จะเชื่อมต่อ Google Drive เป็นบริการทางเว็บใน Canvas ในฐานะผู้สอนได้อย่างไร

บริการ Google Drive ช่วยให้คุณสามารถผนวก Canvas กับบัญชี Google Drive ของคุณ ผู้ใช้ทั้งหมดสามารถรับรองบัญชี Google Drive เพื่อประสานการทำงานร่วมกับ Google

หากต้องการจัดทำบัญชี Google Drive ใหม่ อาจมีความล่าช้าในการประสานการทำงานของ Google ใน Canvas จนกว่า Google จะทำรายการทางบัญชีสำหรับผู้ใช้เสร็จสิ้น

หมายเหตุ: ในบทเรียนของคุณ หากเมนูสืบค้นเนื้อหาบทเรียน (Course Navigation Menu) มีลิงค์ Google Drive แสดงว่าสถาบันของคุณเปิดใช้งานการผสานการทำงานกับ Google Drive ไว้ในทุกพื้นที่ คุณไม่จำเป็นต้องเปิดใช้งาน Google Drive เป็นบริการทางเว็บสำหรับใช้งาน

เปิดค่าปรับตั้งสำหรับผู้ใช้

เปิดค่าปรับตั้งสำหรับผู้ใช้

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาส่วนกลาง ให้คลิกที่ลิงค์ บัญชี (Account) [1] จากนั้นคลิกที่ลิงค์ ค่าปรับตั้ง (Settings) [2]

ลงทะเบียน Google Drive

ลงทะเบียน Google Drive

จากบริการทางเว็บ (Web Services) คลิกที่ปุ่ม Google Drive

รับรอง Google Drive

รับรอง Google Drive

คลิกที่ปุ่ม รับรองการใช้งาน Google Drive (Authorize Google Drive Access) จากนั้นคุณจะถูกนำไปที่ Google เพื่อยืนยันการรับรอง

เลือกบัญชี

เลือกบัญชี

คลิกที่บัญชีที่คุณต้องการรับรอง

อนุญาตการรับรอง

อนุญาตการรับรอง

Canvas จะขออนุญาตดูและจัดการไฟล์ข้อมูลในบัญชี Google Drive ของคุณ คลิกที่ปุ่ม อนุญาต (Allow)

หมายเหตุ: คุณอาจได้รับแจ้งให้ล็อกอินไปยังบัญชี Google ของคุณก่อนเปิดดูเพจนี้

ดูบริการที่ลงทะเบียนไว้

ดูบริการที่ลงทะเบียนไว้

ดู Google Drive เป็นบริการที่ลงทะเบียนในบัญชี Canvas ของคุณ