เมื่อฉันเผยแพร่แบบทดสอบ ฉันจะใช้เพจ ควบคุมแบบทดสอบ (Moderate Quiz) ได้อย่างไร

เมื่อคุณเผยแพร่แบบทดสอบแล้ว แถบรายการด้านข้างแบบทดสอบจะแสดงลิงค์ควบคุมแบบทดสอบซึ่งช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบแบบทดสอบสำหรับผู้เรียนแต่ละคนในบทเรียนของคุณ ในเพจ ควบคุมแบบทดสอบ (Moderate Quiz) คุณสามารถดูความคืบหน้าของผลงานจัดส่งของผู้เรียนและดูจำนวนครั้งในการทำทดสอบของแต่ละคน นอกจากนี้คุณยังสามารถให้สิทธิ์ผู้เรียนทำแบบทดสอบเพิ่มเติม ให้เวลาพิเศษสำหรับการทำแบบทดสอบแบบตั้งเวลาาและปลดล็อคจำนวนครั้งในการทำแบบทดสอบด้วยตนเองได้อีกด้วย

หมายเหตุ:

  • ข้อมูล ควบคุมแบบทดสอบ (Moderate Quiz) อาจใช้เวลาสักครู่ในการอัพเดตขึ้นอยู่กับขนาดของบทเรียนของคุณ คุณอาจต้องรีเฟรชเพจเพื่อดูข้อมูลล่าสุด
  • หากคุณแก้ไขค่าปรับตั้งแบบทดสอบในขณะที่ผู้เรียนกำลังทำแบบทดสอบ ค่าปรับตั้งใหม่จะไม่มีผลจนกว่าผู้เรียนจะเสร็จสิ้นการดำเนินการในปัจจุบัน

เปิดแบบทดสอบ

เปิดแบบทดสอบ

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน ให้คลิกที่ลิงค์ แบบทดสอบ (Quizzes)

เปิดแบบทดสอบ

เปิดแบบทดสอบ

คลิกที่ชื่อแบบทดสอบ

ควบคุมแบบทดสอบนี้

คลิกที่ลิงค์ ควบคุมแบบทดสอบนี้ (Moderate This Quiz)

ดูตัวกรองการค้นหา

ดูจำนวนครั้งการทำแบบทดสอบของผู้เรียนที่กำหนดโดยใช้ฟิลด์ ค้นหาบุคคล (Search People)

ดูคอลัมน์ควบคุมแบบทดสอบ

เพจ ควบคุมแบบทดสอบ (Moderate Quiz) จะแสดงข้อมูลดังต่อไปนี้

  • ชื่อผู้เรียน [1]
  • จำนวนครั้งที่ผู้เรียนพยายามทำแบบทดสอบนี้แล้ว [2]
  • เวลาทำแบบทดสอบ (Quiz time)—การดำเนินการที่เสร็จสิ้นแล้วจะแสดงเวลาที่ผู้เรียนทำแบบทดสอบเสร็จสิ้น เวลาที่ผ่านไปจะแสดงเวลาที่เหลือที่ผู้เรียนต้องทำแบบทดสอบ [3]
  • จำนวนครั้งในการดำเนินการที่เหลือ ถ้ามี [4]
  • คะแนนแบบทดสอบ (Quiz score)—สำหรับผลงานจัดส่งหลายรายการ คะแนนจะเป็นคะแนนจากการดำเนินการครั้งล่าสุด [5]

 

รีเฟรชเพจและตรวจดูให้แน่ใจว่าสถิติของคอลัมน์ทั้งหมดเป็นปัจจุบันหรือไม่โดยคลิกที่ไอคอนรีเฟรช [6]

ดูเวลาการดำเนินการในปัจจุบัน

หากคุณดูเพจ ควบคุมแบบทดสอบ (Moderate Quiz) ในขณะที่ผู้เรียนกำลังทำแบบทดสอบ คอลัมน์ เวลา (Time) จะแสดงเวลาที่ผ่านไปสำหรับแบบทดสอบ เมื่อหมดเวลา คอลัมน์ เวลา (Time) เวลาจะแสดงผลงานจัดส่งเป็น หมดเวลา (Time Up)!

สำหรับแบบทดสอบแบบไม่ตั้งเวลา ระบบตั้งเวลาจะนับถอยหลังจนถึงวันที่ ถึง (Until) ของแบบทดสอบ หากไม่มีการตั้งค่าวันที่สำหรับแบบทดสอบ แบบทดสอบจะมีค่าเริ่มต้นเป็นวันที่สิ้นสุดบทเรียน ตัวเลขสูงสุดแสดงเป็นเดือน วัน ชั่วโมง นาทีและวินาที

หมายเหตุ: เมื่อผู้เรียนทำแบบทดสอบแบบไม่ตั้งเวลา ระบบตั้งเวลาจะแสดงเวลาที่ผ่านไปแล้วจะนับเวลาที่ผ่านไปเรื่อย ๆ

ดูเวลาการดำเนินการในปัจจุบันของแบบทดสอบแบบตั้งเวลา

หากคุณดูเพจ ควบคุมแบบทดสอบ (Moderate Quiz) ในขณะที่ผู้เรียนกำลังทำแบบทดสอบแบบตั้งเวลา คอลัมน์ เวลา (Time) จะแสดงเวลาที่เหลือสำหรับแบบทดสอบ [1] เมื่อหมดเวลา คอลัมน์ เวลา (Time) เวลาจะแสดงผลงานจัดส่งเป็น หมดเวลา (Time Up)!

แบบทดสอบยังแสดงไอคอนนาฬิกา [2] ที่คุณสามารถใช้เพื่อขยายเวลาสำหรับการดำเนินการปัจจุบัน เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการควบคุมแบบทดสอบแบบตั้งเวลาในปัจจุบัน

หมายเหตุ: เมื่อผู้เรียนทำแบบทดสอบแบบตั้งเวลา ระบบตั้งเวลาจะแสดงเวลาที่ผ่านไปแล้วจะนับเวลาถอยหลัง

ดูผลงานจัดส่งที่โดดเด่น

หากเพจดังกล่าวแสดงข้อความเตือน แสดงว่าหมดเวลาสำหรับผลงานจัดส่งของผู้เรียนตั้งแต่หนึ่งรายการขึ้นไปแต่ผลงานจัดส่งนั้นค้างอยู่และจำเป็นต้องส่งด้วยตนเอง เรียนรู้วิธีการส่งแบบทดสอบที่โดดเด่น

ควบคุมแบบทดสอบ

คุณสามารถใช้ไอคอนแก้ไขเพื่อควบคุมแบบทดสอบได้ทุกเมื่อสำหรับผู้เรียน การควบคุมแบบทดสอบทำให้คุณสามารถเพิ่มจำนวนครั้งในการทำแบบทดสอบให้แก่ผู้เรียนและปลดล็อคจำนวนครั้งในการทำแบบทดสอบด้วยตนเอง นอกจากนี้คุณยังสามารถให้เวลาเพิ่มกับแบบทดสอบแบบตั้งเวลาและให้ผู้เรียนดูผลแบบทดสอบอีกครั้งได้ขึ้นอยู่กับค่าปรับตั้งแบบทดสอบ

หากคุณต้องการควบคุมแบบทดสอบสำหรับผู้เรียนหลายคนและปรับใช้ค่าปรับตั้งเดียวกันสำหรับแต่ละคน คุณสามารถปรับใช้การเปลี่ยนแปลงของคุณกับผู้เรียนทุกคนพร้อมกัน เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มจำนวนครั้งในการทำแบบทดสอบ