
  • ดรอป (ละเว้น) คะแนน x ที่สูงสุดสำหรับผุ้เรียนแต่ละคน [2]
  • ห้ามดรอป:ภารกิจเฉพาะ [3]

ดรอปคะแนนต่ำสุด

ดรอปคะแนนต่ำสุด

ดรอปคะแนนที่ต่ำสุดตามที่ต้องการโดยกรอกจำนวนในฟิลด์ คะแนนต่ำสุด (Lowest Scores) คุณสามารถใช้ลูกศรเพื่อปรับตัวเลขได้

ดรอปคะแนนสูงสุด

ดรอปคะแนนสูงสุด

ดรอปคะแนนที่สูงที่สุดตามที่ต้องการโดยกรอกจำนวนในฟิลด์ คะแนนสูงสุด (Highest Scores) คุณสามารถใช้ลูกศรเพื่อปรับตัวเลขได้

ห้ามดรอปภารกิจ

ห้ามดรอปภารกิจ

แจ้ง Canvas ให้อย่าวางภารกิจบางส่วนโดยคลิกที่ลิงค์ เพิ่มภารกิจ (Add an assignment)

เลือกภารกิจ

เลือกภารกิจ

จากเมนูแสดงรายการภารกิจ (Assignment) [1] ให้เลือกชื่อของภารกิจในกลุ่มภารกิจที่ห้ามดรอป

เลือกภารกิจอื่นโดยคลิกที่ลิงค์ เพิ่มภารกิจอื่น (Add another assignment) [2]

บันทึกกฎ

บันทึกกฎ

เมื่อคุณเสร็จสิ้นการเพิ่มกฎ ให้คลิกที่ปุ่ม บันทึก (Save)

ดูกฎของกลุ่มภารกิจ

ดูกฎของกลุ่มภารกิจ

จากแถบเครื่องมือกลุ่มภารกิจ (Assignment Group) Canvas จะแสดงจำนวนกฎที่กำหนดไปยังกลุ่ม [1] เลื่อนเมาส์ไปที่ลิงค์เพื่อดูกฎ [2]