ฉันจะดูกลุ่มผู้สอนของฉันใน Canvas ได้อย่างไร

ในฐานะผู้สอน คุณอาจเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มสถาบันที่จัดทำโดยผู้ดูแลระบบ Canvas Canvas ช่วยให้คุณสามารถสืบค้นกลุ่มผู้สอนในเมนูการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน (Course Navigation) หากคุณไม่เห็นกลุ่มใดอยู่ในรายการ แสดงว่าคุณไม่เคยลงทะเบียนในกลุ่ม

หมายเหตุ: กลุ่มผู้สอนแยกจากกลุ่มบทเรียน คุณสามารถสืบค้นและจัดการกลุ่มบทเรียนจากภายในบทเรียน

เปิดกลุ่ม

เปิดกลุ่ม

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาส่วนกลาง (Global Navigation) คลิกที่ลิงค์ กลุ่ม (Groups) [1] จากนั้นเข้าไปดูกลุ่มของคุณ [2] ดูกลุ่มของคุณทั้งหมดโดยคลิกที่ลิงค์ กลุ่มทั้งหมด (All Groups) [3]

ดูกลุ่ม

ดูกลุ่ม

กลุ่มถูกจัดออกเป็นกลุ่มปัจจุบัน (Current Groups) [1] และกลุ่มก่อนหน้า (Previous Groups) [2]

ดูกลุ่มปัจจุบัน

ดูกลุ่มปัจจุบัน

กลุ่มปัจจุบัน (Current Groups) คือกลุ่มในบทเรียนที่เป็นส่วนหนึ่งของภาคการศึกษาหรือเทอมปัจจุบัน คุณสามารถดูชื่อของกลุ่ม [1] และชื่อบทเรียนสำหรับกลุ่ม [2] หากบทเรียนรวมวันที่ของเทอม [3] ด้วย วันที่ของเทอมจะแสดงถัดจากชื่อบทเรียน กลุ่มปัจจุบัน (Current Groups) ยังสามารถแสดงกลุ่มในบทเรียนที่เผยแพร่แล้วแต่ยังไม่ได้เริ่มต้น ขึ้นอยู่กับค่าปรับตั้งการใช้งานสำหรับบทเรียน

กลุ่มที่พร้อมใช้งานสำหรับคุณจะแสดงเป็นข้อความสีน้ำเงิน [4] กลุ่มเหล่านี้เชื่อมโยงกับบทเรียนปัจจุบัน เปิดกลุ่มโดยคลิกที่ชื่อของกลุ่ม

ดูกลุ่มก่อนหน้า

ดูกลุ่มก่อนหน้า

กลุ่มในหัวเรื่อง กลุ่มก่อนหน้า (Previous Groups) คือกลุ่มที่เป็นส่วนหนึ่งของบทเรียนที่สรุปแล้ว หากกลุ่มมีลิงค์ กลุ่มยังพร้อมใช้งานเป็นกลุ่มจัดเก็บแยกแบบอ่านอย่างเดียว ผู้ใช้ก่อนหน้านี้สามารถดูเนื้อหากลุ่มได้แต่ไม่สามารถเข้าร่วมกลุ่มได้