ฉันจะเพิ่มกลุ่มย่อยในบทเรียนในฐานะผู้สอนได้อย่างไร

คุณสามารถเพิ่มกลุ่มย่อยในบทเรียนได้โดยแก้ไข ค่าปรับตั้ง (Settings) บทเรียนใน Canvas กลุ่มย่อย (Sections) จะช่วยแบ่งย่อยผู้เรียนภายในบทเรียนหนึ่ง ๆ พร้อมกับตัวเลือกเฉพาะกลุ่มย่อย เช่น วันครบกำหนดที่แตกต่างกัน สำหรับภารกิจ การพูดคุย และแบบทดสอบ กลุ่มย่อยจะมีเพจ บุคคล (People) และสมุดบันทึกเกรด (Gradebook) แสดงให้ผู้เรียนแต่ละรายภายในบทเรียนนั้นดูด้วย

นอกจากนี้ยังสามารถจัดทำกลุ่มย่อยขึ้นมาสำหรับผู้เรียนที่ต้องการเวลาในบทเรียนเพิ่ม เช่น หากผู้เรียนยังได้เกรดไม่ครบ

หมายเหตุ: ระบบข้อมูลผู้เรียน (SIS) ของสถาบันของคุณสามารถเพิ่มกลุ่มย่อยได้ จึงอาจมีการจัดทำกลุ่มย่อยในบทเรียนไว้ให้คุณอยู่บ้างแล้ว

เปิดค่าปรับตั้ง

เปิดค่าปรับตั้ง

ในส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน ให้คลิกที่ลิงค์ ค่าปรับตั้ง (Settings)

เปิดกลุ่มย่อย

เปิดกลุ่มย่อย

คลิกแท็บ กลุ่มย่อย (Sections)

เพิ่มกลุ่มย่อย

เพิ่มกลุ่มย่อย

ในฟิลด์กลุ่มย่อย [1] ให้พิมพ์ชื่อของกลุ่มย่อยใหม่ คลิกที่ปุ่ม เพิ่มกลุ่มย่อย (Add Section) [2]

ดูกลุ่มย่อย

ดูกลุ่มย่อย

ดูกลุ่มย่อยในบทเรียนของคุณ

นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกเปลี่ยนวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดกลุ่มย่อยได้หากต้องการ

คุณสามารถเพิ่มกลุ่มย่อยอีกได้ หากจำเป็น โดยกลุ่มย่อยจะได้รับการจัดเรียงตามลำดับตัวอักษร

หมายเหตุ: หากกลุ่มย่อยกลุ่มใดถูกเพิ่มผ่านทาง SIS มาก่อน และคุณได้รับสิทธิ์อนุญาตให้ดู SIS ID ได้ SIS ID ของกลุ่มนั้นจะแสดงอยู่ในเพจ กลุ่มย่อยของบทเรียน (Course Sections) ด้วย

เพิ่มผู้ใช้ไปยังกลุ่มย่อย

เมื่อคุณเพิ่มกลุ่มย่อยต่าง ๆ ลงในบทเรียนของคุณแล้ว คุณจะสามารถ เพิ่มผู้ใช้ไปยังกลุ่มย่อยได้จากเพจ บุคคล (People) ในบทเรียนของคุณ