จะใช้สมุดบันทึกเกรดได้อย่างไร

สมุดบันทึกเกรดช่วยให้ผู้สอนสามารถดูและกรอกเกรดสำหรับผู้เรียนได้ง่าย ๆ เกรดสำหรับภารกิจแต่ละประเภทสามารถเรียกดูเป็นคะแนน เปอร์เซ็นต์ สมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์ GPA หรือเกรดแบบตัวอักษร

เฉพาะภารกิจแบบให้เกรด การพูดคุยแบบให้เกรด แบบทดสอบแบบให้เกรด และ แบบสอบถามแบบให้เกรดที่ถูกเผยแพร่เท่านั้นที่จะปรากฏขึ้นในสมุดบันทึกเกรด ภารกิจที่ไม่ได้ให้เกรดจะไม่รวมอยู่ด้วย

มุมมองเริ่มต้นในสมุดบันทึกเกรดจะเป็นการดูผู้เรียนทั้งหมด นอกจากนี้คุณยังสามารถดูผู้เรียนแยกกันได้ในมุมมองแยกเฉพาะของสมุดบันทึกเกรด อย่างไรก็ตาม มุมมองแยกเฉพาะปัจจุบันไม่รองรับค่าปรับตั้งและตัวเลือกทั้งหมดจากสมุดบันทึกเกรด

ชอร์ตคัทแป้นพิมพ์ต่อไปนี้สามารถใช้ได้กับสมุดบันทึกเกรด:

  • S: จัดเรียงกริดในคอลัมน์ที่เลือกในปัจจุบัน ชื่อผู้เรียนและคอลัมน์ หมายเหตุ จะจัดเรียงตามลำดับตัวอักษร คอลัมน์อื่น ๆ จะเรียงตามเกรด (ต่ำไปสูง)
  • M: เปิดเมนูสำหรับคอลัมน์ที่เลือกในปัจจุบัน
  • Esc: ปิดเมนูสำหรับคอลัมน์ที่เลือกในปัจจุบัน
  • G: เปิดเพจ รายละเอียดภารกิจ สำหรับภารกิจที่เลือกในปัจจุบัน
  • C: เปิดถาด รายละเอียดเกรด สำหรับภารกิจที่เลือกในปัจจุบัน

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสมุดบันทึกเกรด

หมายเหตุ: หากบทเรียนของคุณมีผู้ให้เกรดหลายคน หลังจากคุณเปิดสมุดบันทึกเกรด ข้อมูลสมุดบันทึกเกรดที่มีอยู่ทั้งหมดจะถูกเก็บไว้ในเบราเซอร์จนกว่าเพจจะมีการรีเฟรช เกรดจะไม่มีการอัพเดตเป็นระยะ ๆ ตามการเปลี่ยนแปลงโดยผู้ให้เกรดคนอื่น ๆ ในสมุดบันทึกเกรดหรือ SpeedGrader

เปิดเกรด

เปิดเกรด

ในส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน คลิกที่ลิงค์ เกรด (Grades)

ดูสมุดบันทึกเกรด

สมุดบันทึกเกรดจะมีตัวเลือกกลางในการจัดเรียงและค่าปรับตั้งต่าง ๆ ที่คุณสามารถใช้เพื่อกำหนดโครงสร้างสมุดบันทึกเกรดของคุณ [1] ข้อมูลผู้เรียนที่เลือก [2] และข้อมูลภารกิจ [3]

สมุดบันทึกเกรดรองรับการใช้งานกับชอร์ตคัทแป้นพิมพ์ ดูเมนูชอร์ตคัทแป้นพิมพ์โดยคลิกที่ไอคอนแป้นพิมพ์ [4]หรือกด Shift+เครื่องหมายคำถามพร้อม ๆ กัน

ดูเมนูสมุดบันทึกเกรด

ดูเมนูสมุดบันทึกเกรด

สมุดบันทึกเกรดหลักใช้เพื่อคุณสามารถดูผู้เรียน ภารกิจและเกรดทั้งหมด จากเมนู สมุดบันทึกเกรด คุณยังสามารถสลับตัวเลือกต่าง ๆ ที่มีให้เลือกใช้ได้แก่

ความเชี่ยวชาญด้านการเรียนรู้ [1] เพื่อแสดงสมุดบันทึกเกรดสำหรับความเชี่ยวชาญด้านการเรียนรู้,สำหรับประเมินมาตรฐานผลลัพธ์ที่ใช้ในบทเรียน Canvas สมุดบันทึกเกรดนี้เป็นตัวเลือกคุณสมบัติระดับบทเรียน

มุมมองแยกเฉพาะ [2] ใช้เพื่อประเมินผู้เรียนหนึ่งรายและภารกิจหนึ่งรายการต่อครั้ง และสามารถสืบค้นได้ผ่านโปรแกรมอ่านหน้าจอ มุมมองแยกเฉพาะปัจจุบันไม่รองรับค่าปรับตั้งและตัวเลือกจากสมุดบันทึกเกรด

ประวัติสมุดบันทึกเกรด [3] ใช้แสดงเพจประวัติสมุดบันทึกเกรด,เพื่อบันทึกการแก้ไขเกรดล่าสุดในบทเรียนตามผู้เรียน ผู้ให้เกรด ภารกิจและวันที่

คุณสามารถสลับระหว่างสมุดบันทึกเกรดต่าง ๆ ได้ทุกเมื่อ

ดูตัวเลือกในการดูสมุดบันทึกเกรด

ดูตัวเลือกในการดูสมุดบันทึกเกรด

เมนู ดู ใช้เพื่อกรองและจัดเรียงสมุดบันทึกเกรดตามตัวเลือกในการเรียกดูต่าง ๆ ได้แก่

หมายเหตุ: หาก ดูที่ไม่ได้ให้เกรด (View Ungraded) เป็น 0 และตัวเลือก แยกชื่อผู้เรียน (Split Student Names) ไม่ปรากฏขึ้นในสมุดบันทึกเกรด (Gradebook) ของคุณ แสดงว่าตัวเลือกเหล่านี้ไม่ได้เปิดใช้งานโดยสถาบันของคุณ

เมนูดูการดำเนินการ

เมนูดูการดำเนินการ

เมนู การดำเนินการใช้เพื่อซิงค์เกรดกับระบบสารสนเทศสำหรับผู้เรียนในสถาบันของคุณ (SIS) ถ้ามี [1]

จัดการเกรดของผู้เรียนหลายรายพร้อมกันในสมุดบันทึกเกรดโดยสามารถเลือกนำเข้าเกรด [2] และส่งออกเกรด [3]

หมายเหตุ: ปัจจุบันข้อมูลไฟล์ CSV ส่งออกสมุดบันทึกเกรดจะมีข้อมูลสมุดบันทึกเกรดทั้งหมดไม่ว่าจะกำหนดค่าการคัดกรองหรือจัดเรียงอย่างไรก็ตาม

 

ค้นหาผู้เรียน

ตามค่าเริ่มต้น สมุดบันทึกเกรดของคุณจะแสดงผู้ใช้ในปัจจุบันทั้งหมด ค้นหาผู้เรียนจากชื่อหรือ SIS ID โดยกรอกคำค้นหาของคุณในฟิลด์ ค้นหาผู้เรียน (Search Students) สมุดบันทึกเกรดจะกรองผลลัพธ์อัตโนมัติขณะที่คุณพิมพ์ข้อความ

ฟิลด์ ค้นหาผู้เรียน (Search Students) รองรับการกรองชื่อผู้เรียนหลายรายพร้อม ๆ กัน

ฟิลด์ ค้นหาผู้เรียน (Search Students) ยังมีการประมวลผลตามตัวเลือก การลงทะเบียนที่สรุปแล้วและไม่ได้ใช้งานด้วย หากการลงทะเบียนที่สรุปแล้วหรือการลงทะเบียนที่ไม่ใช้งานถูกเลือกเป็นตัวกรอง การลงทะเบียนที่สรุปแล้วหรือไม่ใช่งานจะปรากฏขึ้นในสมุดบันทึกเกรด

หมายเหตุ: ผลการค้นหาชื่อผู้เรียนจะแสดงข้อมูลทุติยภูมิหากมีผู้เรียนที่มีชื่อเดียวกันมากกว่าหนึ่งรายในบทเรียน

ค้นหาภารกิจ

ตามค่าเริ่มต้น สมุดบันทึกเกรดของคุณจะแสดงภารกิจทั้งหมด ค้นหาภารกิจโดยกรอกชื่อภารกิจในฟิลด์ ค้นหาภารกิจ (Search Assignments) สมุดบันทึกเกรดจะกรองผลลัพธ์อัตโนมัติขณะที่คุณพิมพ์ข้อความ

ฟิลด์ ค้นหาภารกิจ (Search Assignments) รองรับการกรองชื่อภารกิจหลายรายการพร้อม ๆ กัน

การเลือกภารกิจจะเป็นการแสดงภารกิจในคอลัมน์ที่ใกล้กับชื่อผู้เรียนมากที่สุด หากภารกิจถูกเลือกไว้หลายรายการ คอลัมน์ภารกิจจะแสดงในลำดับย้อนทางกับที่เลือกไว้

ดูค่าปรับตั้งสมุดบันทึกเกรด

ค่าปรับตั้งสมุดบันทึกเกรดช่วยให้คุณสามารถปรับใช้ นโยบายล่าช้า หรือ การบอกล้างเกรดสรุป ในบทเรียนของคุณ

ดูนโยบายล่าช้า

ดูนโยบายล่าช้า

แท็บ นโยบายล่าช้า ใช้เพื่อปรับใช้นโยบายความล่าช้าสำหรับบทเรียนของคุณ

นโยบายกรณีไม่มีผลงานจัดส่งช่วยให้คุณสามารถปรับเกรดอัตโนมัติสำหรับผลงานจัดส่งที่กำกับว่า ขาดหาย [1] ภารกิจจะถูกกำกับว่า ขาดหาย หากพ้นวันครบกำหนดแล้วและยังไม่ได้ส่งภารกิจ

นโยบายสำหรับผลงานจัดส่งล่าช้าช่วยให้คุณสามารถกำหนดโทษอัตโนมัติไปยังผลงานจัดส่งที่มีสถานะ ล่าช้า [2] ผลงานจัดส่งจะถูกกำกับว่า ล่าช้า หากจัดส่งเลยวันครบกำหนด นอกจากนี้ คุณยังสามารถระบุเกณฑ์ขั้นต่ำที่ผู้เรียนจะไม่ได้รับคะแนน ไม่ว่าจะจัดส่งผลงานล่าช้าเท่าใดก็ตาม

ดูนโยบายการแจ้งเกรด

ดูนโยบายการแจ้งเกรด

แท็บนโยบายการแจ้งเกรดช่วยให้คุณสามารถแก้ไขนโยบายการแจ้งเกรดสำหรับบทเรียนของคุณ

แจ้งเกรดอัตโนมัติและแสดงผลกับผู้เรียนทันทีที่กรอกโดยเลือกตัวเลือก แจ้งเกรดอัตโนมัติ [1] นโยบายการแจ้งเกรดกำหนดค่าเริ่มต้นไว้เป็น แจ้งเกรดอัตโนมัติ

ซ่อนเกรดเป็นค่าเริ่มต้นและเลือกเวลาที่จะแจ้งเกรดด้วยตัวเองและเผยแพร่กับผู้เรียนโดยเลือกตัวเลือก แจ้งเกรดด้วยตัวเอง (Manually Post Grades) [2]

หมายเหตุ: เกรดสำหรับภารกิจแบบไม่เปิดเผยตัวหรือแบบมีการควบคุมจะต้องแจ้งด้วยตัวเอง เกรดสำหรับภารกิจที่มีการควบคุมจะไม่สามารถเลิกซ่อนได้จนกว่าจะแจ้งเกรดสรุปแล้ว

ดูค่าปรับตั้งขั้นสูง

ดูค่าปรับตั้งขั้นสูง

แท็บ ขั้นสูง ใช้เพื่อปรับใช้ การบอกล้างเกรดสรุป ในบทเรียนของคุณ [1] หากเปิดใช้งานไว้ คุณจะสามารถกรอกเกรดบอกล้างสำหรับผู้เรียนที่ไม่ตรงกับเกรดที่คำนวณอัตโนมัติโดย Canvas [2]

ดูคอลัมน์ชื่อผู้เรียน

ดูคอลัมน์ชื่อผู้เรียน

คอลัมน์ ชื่อผู้เรียน จะแสดงชื่อผู้เรียนแต่ละคนและอาจครอบคลุม ID สำรอง หากเปิดใช้งานไว้ คุณสามารถเลื่อนเมาส์ไปที่หัวคอลัมน์และดูเมนู ชื่อผู้เรียน [1] เพื่อเปิดตัวเลือกต่อไปนี้

ดูเพจเกรดของผู้เรียน,โดยคลิกที่ชื่อผู้เรียน [2]

ดูผู้เรียนทดสอบ

ดูผู้เรียนทดสอบ

หากคุณเปิดใช้งาน มุมมองผู้เรียน ไว้ใน ค่าปรับตั้งบทเรียน ผู้เรียนทดสอบ จะปรากฏขึ้นที่ท้ายสมุดบันทึกเกรดและจะถูกเพิ่มอัตโนมัติไปยังกลุ่มย่อยทั้งหมดในบทเรียนของคุณ ข้อมูลผู้เรียนทดสอบจะไม่ถูกนำมาพิจารณาในข้อมูลวิเคราะห์สำหรับบทเรียน

หากคุณต้องการลบผู้เรียนทดสอบออกทั้งหมด คุณจะต้องลบผู้เรียนทดสอบจากส่วนการลงทะเบียนกลุ่มย่อยของคุณใน ค่าปรับตั้งบทเรียน

ดูคอลัมน์ภารกิจ

ดูภารกิจ

ในแต่ละคอลัมน์ของสมุดบันทึกเกรดจะมีภารกิจที่เผยแพร่ในเพจ ภารกิจ แต่ละคอลัมน์จะแสดงชื่อภารกิจ คะแนนรวม และเกรดของผู้เรียนแต่ละราย

ดูภารกิจดังกล่วาโดยคลิกที่ชื่อภารกิจ [1]

สำหรับภารกิจแต่ละส่วน คุณสามารถเลื่อนเมาส์ไปที่หัวคอลัมน์และดูเมนู ภารกิจ [2] เพื่อเข้าไปยังตัวเลือกต่อไปนี้

ไอคอนและสี ใช้แสดงสถานะภารกิจและผลงานจัดส่งภายใน Canvas รวมทั้งภารกิจแบบเทียบส่วนต่าง ระยะเวลาการให้เกรด และ เส้นทางพัฒนาความเชี่ยวชาญ

เพิ่มคอลัมน์

คอลัมน์ภารกิจจะถูกเพิ่มอัตโนมัติทุกครั้งที่คุณจัดทำและเผยแพร่ภารกิจ การพูดคุยแบบให้เกรด และแบบทดสอบแบบให้เกรดและแบบสอบถามต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มคอลัมน์อัตโนมัติสำหรับเครื่องมือ การเข้าเรียน

คุณสามารถเพิ่มคอลัมน์ด้วยตัวเองเป็นส่วนหนึ่งในการนำเข้าเกรดไปยังสมุดบันทึกเกรด อย่างไรก็ตาม ภารกิจที่นำเข้าไปยังไฟล์ CSV จะถูกเผยแพร่อัตโนมัติ

หรือคุณสามารถจัดทำภารกิจแบบไม่มีผลงานจัดส่งหรือภารกิจแบบเอกสารเพื่อเพิ่มไปยังสมุดบันทึกเกรดสำหรับให้เกรดด้วยตัวเอง

กรอกเกรด

ขณะกรอกเกรด สมุดบันทึกเกรดจะแสดงรูปกากบาทและแรเงาในแถวและคอลัมน์เพื่อให้สามารถกำหนดทิศทางได้ดีดีขึ้น

กรอกเกรด,โดยพิมพ์เกรดตามประเภทภารกิจในเซลล์ สมุดบันทึกเกรด [1]

นอกจากนี้คุณยังสามารถกรอกเกรดและแก้ไขสถานะผลงานจัดส่งได้โดยคลิกที่ไอคอนถาดรายละเอียดเกรด [2]

 

ดูถาดรายละเอียดเกรด

ดูถาดรายละเอียดเกรด

ถาดรายละเอียดเกรดใช้เพื่อให้คุณกรอกหรือแก้ไขเกรด [1] แก้ไขสถานะผลงานจัดส่ง [2] และแสดงความเห็นสำหรับผู้เรียน [3]

ดูกลุ่มภารกิจและคอลัมน์รวม

กลุ่มภารกิจที่แสดงในสมุดบันทึกเกรดจะตรงกับกลุ่มภารกิจที่จัดทำในเพจ ภารกิจ [1]

หากกลุ่มภารกิจของคุณมีการถ่วงน้ำหนัก เกรดแบบถ่วงน้ำหนักจะปรากฏขึ้นด้านล่างชื่อกลุ่ม [2] การถ่วงน้ำหนักกลุ่มภารกิจจะจัดแสดงในเกรดรวม เกรดสำหรับภารกิจที่ผู้เรียนทำได้จะถูกคูณด้วยการถ่วงน้ำหนักกลุ่มภารกิจ

ยอดรวมเกรดจากกลุ่มภารกิจจะถูกคำนวณในคอลัมน์ ผลรวม ของสมุดบันทึกเกรด [3] คุณสามารถเลื่อนเมาส์ไปที่หัวคอลัมน์เพื่อดูเมนู คอลัมน์ยอดรวม [4] เพื่อให้คุณสามารถจัดเรียงจากเกรดและย้ายคอลัมน์ผลรวมไปที่ด้านหน้าของสมุดบันทึกเกรด นอกจากนี้ หากกลุ่มภารกิจของคุณไม่มีการถ่วงน้ำหนัก คุณยังสามารถดูยอดรวมเป็นค่าคะแนนได้แทนค่าเปอร์เซ็นต์