จะใช้หน้าดัชนีประกาศได้อย่างไร

คุณสามารถดูประกาศสำหรับบทเรียนของคุณได้จากเพจ ดัชนีประกาศ ในฐานะผุ้สอน คุณยังสามารถจัดทำประกาศและแก้ไขค่าปรับตั้งสำหรับประกาศได้ หากคุณเปิดใช้งานการปรับรูปแบบประกาศไว้ในบทเรียนของคุณ ประกาศของคุณจะแสดงอินเทอร์เฟซการปรับรูปแบบประกาศไว้

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศ (Announcements)

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับรูปแบบประกาศ

เปิดประกาศ

เปิดประกาศ

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน ให้คลิกที่ลิงค์ ประกาศ (Announcements)

ดูเพจดัชนี

เพจดัชนีประกาศจัดไว้ให้พร้อมค่าปรับใช้แบบครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดที่ด้านบนของเพจ [1] ตามด้วยประกาศแยกเฉพาะ [2]

ดูค่าปรับตั้งกลาง

ค่าปรับตั้งกลางครอบคลุมทั้งเมนูแสดงรายการสำหรับคัดกรองประกาศทั้งหมดหรือที่ยังไม่ได้อ่าน [1] และฟิลด์ค้นหาสำหรับค้นหาประกาศ [2] นอกจากนี้คุณยังสามารถเพิ่มประกาศใหม่ [3] และดูฟีดประกาศจากภายนอก [4] ฟีดจากภายนอกรวมไปถึงการเพิ่มฟีดจากภายนอกและการสมัครบริการฟีด RSS สำหรับประกาศแจ้ง

ดูประกาศ

ประกาศจะแสดงแบบย้อนลำดับเวลา โดยรายการใหม่สุดจะอยู่ในอันดับแรก และประกาศเก่าสุดจะอยู่ด้านล่างสุด

ประกาศแต่ละส่วนจะมีชื่อประกาศ [1] ภาพโพรไฟล์ของผู้ใช้ที่โพสต์ประกาศ [2] ส่วนแสดงสถานะไม่ได้อ่านใกล้กับประกาศที่ยังไม่ได้อ่าน [3] วันที่โพสต์ประกาศ [4] จำนวนประกาศที่ไม่ได้อ่าน/การตอบกลับสำหรับประกาศ [5] และไอคอนตัวเลือกในการจัดการค่าปรับตั้งแยกเฉพาะสำหรับประกาศ [6]

หมายเหตุ:

  • ภาพโพรไฟล์แสดงอักษรตัว U แทนภาพโพรไฟล์ผู้ใช้ใช้ระบุว่าประกาศถูกนำเข้าโดยการคัดลอกบทเรียนผ่านเครื่องมือนำเข้าบทเรียนหรือบทเรียนพิมพ์เขียว นอกจากนี้ ประกาศที่ถูกคัดลอกจะไม่มีวันและเวลาที่โพสต์
  • หากผู้ใช้ไม่มีภาพโพรไฟล์ ชื่อย่อของผู้ใช้จะปรากฏขึ้นในภาพโพรไฟล์

จัดการประกาศ

ปรับใช้การดำเนินการแบบเหมารวม เช่น การล็อคหรือลบ โดยคลิกที่ช่องทำเครื่องหมายติดกับประกาศ [1] ปิดรับความเห็นสำหรับประกาศที่เลือกทั้งหมดโยคลิกที่ปุ่ม ล็อค [2] ลบประกาศทั้งหมดที่เลือกโดยคลิกที่ปุ่ม ลบ [3]

จัดการประกาศแยกเฉพาะ

ดูประกาศโดยคลิกที่ชื่อประกาศที่ต้องการ [1]

นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ไอคอนตัวเลือกเพื่อลบประกาศ [2] หากบทเรียนของคุณเปิดรับความเห็น คุณยังสามารถเลือกเปิดรับหรือไม่เปิดรับความเห็น [3]

ดูมุมมองผู้เรียน

ดูเพจดัชนีประกาศในฐานะผู้เรียนโดยคลิกที่ปุ่ม มุมมองผู้เรียน

หมายเหตุ: หากลิงค์สืบค้นเนื้อหาบทเรียนสำหรับเพจถูกปิดใช้งานและซ่อนจากผู้เรียน ปุ่ม มุมมองผู้เรียน จะไม่ปรากฏขึ้น