ฉันจะเพิ่มเนื้อหาบทเรียนในฐานะรายการหน่วยการเรียนได้อย่างไร

คุณสามารถเพิ่มรายการเนื้อหาใหม่หรือที่มีอยู่ใน Canvas ลงในหน่วยการเรียนได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถเพิ่มรายการไปยังหน่วยการเรียนต่าง ๆ หรือส่วนการดำเนินการที่เวียนซ้ำกันในหนึ่งหน่วยการเรียน

เมื่อคุณเพิ่มรายการไปยังหน่วยการเรียน (Module) สถานะของหน่วยการเรียน (Module) จะมีผลแทนที่สถานะของรายการหน่วยการเรียนแยกเฉพาะ คุณอาจต้องปล่อยรายการหน่วยการเรียน (Module) ทั้งหมดไว้ในสถานะเลิกเผยแพร่จนกว่าจะพร้อมเผยแพร่หน่วยการเรียน (Module) ทั้งหมด เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเผยแพร่หรือไม่เผยแพร่หน่วยการเรียน

หมายเหตุ:

  • Canvas จะยอมรับไฟล์สื่อส่วนใหญ่ในการอัพโหลด อย่างไรก็ตาม ไฟล์สื่อบางไฟล์อาจไม่สามารถเล่นได้ใน Canvas
  • ไฟล์ที่อัพโหลดจะถูกเผยแพร่โดยอัตโนมัติและแสดงในไฟล์บทเรียน (Course Files) ด้วย เมื่อมีการเพิ่มประเภทไฟล์ที่ถูกจำกัดลงในหน่วยการเรียน (Modules) ไฟล์ที่ถูกจำกัดจะถือเป็นไฟล์ที่เผยแพร่และผู้เรียนสามารถดูได้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ การจำกัดไฟล์ใน Canvas
  • รายการหน่วยการเรียนจำนวนมากอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน หน่วยการเรียนรองรับรายการหน่วยการเรียนสูงสุด 100 รายการในเพจความคืบหน้าของผู้เรียน
  • หากบทเรียนของคุณกำหนดให้คุณต้องกำหนดสิทธิ์การใช้งานสำหรับไฟล์ คุณต้องตั้งค่าการใช้งานให้ถูกต้องก่อนจึงจะเผยแพร่ไฟล์ในหน่วยการเรียนได้

เปิดหน่วยการเรียน

เปิดหน่วยการเรียน

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน (Course Navigation) คลิกที่ลิงค์หน่วยการเรียน (Modules)

เพิ่มรายการหน่วยการเรียน

เพิ่มรายการหน่วยการเรียน

เพิ่มรายการโดยคลิกที่ไอคอนเพิ่มรายการ [1] หรือลากและวางเพื่อเพิ่มไฟล์ลงในหน่วยการเรียนเปล่า [2]

เพิ่มรายการไปยังหน่วยการเรียน

เพิ่มรายการไปยังหน่วยการเรียน

คลิกที่เมนูแสดงรายการ เพิ่ม (Add) แล้วเลือกประเภทหนึ่งในสิบรายการต่อไปนี้

 หมายเหตุ:

  • Canvas จะยอมรับไฟล์สื่อส่วนใหญ่ในการอัพโหลด อย่างไรก็ตาม ไฟล์สื่อบางไฟล์อาจไม่สามารถเล่นได้ใน Canvas
  • ขณะเพิ่มเนื้อหาโดยใช้เมนูแสดงรายการ ระบบจะโหลด 200 ภารกิจแรก 400 แบบทดสอบ 200 การพูดคุยและ 100 ชุดเครื่องมือจากภายนอก

เพิ่มรายการใหม่

เพิ่มรายการใหม่

หากคุณต้องการเพิ่มรายการใหม่ ให้คลิกที่ลิงค์ [ใหม่] ([New]) [1] แล้วพิมพ์ชื่อในฟิลด์ชื่อ [2]

เมื่อมีการเพิ่มเนื้อหาใหม่ คุณอาจถูกขอให้กรอกข้อมูลในฟิลด์เพิ่มเติมขึ้นอยู่กับประเภทรายการที่เกี่ยวข้อง

อัพโหลดไฟล์

อัพโหลดไฟล์

หากคุณกำลังเพิ่มไฟล์ไปยังหน่วยการเรียน คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ใหม่ได้โดยการคลิกที่ลิงค์ จัดทำใหม่ (Create File(s)) [1] ไฟล์ที่อัพโหลดจะถูกเผยแพร่โดยอัตโนมัติและแสดงในไฟล์บทเรียน (Course Files) ด้วย

เลือกไฟล์จากคอมพิวเตอร์ของคุณโดยคลิกที่ปุ่ม เลือกไฟล์ (Choose File(s)) [2] หากเปิดใช้งานโดยสถาบันของคุณ คุณจะสามารถเลือกไฟล์ได้หลายรายการ

เลือกโฟลเดอร์ปลายทางสำหรับไฟล์ที่คุณอัพโหลดโดยเลือกตัวเลือกจากเมนูแสดงรายการ โฟลเดอร์ (Folder) [3]

หากไฟล์ที่อัพโหลดซ้ำกับไฟล์ที่มีอยู่ Canvas จะแสดงข้อความแจ้งถามว่าควรเขียนทับ เปลี่ยนชื่อหรือข้ามไฟล์หรือไม่

เพิ่มรายการที่มีอยู่

เพิ่มรายการที่มีอยู่

หากคุณจัดทำรายการที่ต้องการเพิ่มแล้ว ให้คลิกที่ชื่อของรายการดังกล่าว เลือกมากกว่าหนึ่งรายการโดยกด Shift แล้วเลือกรายการแรกและรายการสุดท้ายในชุดรายการที่คุณต้องการเพิ่ม

เยื้องรายการ

เยื้องรายการ

เลือกเมนูแสดงรายการ การเยื้อง (Indentation) เพื่อเยื้องรายการด้านในหน่วยการเรียน

เพิ่มรายการ

เพิ่มรายการ

คลิกที่ปุ่ม เพิ่มรายการ (Add Item)

ดูรายการหน่วยการเรียน

ดูรายการหน่วยการเรียน

ดูรายการหน่วยการเรียนที่เลือก