ฉันจะเพิ่มความเห็นกำกับในผลงานจัดส่งของผู้เรียนโดยใช้ DocViewer ใน SpeedGrader ได้อย่างไร

Canvas DocViewer เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้สามารถใส่หมายเหตุกำกับในผลงานจัดส่งภารกิจออนไลน์ใน Canvas ได้ คุณสามารถใช้ DocViewer เพื่อดูไฟล์และภารกิจใน SpeedGrader ได้ คุณสามารถดูได้ว่าเมื่อไรที่ผู้เรียนดูข้อเสนอแนะที่กำกับไว้ใน รายละเอียดภารกิจ (Assignment Details) ของแถบรายการด้านข้าง

DocViewer มีการจำกัดระยะเวลาทำรายการไว้ที่ 10 ชั่วโมงซึ่งจะเริ่มเมื่อคุณเปิดผลงานจัดส่ง หากคุณเริ่มจัดทำหมายเหตุกำกับแต่ไม่ส่งก่อนที่ส่วนทำรายการจะหมดอายุ หมายเหตุกำกับดังกล่าวจะไม่ถูกบันทึก หมายเหตุกำกับที่ส่งแล้วจะถูกบันทึกและไม่ได้รับผลกระทบจากการตั้งข้อจำกัดส่วนทำรายการ Canvas จะแสดงคำเตือนการหมดอายุของส่วนทำรายการที่ 9 ชั่วโมง 50 นาที ตามด้วยคำเตือน 5 นาที และ 1 นาทีก่อนถึงขีดจำกัดที่ 10 ชั่วโมง คุณสามารถเริ่มทำรายการของ DocViewer ใหม่ได้ทุกเมื่อโดยรีเฟรชหน้าผลงานจัดส่ง

หากเบราเซอร์ของคุณมีโปรแกรมอ่าน PDF ในตัว ให้เลือกตัวเลือกสำหรับดู PDF ในโปรแกรมเปิดดูของเครื่อง

ผู้เรียนสามารถดูความเห็นใน DocViewer ของคุณได้จากหน้า รายละเอียดเกี่ยวกับผลงานจัดส่ง (Subbmissions Details)

ไฟล์ DocViewer ที่รองรับ

หากผลงานจัดส่งมี ไฟล์ที่สามารถแสดงผลใน DocViewer ได้, แต่การแสดงตัวอย่างผลงานจัดส่งนั้นยังไม่สมบูรณ์ Canvas จะจัดทำข้อความที่ระบุว่าเอกสารกำลังดำเนินการอยู่

หมายเหตุ:

  • DocViewer จะไม่แปลงไฟล์ที่มีขนาดเกิน 100 MB และไฟล์ที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน
  • เครื่องมือจัดทำหมายเหตุกำกับไม่สามารถใช้งานได้สำหรับภารกิจแบบป้อนข้อความ
  • SpeedGrader อาจใช้เวลาถึงสิบนาทีหลังส่งภารกิจในการแสดงไฟล์ที่รองรับ DocViewer
  • จากอุปกรณ์พกพา หมายเหตุกำกับบน DocViewer จะได้รับการรองรับอย่างเต็มรูปแบบเฉพาะในแอพ Canvas Teacher เท่านั้น
  • Canvas DocViewer ไม่รองรับความคิดเห็นแบบไม่เปิดเผยตัว ดังนั้นจะไม่สามารถใช้สำหรับความคิดเห็นที่มีหมายเหตุกำกับสำหรับภารกิจที่มีความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องแบบไม่เปิดเผยตัว
  • หากภารกิจใดมีการให้เกรดแบบไม่เปิดเผยตัว ผู้เรียนจะไม่สามารถดูหมายเหตุกำกับของผู้สอนได้จนกว่าจะยกเลิกการซ่อนหรือแจ้งเกรดของภารกิจแล้ว
  • หากผู้เรียนเปิดใช้งานการแจ้งข้อมูลความเห็นเกี่ยวกับผลงานจัดส่ง (Submission Comment) ผู้เรียนจะได้รับการแจ้งข้อมูลเมื่อคุณเพิ่มความเห็นในเอกสารของผู้เรียน หากมีการให้ความเห็นกำกับแบบไม่เปิดเผยตัว ผู้เรียนจะได้รับการแจ้งข้อมูลที่ไม่มีชื่อของผู้ใช้ที่เป็นคนแสดงความเห็นดังกล่าว หากภารกิจใดมีนโยบายการโพสต์ด้วยตนเอง คุณอาจจะต้องแจ้งเกรดและ/หรือแสดงความเห็นเพื่อให้ผู้เรียนได้รับการแจ้งข้อมูล

ดูแถบเครื่องมือของ DocViewer

แถบเครื่องมือของ DocViewer ช่วยคุณในการจัดการผลงานจัดส่ง

หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์ PDF ของผลงานจัดส่งที่มีหมายเหตุกำกับ ให้คลิกที่ปุ่ม ดาวน์โหลด (Download)

หากมีหลายเพจ ฟิลด์ หมายเลขหน้า (Page number) [2] จะช่วยให้คุณสามารถเลื่อนหน้าผลงานจัดส่งไปหน้าที่คุณต้องการใส่หมายเหตุกำกับได้ หากต้องการไปยังหน้าอื่น ให้กรอกหมายเลขหน้าในช่อง หน้า (Page) นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ไอคอนลูกศร [3] เพื่อเลื่อนหน้าผลงานจัดส่งไปข้างหน้าได้ด้วย

หากต้องการหมุนหน้าที่ดูอยู่ในปัจจุบันไปตามเข็มนาฬิกา 90 องศา ให้คลิกที่ปุ่มหมุน (Rotate) [4] หน้าที่มีหมายเหตุกำกับจะไม่สามารถหมุนได้

หากต้องการซูมเข้าและออก ให้ใช้ปุ่ม ซูม (Zoom) [5]

หากต้องการดูแบบเต็มหน้าจอ ให้คลิกที่ปุ่ม เต็มหน้าจอ (Full Screen) [6]

หากต้องการใส่หมายเหตุกำกับ ให้ใช้เครื่องมือใส่หมายเหตุกำกับ [7]

เพิ่มหมายเหตุกำกับแบบชี้ตำแหน่ง

หากต้องการใส่หมายเหตุกำกับแบบชี้ตำแหน่ง ให้เลือกหมายเหตุกำกับประเภท ชี้ตำแหน่ง (Point) [1]

เลือกสีสำหรับหมายเหตุกำกับแบบชี้ตำแหน่งในแถบสี [2]

คลิกตรงบริเวณที่ต้องการในผลงานจัดส่ง [3] ไอคอนหมายเหตุกำกับแบบชี้ตำแหน่งจะปรากฏขึ้นเพื่อระบุตำแหน่งของหมายเหตุกำกับ หากต้องการเพิ่มความเห็นลงในหมายเหตุกำกับแบบชี้ตำแหน่ง ให้พิมพ์ความเห็นในฟิลด์ ความเห็น (Comment) [4] หากต้องการขึ้นบรรทัดใหม่ในความเห็นของคุณ ให้กดแป้น Shift+Enter/Return หากต้องการส่งความเห็นของคุณ ให้กดแป้น Enter/Return

คุณสามารถตอบกลับความเห็นใน DocViewer ของผู้เรียนได้โดยคลิกที่ปุ่ม ตอบกลับ (Reply) [5]

หากต้องการย้ายหมายเหตุกำกับ ให้เลื่อนเมาส์ไปที่ไอคอนหมายเหตุกำกับแบบชี้ตำแหน่งในเอกสาร คลิกและลากหมายเหตุกำกับไปยังจุดใหม่

หากต้องการลบหมายเหตุกำกับแบบชี้ตำแหน่ง ให้คลิกที่หมายเหตุกำกับ แล้วคลิกที่ไอคอนลบ [6] DocViewer จะให้คุณยืนยันว่าต้องการลบหมายเหตุกำกับหรือไม่ การลบหมายเหตุกำกับจะลบความเห็นที่เกี่ยวข้องด้วย

เพิ่มหมายเหตุกำกับแบบแรเงา

หากต้องการแรเงาข้อความภายในเอกสาร ให้เลือกหมายเหตุกำกับประเภท แรเงา (Highlight) [1]  

เลือกสีสำหรับหมายเหตุกำกับแบบแรเงาในแถบสี [2]

คลิกแล้วลากเพื่อแรเงาข้อความภายในผลงานจัดส่ง [3]

หากต้องการเพิ่มความเห็นในหมายเหตุกำกับแบบแรเงา ให้คลิกที่ปุ่ม ความเห็น (Comment) [4] หากต้องการขึ้นบรรทัดใหม่ในความเห็นของคุณ ให้กดแป้น Shift+Enter/Return หากต้องการส่งความเห็นของคุณ ให้กดแป้น Enter/Return

หากต้องการลบหมายเหตุกำกับแบบแรเงา ให้คลิกตรงบริเวณที่แรเงานั้น แล้วคลิกที่ไอคอนลบ [5] DocViewer จะให้คุณยืนยันว่าต้องการลบการแรเงา การลบหมายเหตุกำกับจะลบความเห็นที่เกี่ยวข้องด้วย

เพิ่มหมายเหตุกำกับแบบข้อความ

หากต้องการเพิ่มข้อความในผลงานจัดส่งโดยตรง ให้เลือกหมายเหตุกำกับประเภท ข้อความได้อิสระ (Free text) [1]

เลือกสีสำหรับหมายเหตุกำกับแบบข้อความได้อิสระในแถบสี [2]

เลือกพื้นหลังสีขาวหรือโปร่งใสสำหรับหมายเหตุกำกับแบบเขียนข้อความ [3] รวมทั้งขนาดตัวอักษรสำหรับหมายเหตุกำกับ [4]

คลิกตรงบริเวณที่ต้องการในผลงานจัดส่ง แล้วพิมพ์ข้อความ [5] หากต้องการขึ้นบรรทัดใหม่ในความเห็นของคุณ ให้กดแป้น Shift+Enter

หากต้องการย้ายหมายเหตุกำกับ ให้เลื่อนเมาส์ไปที่กล่องข้อความในเอกสาร คลิกและลากหมายเหตุกำกับไปยังจุดใหม่

หากต้องการลบหมายเหตุกำกับแบบข้อความ ให้คลิกที่กล่องข้อความแล้วคลิกที่ไอคอนลบ [6] DocViewer จะให้คุณยืนยันว่าต้องการลบกล่องข้อความหรือไม่

เพิ่มหมายเหตุกำกับแบบข้อความขีดฆ่า

หากต้องการระบุว่าข้อความควรถูกลบทิ้ง ให้เลือกหมายเหตุกำกับประเภทขีดฆ่า (Strikeout) [1]

เลือกสีสำหรับเส้นขีดฆ่าในแถบสี [2]

คลิกแล้วลากเพื่อขีดฆ่าภายในผลงานจัดส่ง จะมีเส้นปรากฏขึ้นเพื่อระบุว่าข้อความได้ถูกขีดฆ่าออก [3]

หากต้องการเพิ่มความเห็นในหมายเหตุกำกับแบบขีดฆ่า ให้คลิกที่ปุ่ม ความเห็น (Comment) [4] หากต้องการขึ้นบรรทัดใหม่ในความเห็นของคุณ ให้กดแป้น Shift+Enter/Return หากต้องการส่งความเห็นของคุณ ให้กดแป้น Enter/Return

หากต้องการลบหมายเหตุกำกับแบบขีดฆ่า ให้คลิกตรงบริเวณที่ขีดฆ่านั้น แล้วคลิกที่ไอคอนลบ [5] DocViewer จะให้คุณยืนยันว่าต้องการลบเส้นที่ขีดฆ่าไว้หรือไม่ การลบหมายเหตุกำกับจะลบความเห็นที่เกี่ยวข้องด้วย

เพิ่มหมายเหตุกำกับแบบวาด

หากต้องวาดภาพและทำหมายเหตุกำกับด้วยมือ ให้เลือกหมายเหตุกำกับประเภทวาดอิสระ (Free Draw) [1]

เลือกสีสำหรับหมายเหตุกำกับแบบวาดในแถบสี [2]

เลือกความกว้างของเส้นสำหรับหมายเหตุกำกับจากแผงควบคุมความกว้างของเส้น [3]

คลิกแล้วลากเพื่อเริ่มการวาด เส้นที่ลากได้โดยอิสระจะปรากฏขึ้นให้เห็นบริเวณที่กำลังวาดอยู่ [4] คุณสามารถเพิ่มเส้นขอบหลาย ๆ ชั้น (Multiple Stroke) ให้กับหมายเหตุกำกับแบบวาดได้

หากต้องการเพิ่มความเห็นในหมายเหตุกำกับแบบวาด ให้คลิกที่ปุ่ม ความเห็น (Comment) [5] หากต้องการขึ้นบรรทัดใหม่ในความเห็นของคุณ ให้กดแป้น Shift+Enter/Return หากต้องการส่งความเห็นของคุณ ให้กดแป้น Enter/Return 

ตกลงใช้หมายเหตุกำกับแบบวาดโดยคลิกที่ไอคอน เครื่องหมายถูก [6]

หากต้องการย้ายภาพวาด ให้เลื่อนเมาส์ไปที่เค้าโครงภาพ แล้วลากภาพวาดไปยังจุดใหม่บนเอกสารและวาง

เมื่อต้องการลบภาพวาด ให้คลิกที่ภาพ แล้วคลิกที่ไอคอน ลบ [7] DocViewer จะให้คุณยืนยันว่าต้องการลบภาพวาดหรือไม่ การลบหมายเหตุกำกับจะลบความเห็นที่เกี่ยวข้องด้วย

หมายเหตุ: หมายเหตุกำกับแบบวาดจะมีความกว้างของเส้นได้เพียงขนาดเดียวต่อหมายเหตุกำกับหนึ่งรายการ จะต้องบันทึกหมายเหตุกำกับแต่ละรายการนั้นก่อนจึงจะจัดทำเส้นใหม่ที่มีความกว้างคนละขนาดได้

เพิ่มหมายเหตุกำกับแบบพื้นที่

หากต้องการใส่หมายเหตุกำกับแบบพื้นที่ ให้เลือกหมายเหตุกำกับแบบพื้นที่ (Area) [1]

เลือกสีสำหรับหมายเหตุกำกับแบบพื้นที่ในแผงรายการสี [2]

คลิกและลากสี่เหลี่ยมล้อมรอบพื้นที่ของผลงานจัดส่ง [3] กล่องจะปรากฏขึ้นเพื่อระบุถึงพื้นที่ที่จะทำหมายเหตุกำกับ

หากต้องการเพิ่มความเห็นลงในหมายเหตุกำกับแบบนที่ ให้พิมพ์ความเห็นในฟิลด์ ความเห็น (Comment) [4] หากต้องการขึ้นบรรทัดใหม่ในความเห็นของคุณ ให้กดแป้น Shift+Enter/Return หากต้องการส่งความเห็นของคุณ ให้กดแป้น Enter/Return

คุณสามารถตอบกลับความเห็นใน DocViewer ของผู้เรียนได้โดยคลิกที่ปุ่ม ตอบกลับ (Reply) [5]

หากต้องการย้ายหมายเหตุกำกับ ให้เลื่อนเมาส์ไปที่เส้นขอบ คลิกและลากหมายเหตุกำกับไปยังจุดใหม่ของเอกสาร

หากต้องการลบหมายเหตุกำกับแบบพื้นที่ ให้คลิกที่หมายเหตุกำกับ แล้วคลิกที่ไอคอน ลบ [6] DocViewer จะให้คุณยืนยันว่าต้องการลบความเห็นหรือไม่ การลบหมายเหตุกำกับจะลบความเห็นที่เกี่ยวข้องด้วย

จัดการความเห็น

ดูความเห็น

ความเห็นแต่ละรายการจะมีไอคอนที่ระบุประเภทและสีของหมายเหตุกำกับ [1] ไอคอนหมายเหตุกำกับจะแสดงอยู่ข้างชื่อของผู้แสดงความเห็นและจะแสดงเฉพาะในความเห็นหลักสำหรับหมายเหตุกำกับ ข้อความตอบกลับไปยังความคิดเห็นจะไม่มีไอคอนดังกล่าว

ความเห็นต่าง ๆ จะคงอยู่ในเพจสำหรับหมายเหตุกำกับดังกล่าว หากมีความเห็นหลายรายการเกินกว่าที่จะแสดงในเพจเดียวได้ ส่วนความเห็นจะสามารถเลื่อนได้และความเห็นบางรายการจะถูกซ่อนไว้ ส่วนแสดงสถานะจะระบุว่ามีกี่ความเห็นที่ถูกซ่อนอยู่ [2]

หากความเห็นประกอบใดมีเนื้อหาเกินห้าบรรทัด กล่องเนื้อหาจะแสดงลิงค์จุดไข่ปลา [3] หากต้องการขยายความคิดเห็น ให้คลิกที่ลิงค์จุดไข่ปลา หากความเห็นมีการตอบกลับหลายข้อความ การตอบกลับทั้งหมดจะถูกขยายออก

ความเห็นที่มีการตอบกลับจะเรียงซ้อนกันอยู่ [4] เมื่อคุณคลิกที่ความเห็น การตอบกลับทั้งหมดจะถูกขยายออกอยู่ภายในกลุ่มดังกล่าว จำนวนการตอบกลับที่ซ้อนอยู่จะมีระบุไว้ตรงด้านล่างความเห็นแรก

หากต้องการ คุณสามารถลบความเห็นของผู้ใช้ได้ทุกราย ได้โดยคลิกที่ไอคอนลบ [5] เมื่อลบความเห็นใดแล้ว ความเห็นนั้นจะถูกลบออกไปจากมุมมองของคุณ แต่เจ้าของจะยังคงมองเห็นความเห็นที่ถูกลบนั้นพร้อมกับการระบุว่าความเห็นนั้นได้ถูกลบไปแล้ว เจ้าของสามารถพิจารณาความเห็นที่ถูกลบและเลือกได้ว่าจะลบความเห็นที่ถูกลบไปนั้นทิ้งถาวรเลยหรือไม่

จัดการหมายเหตุกำกับของผู้สอนแบบไม่เปิดเผยตัว

จัดการหมายเหตุกำกับของผู้สอนแบบไม่เปิดเผยตัว

หากคุณเปิดใช้งานตัวเลือก หมายเหตุกำกับของผู้สอนแบบไม่เปิดเผยตัว สำหรับภารกิจใด ผู้เรียนจะไม่เห็นชื่อของผู้สอนหรือผู้ให้เกรดบนหมายเหตุกำกับและความเห็นต่าง ๆ ใน DocViewer

หมายเหตุ:

  • หมายเหตุกำกับของผู้สอนแบบไม่เปิดเผยตัวจะใช้ได้เฉพาะกับความเห็นที่แสดงหลังจากได้เปิดใช้ตัวเลือกนี้แล้วเท่านั้น
  • ปัจจุบันหมายเหตุกำกับของผู้สอนแบบไม่เปิดเผยตัวยังไม่สามารถใช้ได้กับความเห็นหรือหมายเหตุกำกับที่แสดงขณะใช้งานบนอุปกรณ์พกพา

จัดการหมายเหตุกำกับของผู้ใช้รายอื่น

ดูหมายเหตุกำกับของผู้ใช้รายอื่น

เมื่อผู้ใช้รายอื่นเพิ่มหมายเหตุกำกับภายในเอกสาร คุณสามารถดูชื่อผู้จัดทำหมายเหตุกำกับได้โดยคลิกที่หมายเหตุกำกับดังกล่าว [1] นอกจากนี้คุณยังสามารถแสดงความเห็นเกี่่ยวกับหมายเหตุกำกับที่จัดทำโดยผู้ใช้รายอื่นได้ด้วย [2]

หากต้องการ คุณสามารถลบหมายเหตุกำกับในเอกสารของผู้ใช้ได้ทุกรายโดยคลิกที่ไอคอนลบ [3] เมื่อลบหมายเหตุกำกับใดแล้ว หมายเหตุกำกับนั้นจะถูกลบออกไปจากมุมมองของคุณ แต่เจ้าของจะยังคงมองเห็นหมายเหตุกำกับที่ถูกลบนั้นพร้อมกับการระบุว่าหมายเหตุกำกับนั้นได้ถูกลบไปแล้ว เจ้าของสามารถพิจารณาหมายเหตุกำกับที่ถูกลบและเลือกได้ว่าจะลบหมายเหตุกำกับที่ถูกลบไปนั้นทิ้งถาวรเลยหรือไม่