ฉันจะเพิ่มกลุ่มภารกิจในบทเรียนได้อย่างไร

การใช้ กลุ่มภารกิจ (Assignment Groups) ช่วยให้คุณสามารถกำหนดโครงสร้างภารกิจในบทเรียนของคุณได้

หากมีการตั้งค่ากลุ่มภารกิจ (Assignment Groups) ไว้ คุณสามารถถ่วงน้ำหนักเกรดของบทเรียนขั้นสุดท้ายได้ตามกลุ่มภารกิจ, และคัดกรองตามกลุ่มภารกิจในสมุดบันทึกเกรด (Gradebook)

เปิดภารกิจ

เปิดภารกิจ

ในส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน (Course Navigation) คลิกที่ลิงค์ ภารกิจ (Assignments)

เพิ่มกลุ่มภารกิจ

เพิ่มกลุ่มภารกิจ

คลิกที่ปุ่ม เพิ่มกลุ่ม (Add Group)

จัดทำกลุ่มภารกิจ

จัดทำกลุ่มภารกิจ

พิมพ์ชื่อกลุ่มภารกิจในฟิลด์ ชื่อกลุ่ม (Group Name) [1] หากคุณต้องการถ่วงน้ำหนักเกรดสรุปสำหรับผู้เรียนโดยการใช้กลุ่มภารกิจ เปอร์เซ็นต์จะปรากฏในฟิลด์ % ของเกรดรวม (% of total grade) [2]

หมายเหตุ: คุณจะต้องจัดทำกลุ่มภารกิจก่อนที่คุณจะสามารถกำหนดเปอร์เซ็นต์ให้กับแต่ละกลุ่มได้

บันทึกกลุ่มภารกิจ

บันทึกกลุ่มภารกิจ

คลิกที่ปุ่ม บันทึก (Save)

ดูกลุ่มภารกิจ

ดูกลุ่มภารกิจ

ดูกลุ่มภารกิจของคุณ

เรียนรู้วิธีการจัดทำเชลล์ภารกิจและภารกิจสำหรับกลุ่มภารกิจ (Assignment Group) ของคุณ  

จัดการกลุ่มภารกิจ

จัดการกลุ่มภารกิจ

จัดการกลุ่มภารกิจโดยคลิกที่เมนูแสดงรายการ ตัวเลือก (Options) ของกลุ่ม [1]

แก้ไขกลุ่มภารกิจโดยคลิกที่ลิงค์ แก้ไข (Edit) [2] คุณสามารถแก้ไขชื่อกลุ่มภารกิจและเปอร์เซ็นต์การถ่วงน้ำหนักได้ (แล้วแต่กรณี) หลังจากที่คุณเพิ่มภารกิจไปยังกลุ่มภารกิจ (Assignment Group) ของคุณ คุณยังสามารถแก้ไขกลุ่มภารกิจ (Assignment Group) เพื่อตั้งค่ากฎของกลุ่มภารกิจ (Assignment Group)  

ลบกลุ่มภารกิจโดยคลิกที่ลิงค์ลบ (Delete) [3]

ย้ายเนื้อหาทั้งหมดจากกลุ่มภารกิจไปยังกลุ่มอื่น โดยคลิกที่ลิงค์ ย้ายเนื้อหา (Move Contents) [4]

ย้ายหรือจัดลำดับกลุ่มภารกิจใหม่ในเพจภารกิจ (Assignments) โดยคลิกที่ลิงค์ ย้ายกลุ่ม (Move Groups) [5]

ลบกลุ่ม

ลบกลุ่ม

หากคุณต้องการลบกลุ่มภารกิจที่มีภารกิจอยู่ภายใน Canvas จะถามคุณว่าคุณต้องการลบภารกิจหรือไม่ (ค่าเริ่มต้น) [1] หรือต้องการย้ายภารกิจไปกลุ่มอื่น [2] หลังจากเสร็จสิ้น ให้คลิกที่ปุ่ม ลบกลุ่ม (Delete Group) [3]