จะใช้สมุดบันทึกเกรดได้อย่างไร

สมุดบันทึกเกรดช่วยให้ผู้สอนสามารถดูและกรอกเกรดสำหรับผู้เรียนได้ง่าย ๆ เกรดสำหรับภารกิจแต่ละประเภทสามารถเรียกดูเป็นคะแนน เปอร์เซ็นต์ สมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์ GPA หรือเกรดแบบตัวอักษร

เฉพาะภารกิจแบบให้เกรด การพูดคุยแบบให้เกรด แบบทดสอบแบบให้เกรด และ แบบสอบถามแบบให้เกรดที่ถูกเผยแพร่เท่านั้นที่จะปรากฏขึ้นในสมุดบันทึกเกรด ภารกิจที่ไม่ได้ให้เกรดจะไม่รวมอยู่ด้วย

มุมมองเริ่มต้นในสมุดบันทึกเกรดจะเป็นการดูผู้เรียนทั้งหมด นอกจากนี้คุณยังสามารถดูผู้เรียนแยกกันได้ในมุมมองแยกเฉพาะ อย่างไรก็ตาม สมุดบันทึกเกรดแยกเฉพาะ (Individual Gradebook) ปัจจุบันไม่รองรับค่าปรับตั้งและตัวเลือกทั้งหมดจากสมุดบันทึกเกรด

ชอร์ตคัทแป้นพิมพ์ต่อไปนี้สามารถใช้ได้กับสมุดบันทึกเกรด:

  • S: จัดเรียงกริดในคอลัมน์ที่เลือกในปัจจุบัน ชื่อผู้เรียนและคอลัมน์ หมายเหตุ จะจัดเรียงตามลำดับตัวอักษร คอลัมน์อื่น ๆ จะเรียงตามเกรด (ต่ำไปสูง)
  • M: เปิดเมนูสำหรับคอลัมน์ที่เลือกในปัจจุบัน
  • Esc: ปิดเมนูสำหรับคอลัมน์ที่เลือกในปัจจุบัน
  • G: เปิดเพจ รายละเอียดภารกิจ สำหรับภารกิจที่เลือกในปัจจุบัน
  • C: เปิดถาด รายละเอียดเกรด สำหรับภารกิจที่เลือกในปัจจุบัน

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสมุดบันทึกเกรด

หมายเหตุ: หากบทเรียนของคุณมีผู้ให้เกรดหลายคน หลังจากคุณเปิดสมุดบันทึกเกรด ข้อมูลสมุดบันทึกเกรดที่มีอยู่ทั้งหมดจะถูกเก็บไว้ในเบราเซอร์จนกว่าเพจจะมีการรีเฟรช เกรดจะไม่มีการอัพเดตเป็นระยะ ๆ ตามการเปลี่ยนแปลงโดยผู้ให้เกรดคนอื่น ๆ ในสมุดบันทึกเกรดหรือ SpeedGrader

เปิดเกรด

เปิดเกรด

ในส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน คลิกที่ลิงค์ เกรด (Grades)

ดูสมุดบันทึกเกรด

สมุดบันทึกเกรดจะมีตัวเลือกกลางในการจัดเรียงและค่าปรับตั้งต่าง ๆ ที่คุณสามารถใช้เพื่อกำหนดโครงสร้างสมุดบันทึกเกรดของคุณ [1] ข้อมูลผู้เรียนที่เลือก [2] และข้อมูลภารกิจ [3]

สมุดบันทึกเกรดรองรับการใช้งานกับชอร์ตคัทแป้นพิมพ์ ดูเมนูชอร์ตคัทแป้นพิมพ์โดยคลิกที่ไอคอนแป้นพิมพ์ [4]หรือกด Shift+เครื่องหมายคำถามพร้อม ๆ กัน

ดูเมนูสมุดบันทึกเกรด

ดูเมนูสมุดบันทึกเกรด

สมุดบันทึกเกรดแบบดั้งเดิม (Traditional Gradebook) ใช้เพื่อคุณสามารถดูผู้เรียน ภารกิจและเกรดทั้งหมด จากเมนู สมุดบันทึกเกรด คุณยังสามารถสลับตัวเลือกต่าง ๆ ที่มีให้เลือกใช้ได้แก่

สมุดบันทึกเกรดสำหรับความเชี่ยวชาญด้านการเรียนรู้ (Learning Mastery Gradebook) [1] จะแสดง สมุดบันทึกเกรดสำหรับความเชี่ยวชาญด้านการเรียนรู้ (Learning Mastery Gradebook), ที่ใช้ประเมินมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ใช้ในบทเรียนของ Canvas สมุดบันทึกเกรดนี้เป็นตัวเลือกคุณสมบัติระดับบทเรียน

สมุดบันทึกเกรด (Gradebook) แยกเฉพาะ [2] ใช้เพื่อประเมินผู้เรียนหนึ่งรายและภารกิจหนึ่งรายการต่อครั้ง และสามารถสืบค้นได้ผ่านโปรแกรมอ่านหน้าจอ มุมมองแยกเฉพาะปัจจุบันไม่รองรับค่าปรับตั้งและตัวเลือกจากสมุดบันทึกเกรด

ประวัติสมุดบันทึกเกรด [3] ใช้แสดงเพจประวัติสมุดบันทึกเกรด,เพื่อบันทึกการแก้ไขเกรดล่าสุดในบทเรียนตามผู้เรียน ผู้ให้เกรด ภารกิจและวันที่

คุณสามารถสลับระหว่างสมุดบันทึกเกรดต่าง ๆ ได้ทุกเมื่อ

ค้นหาผู้เรียน

ตามค่าเริ่มต้น สมุดบันทึกเกรดของคุณจะแสดงผู้ใช้ในปัจจุบันทั้งหมด ค้นหาผู้เรียนจากชื่อหรือ SIS ID โดยกรอกคำค้นหาของคุณในฟิลด์ ค้นหาผู้เรียน (Search Students) สมุดบันทึกเกรดจะกรองผลลัพธ์อัตโนมัติขณะที่คุณพิมพ์ข้อความ

ฟิลด์ ค้นหาผู้เรียน (Search Students) รองรับการกรองชื่อผู้เรียนหลายรายพร้อม ๆ กัน

ฟิลด์ ค้นหาผู้เรียน (Search Students) ยังมีการประมวลผลตามตัวเลือก การลงทะเบียนที่สรุปแล้วและไม่ได้ใช้งานด้วย หากการลงทะเบียนที่สรุปแล้วหรือการลงทะเบียนที่ไม่ใช้งานถูกเลือกเป็นตัวกรอง การลงทะเบียนที่สรุปแล้วหรือไม่ใช่งานจะปรากฏขึ้นในสมุดบันทึกเกรด

หมายเหตุ: ผลการค้นหาชื่อผู้เรียนจะแสดงข้อมูลทุติยภูมิหากมีผู้เรียนที่มีชื่อเดียวกันมากกว่าหนึ่งรายในบทเรียน

ค้นหาภารกิจ

ตามค่าเริ่มต้น สมุดบันทึกเกรดของคุณจะแสดงภารกิจทั้งหมด ค้นหาภารกิจโดยกรอกชื่อภารกิจในฟิลด์ ค้นหาภารกิจ (Search Assignments) สมุดบันทึกเกรดจะกรองผลลัพธ์อัตโนมัติขณะที่คุณพิมพ์ข้อความ

ฟิลด์ ค้นหาภารกิจ (Search Assignments) รองรับการกรองชื่อภารกิจหลายรายการพร้อม ๆ กัน

การเลือกภารกิจจะเป็นการแสดงภารกิจในคอลัมน์ที่ใกล้กับชื่อผู้เรียนมากที่สุด หากภารกิจถูกเลือกไว้หลายรายการ คอลัมน์ภารกิจจะแสดงในลำดับย้อนทางกับที่เลือกไว้

ดูค่าปรับตั้งสมุดบันทึกเกรด

ค่าปรับตั้งสมุดบันทึกเกรดช่วยให้คุณสามารถปรับใช้นโยบายล่าช้านโยบายการแจ้งเกรดการบอกล้างเกรดสรุปและตัวเลือกมุมมองในสมุดบันทึกเกรดสำหรับบทเรียนของคุณ

ดูนโยบายล่าช้า

ดูนโยบายล่าช้า

แท็บ นโยบายล่าช้า ใช้เพื่อปรับใช้นโยบายความล่าช้าสำหรับบทเรียนของคุณ

นโยบายกรณีไม่มีผลงานจัดส่งช่วยให้คุณสามารถปรับเกรดอัตโนมัติสำหรับผลงานจัดส่งที่กำกับว่า ขาดหาย [1] ภารกิจจะถูกกำกับว่า ขาดหาย หากพ้นวันครบกำหนดแล้วและยังไม่ได้ส่งภารกิจ

นโยบายสำหรับผลงานจัดส่งล่าช้าช่วยให้คุณสามารถกำหนดโทษอัตโนมัติไปยังผลงานจัดส่งที่มีสถานะ ล่าช้า [2] ผลงานจัดส่งจะถูกกำกับว่า ล่าช้า หากจัดส่งเลยวันครบกำหนด นอกจากนี้ คุณยังสามารถระบุเกณฑ์ขั้นต่ำที่ผู้เรียนจะไม่ได้รับคะแนน ไม่ว่าจะจัดส่งผลงานล่าช้าเท่าใดก็ตาม

ดูนโยบายการแจ้งเกรด

ดูนโยบายการแจ้งเกรด

แท็บนโยบายการแจ้งเกรดช่วยให้คุณสามารถแก้ไขนโยบายการแจ้งเกรดสำหรับบทเรียนของคุณ

แจ้งเกรดอัตโนมัติและแสดงผลกับผู้เรียนทันทีที่กรอกโดยเลือกตัวเลือก แจ้งเกรดอัตโนมัติ [1] นโยบายการแจ้งเกรดกำหนดค่าเริ่มต้นไว้เป็น แจ้งเกรดอัตโนมัติ

ซ่อนเกรดเป็นค่าเริ่มต้นและเลือกเวลาที่จะแจ้งเกรดด้วยตัวเองและเผยแพร่กับผู้เรียนโดยเลือกตัวเลือก แจ้งเกรดด้วยตัวเอง (Manually Post Grades) [2]

หมายเหตุ: เกรดสำหรับภารกิจแบบไม่เปิดเผยตัวหรือแบบมีการควบคุมจะต้องแจ้งด้วยตัวเอง เกรดสำหรับภารกิจที่มีการควบคุมจะไม่สามารถเลิกซ่อนได้จนกว่าจะแจ้งเกรดสรุปแล้ว

ดูค่าปรับตั้งขั้นสูง

ดูค่าปรับตั้งขั้นสูง

แท็บขั้นสูง (Advanced) ใช้เพื่อปรับใช้ การบอกล้างเกรดสรุป (Final Grade Override) ในบททเรียนของคุณ หากเปิดใช้งานไว้ คุณจะสามารถกรอกเกรดบอกล้างสำหรับผู้เรียนที่ไม่ตรงกับเกรดที่คำนวณอัตโนมัติโดย Canvas

ตัวเลือกในการดูสมุดบันทึกเกรด

ตัวเลือกในการดูสมุดบันทึกเกรด

แท็บ ตัวเลือกมุมมอง (View Options) ใช้เพื่อกรองและจัดเรียงสมุดบันทึกเกรดตามตัวเลือกในการเรียกดูต่าง ๆ ได้แก่

หมายเหตุ:

  • หาก ดูที่ไม่ได้ให้เกรด (View Ungraded) เป็น 0 และตัวเลือก แยกชื่อผู้เรียน (Split Student Names) ไม่ปรากฏขึ้นในสมุดบันทึกเกรด (Gradebook) ของคุณ แสดงว่าตัวเลือกเหล่านี้ไม่ได้เปิดใช้งานโดยสถาบันของคุณ
  • หากเปิดใช้งานตัวเลือก การบอกล้างเกรดสรุป (Final Grade Override) ไว้ ข้อความในหัวข้อ แสดง (Show) จะระบุเป็น ซ่อนคอลัมน์รวม (Hide Total Column) และ บอกล้างคอลัมน์ (Override Columns) หากปิดใช้งานตัวเลือก การบอกล้างเกรดสรุป (Final Grade Override) ไว้ ข้อความในหัวข้อ แสดง (Show) จะระบุเป็น ซ่อนคอลัมน์รวม (Hide Total Column)

ดูตัวกรองสมุดบันทึกเกรด

ดูตัวกรองสมุดบันทึกเกรด

ในเมนู ปรับใช้ตัวกรอง (Apply Filters) คุณสามารถ จัดทำและจัดการค่าปรับตั้งตัวกรอง [1] หรือ คอลัมน์ตัวกรองตามประเภท [2] (กลุ่มภารกิจ กลุ่มย่อย หน่วยการเรียน กลุ่มผู้เรียนและระยะเวลาการให้เกรด แล้วแต่กรณี)

ดูตัวเลือกการนำเข้าและส่งออก

จัดการเกรดของผู้เรียนหลายรายพร้อมกันในสมุดบันทึกเกรดโดยสามารถเลือกนำเข้าเกรด [1] และส่งออกเกรด [2]

ดูคอลัมน์ชื่อผู้เรียน

ดูคอลัมน์ชื่อผู้เรียน

คอลัมน์ ชื่อผู้เรียน จะแสดงชื่อผู้เรียนแต่ละคนและอาจครอบคลุม ID สำรอง หากเปิดใช้งานไว้ คุณสามารถเลื่อนเมาส์ไปที่หัวคอลัมน์และดูเมนู ชื่อผู้เรียน [1] เพื่อเปิดตัวเลือกต่อไปนี้

ดูเพจเกรดของผู้เรียน,โดยคลิกที่ชื่อผู้เรียน [2]

ดูผู้เรียนทดสอบ

ดูผู้เรียนทดสอบ

หากคุณเปิดใช้งาน มุมมองผู้เรียน ไว้ใน ค่าปรับตั้งบทเรียน ผู้เรียนทดสอบ จะปรากฏขึ้นที่ท้ายสมุดบันทึกเกรดและจะถูกเพิ่มอัตโนมัติไปยังกลุ่มย่อยทั้งหมดในบทเรียนของคุณ ข้อมูลผู้เรียนทดสอบจะไม่ถูกนำมาพิจารณาในข้อมูลวิเคราะห์สำหรับบทเรียน

หากคุณต้องการลบผู้เรียนทดสอบออกทั้งหมด คุณจะต้องลบผู้เรียนทดสอบจากส่วนการลงทะเบียนกลุ่มย่อยของคุณใน ค่าปรับตั้งบทเรียน

ดูคอลัมน์ภารกิจ

ดูภารกิจ

ในแต่ละคอลัมน์ของสมุดบันทึกเกรดจะมีภารกิจที่เผยแพร่ในเพจ ภารกิจ แต่ละคอลัมน์จะแสดงชื่อภารกิจ คะแนนรวม และเกรดของผู้เรียนแต่ละราย

ดูภารกิจดังกล่วาโดยคลิกที่ชื่อภารกิจ [1]

สำหรับภารกิจแต่ละส่วน คุณสามารถเลื่อนเมาส์ไปที่หัวคอลัมน์และดูเมนู ภารกิจ [2] เพื่อเข้าไปยังตัวเลือกต่อไปนี้

ไอคอนและสี ใช้แสดงสถานะภารกิจและผลงานจัดส่งภายใน Canvas รวมทั้งภารกิจแบบเทียบส่วนต่าง ระยะเวลาการให้เกรด และ เส้นทางพัฒนาความเชี่ยวชาญ

เพิ่มคอลัมน์

คอลัมน์ภารกิจจะถูกเพิ่มอัตโนมัติทุกครั้งที่คุณจัดทำและเผยแพร่ภารกิจ การพูดคุยแบบให้เกรด และแบบทดสอบแบบให้เกรดและแบบสอบถามต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มคอลัมน์อัตโนมัติสำหรับเครื่องมือ การเข้าเรียน

คุณสามารถเพิ่มคอลัมน์ด้วยตัวเองเป็นส่วนหนึ่งในการนำเข้าเกรดไปยังสมุดบันทึกเกรด อย่างไรก็ตาม ภารกิจที่นำเข้าไปยังไฟล์ CSV จะถูกเผยแพร่อัตโนมัติ

หากคุณต้องการจัดทำคอลัมน์ในสมุดบันทึกเกรด (Gradebook) เพื่อใช้สำหรับการให้เกรดด้วยตัวเอง คุณสามารถจัดทำภารกิจแบบ ไม่มีผลงานจัดส่ง (No Submission) หรือแบบ เอกสาร (On Paper)

กรอกเกรด

ขณะกรอกเกรด สมุดบันทึกเกรดจะแสดงรูปกากบาทและแรเงาในแถวและคอลัมน์เพื่อให้สามารถกำหนดทิศทางได้ดีดีขึ้น

กรอกเกรด,โดยพิมพ์เกรดตามประเภทภารกิจในเซลล์ สมุดบันทึกเกรด [1]

นอกจากนี้คุณยังสามารถกรอกเกรดและแก้ไขสถานะผลงานจัดส่งได้โดยคลิกที่ไอคอนถาดรายละเอียดเกรด [2]

 

ดูถาดรายละเอียดเกรด

ดูถาดรายละเอียดเกรด

ถาดรายละเอียดเกรดใช้เพื่อให้คุณกรอกหรือแก้ไขเกรด [1] แก้ไขสถานะผลงานจัดส่ง [2] และแสดงความเห็นสำหรับผู้เรียน [3]

ดูกลุ่มภารกิจและคอลัมน์รวม

กลุ่มภารกิจที่แสดงในสมุดบันทึกเกรดจะตรงกับกลุ่มภารกิจที่จัดทำในเพจ ภารกิจ [1]

หากกลุ่มภารกิจของคุณมีการถ่วงน้ำหนัก เกรดแบบถ่วงน้ำหนักจะปรากฏขึ้นด้านล่างชื่อกลุ่ม [2] การถ่วงน้ำหนักกลุ่มภารกิจจะจัดแสดงในเกรดรวม เกรดสำหรับภารกิจที่ผู้เรียนทำได้จะถูกคูณด้วยการถ่วงน้ำหนักกลุ่มภารกิจ

ยอดรวมเกรดจากกลุ่มภารกิจจะถูกคำนวณในคอลัมน์ ผลรวม ของสมุดบันทึกเกรด [3] คุณสามารถเลื่อนเมาส์ไปที่หัวคอลัมน์เพื่อดูเมนู คอลัมน์ยอดรวม [4] เพื่อให้คุณสามารถจัดเรียงจากเกรดและย้ายคอลัมน์ผลรวมไปที่ด้านหน้าของสมุดบันทึกเกรด นอกจากนี้ หากกลุ่มภารกิจของคุณไม่มีการถ่วงน้ำหนัก คุณยังสามารถดูยอดรวมเป็นค่าคะแนนได้แทนค่าเปอร์เซ็นต์