จะกำหนดรายละเอียดสำหรับบทเรียนได้อย่างไร

ในฐานะผู้สอน คุณสามารถจัดการรายละเอียดในบทเรียน Canvas หน้าค่าปรับตั้งบทเรียน (Course Settings) อาจอนุญาตให้คุณจัดการรายละเอียดการระบุบทเรียน ภาพแผงข้อมูลบทเรียน ข้อมูลพิมพ์เขียว (ถ้ามี) ข้อมูลการจัดเก็บไฟล์ รูปแบบการให้เกรดบทเรียน สิทธิ์อนุญาตบทเรียน การแสดงผลบทเรียน รูปแบบบทเรียนและตัวเลือกอื่น ๆ ที่เป็นไปได้สำหรับบทเรียน

เปิดค่าปรับตั้ง

เปิดค่าปรับตั้ง

ในส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน ให้คลิกที่ลิงค์ ค่าปรับตั้ง (Settings)

เปิดรายละเอียดบทเรียน

ดูรายละเอียดบทเรียน

คลิกที่แท็บ รายละเอียดบทเรียน (Course Details)

ดูการระบุบทเรียน

ดูการระบุบทเรียน

กลุ่มย่อยแรกของรายละเอียดบทเรียน (Course Details) แสดงภาพรวมของบทเรียนของคุณ รวมถึงชื่อบทเรียน [1] และรหัสบทเรียน [2] คุณอาจไม่สามารถเปลี่ยนชื่อและรหัสบทเรียน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถาบันของคุณ

เปลี่ยนเขตเวลาของบทเรียนโดยใช้เมนูแสดงรายการ เขตเวลา (Time Zone) [3]

หากคุณสามารถดู SIS ID คุณจะสามารถดู SIS ID สำหรับบทเรียนได้ [4] นอกจากนี้คุณยังสามารถดูบัญชีย่อยที่ได้รับมอบหมายสำหรับบทเรียน [5]

ดูสถานะบทเรียน

หากคุณมีสิทธิ์อนุญาตในการเผยแพร่หรือเลิกเผยแพร่บทเรียน คุณสามารถจัดการสถานะบทเรียนของคุณได้จากแถบรายการด้านข้าง เผยแพร่บทเรียนโดยคลิกที่ปุ่ม เผยแพร่ (Publish) [1] เลิกเผยแพร่บทเรียนของคุณโดยคลิกที่ปุ่ม เลิกเผยแพร่ (Unpublish) [2]

หากคุณไม่มีสิทธิ์อนุญาตในการแก้ไขสถานะบทเรียนของคุณหรือหากบทเรียนของคุณถูกเผยแพร่และมีเกรดอยู่ด้วย คุณจะไม่สามารถแก้ไขสถานะเผยแพร่ของบทเรียนได้ [3]

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเผยแพร่บทเรียน

หมายเหตุ:

 • คุณจะต้องเผยแพร่บทเรียนก่อนที่ผู้เรียนจะสามารถใช้งานบทเรียนและเนื้อหาของบทเรียนได้ ผู้เรียนไม่สามารถดูบทเรียนและเนื้อหาที่ไม่ได้เผยแพร่
 • การเผยแพร่บทเรียนเป็นสิทธิ์อนุญาตสำหรับบทเรียน หากคุณไม่สามารถเผยแพร่บทเรียนของคุณได้ แสดงว่าสถาบันของคุณได้ จำกัดคุณสมบัตินี้ไว้
 • หากคุณกำลังใช้บัญชีฟรีสำหรับผู้สอน (Free-for-Teacher) คุณจะไม่สามารถเผยแพร่บทเรียนได้จนกว่าคุณจะยืนยันอีเมลแอดเดรสของคุณ

ดูภาพบทเรียน

ดูภาพบทเรียน

หากสถาบันของคุณอนุญาตให้คุณเพิ่มภาพลงในการ์ดบทเรียนในแผงข้อมูล (Dashboard) คุณสามารถเพิ่มหรือแทนที่ภาพบทเรียนได้

ดูบทเรียนพิมพ์เขียว

ดูบทเรียนพิมพ์เขียว

แท็บรายละเอียดบทเรียน (Course Details) ของคุณจะระบุให้ทราบว่าบทเรียนถูกเปิดใช้งานเป็นบทเรียนพิมพ์เขียวหรือไม่ พร้อมข้อความ ใช่ (Yes) หรือ ไม่ใช่ (No) [1]

หากบทเรียนของคุณเชื่อมโยงกับบทเรียนพิมพ์เขียว แท็บรายละเอียดบทเรียน (Course Details) ของคุณจะระบุชื่อบทเรียนพิมพ์เขียวดังกล่าว [2] ชื่อบทเรียนจะระบุ ID บทเรียนเป็นข้อมูลอ้างอิง (เช่น บทเรียน/XXX) หากคุณลงทะเบียนในบทเรียนพิมพ์เขียวในฐานะผู้สอนหรือ TA ชื่อของบทเรียนพิมพ์เขียวจะประกอบด้วยลิงค์สำหรับสืบค้นบทเรียนพิมพ์เขียว

โดยทั่วไปแล้ว บทเรียนของคุณจะเชื่อมโยงกับบทเรียนพิมพ์เขียวและคุณสามารถจัดการเนื้อหาที่ปลดล็อคในบทเรียนของคุณได้เท่านั้น หากบทเรียนของคุณเป็นบทเรียนพิมพ์เขียว คุณสามารถล็อคและซิงค์เนื้อหาบทเรียนไปยังบทเรียนที่เชื่อมโยงไว้

ดูวันที่ของบทเรียน

บทเรียนอาจถูกกำหนดให้เป็นเทอมเริ่มต้น (Default Term) หรือเทอมเฉพาะ [1] ตามค่าเริ่มต้น ผู้เรียนของคุณจะสามารถเข้าร่วมบทเรียนได้ภายในวันที่ของเทอม [2]

หากมีความจำเป็น คุณสามารถอนุญาตให้ผู้เรียนเข้าร่วมได้ภายในวันที่ของบทเรียน [3] และกำหนดวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดของบทเรียนเป็นการเฉพาะ [4] อย่างไรก็ตาม การแก้ไขวันที่ของบทเรียนอาจเป็นการบอกล้างค่าปรับตั้งการจัดสรรเทอมและการจัดวางในเพจบทเรียน (Courses) และแผงข้อมูล (Dashboard) โปรดยืนยันวันที่ของเทอมก่อนการเพิ่มวันเข้าร่วมบทเรียน

นอกจากนี้คุณยังสามารถแก้ไขค่าปรับตั้งการใช้งานของผู้เรียน [5] เพื่ออนุญาตหรือจำกัดผู้เรียนจากการดูบทเรียนของคุณก่อนวันที่เริ่มต้นหรือวันที่สิ้นสุด

หมายเหตุ: หากวันที่สิ้นสุดการเข้าร่วมบทเรียนถูกตั้งค่าเป็นเวลาเที่ยงคืน ข้อความเตือนจะปรากฏขึ้น [6]

ตัวเลือกดูข้อมูลเชิงปริมาณ

ตัวเลือกดูข้อมูลเชิงปริมาณ

หากผู้ดูแลระบบให้อนุญาต คุณสามารถจำกัดการเปิดดูข้อมูลเชิงปริมาณได้ หลังจากเลือกรายการแล้ว ค่านี้จะจำกัดการเปิดดูข้อมูลการให้เกรด (ตัวเลข) เชิงปริมาณสำหรับบทเรียนใหม่ ผู้เรียนและผู้สังเกตการณ์จะเห็นเฉพาะข้อมูลเชิงปริมาณ ซึ่งประกอบไปด้วยเกรดและความเห็นที่เป็นตัวอักษร

คะแนนจะถูกแปลงเป็นเกรดแบบตัวอักษรและคะแนนที่เป็นไปได้จะถูกซ่อนไว้ ข้อมูลการให้เกรดอื่น ๆ ทั้งหมดจะแสดงให้เห็น

หมายเหตุ:

 • หากบทเรียนไม่มีรูปแบบการให้เกรดแบบกำหนดเอง แสดงว่ามีการใช้รูปแบบการให้เกรดเริ่มต้นของ Canvas (Default Canvas Grading Scheme)
 • ค่าปรับตั้งนี้ไม่ได้เป็นการปรับเปลี่ยนบทเรียนใด ๆ ในปัจจุบัน ช่องทำเครื่องหมายข้อจำกัดของข้อมูลเชิงปริมาณจัดไว้สำหรับบทเรียนใหม่ทั้งหมดที่จัดทำในบัญชีผู้ใช้หลังจากเปิดใช้ค่าปรับตั้ง
 • หลังจากเปิดค่าปรับตั้งแล้ว ผู้ดูแลระบบ (Admins) ผู้สอน (Instructor) และ TA ยังสามารถดูข้อมูลเชิงปริมาณได้

เวลาครบกำหนดเริ่มต้น

คุณสามารถกำหนดกำหนดเวลาเริ่มต้นสำหรับภารกิจทั้งหมดในบทเรียนของคุณ

การอัพเดตกำหนดเวลาเริ่มต้นไม่มีผลเปลี่ยนแปลงภารกิจในปัจจุบันเป็นกำหนดเวลาที่ตั้งไว้

ดูภาษาของบทเรียน

ดูภาษาของบทเรียน

คุณสามารถ กำหนดภาษาเฉพาะสำหรับบทเรียนของคุณ ตามค่าเริ่มต้น ภาษาจะถูกตั้งค่าเป็นไม่ได้ตั้งค่า (Not set), ภาษาอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) (English (US)) การเลือกภาษาสำหรับบทเรียนของคุณจะเป็นการบอกล้างค่าปรับแต่งภาษาผู้ใช้ และแนะนำเฉพาะสำหรับบทเรียนที่จัดไว้ในภาษาที่เลือก

ดูพื้นที่จัดเก็บไฟล์

ดูพื้นที่จัดเก็บไฟล์

คุณสามารถดูขนาดไฟล์จัดเก็บที่อนุญาตในบทเรียนของคุณ พื้นที่จัดเก็บไฟล์ประกอบด้วยไฟล์ทั้งหมดในไฟล์บทเรียนและผลงานจัดส่งสำหรับภารกิจ ผู้ดูแลระบบที่สถาบันของคุณเป็นผู้กำหนดโควต้าพื้นที่จัดเก็บไฟล์สำหรับแต่ละบทเรียน

หมายเหตุ:

 • การนำเข้าบทเรียน Canvas จะอยู่ในโควต้าบทเรียนด้วย หากการนำเข้าบทเรียนล้มเหลว ให้ตรวจสอบขนาดของไฟล์เทียบกับโควต้าการจัดเก็บไฟล์บทเรียนของคุณ หากจำเป็น โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ Canvas เพื่อขอโควต้าบทเรียนที่มากขึ้น  
 • บทเรียน Canvas ที่คัดลอกและรายการบทเรียนจะไม่นับรวมกับโควต้าพื้นที่จัดเก็บไฟล์บทเรียน คุณสามารถคัดลอกบทเรียน Canvas ที่มีอยู่และรายการบทเรียนจากบทเรียนเดิมไปสู่บทเรียนใหม่ของคุณโดยไม่กระทบต่อโควต้าพื้นที่จัดเก็บไฟล์บทเรียนของคุณ

ดูค่าปรับตั้งบทเรียนขนาดใหญ่

ดูค่าปรับตั้งบทเรียนขนาดใหญ่

คุณสามารถเปิดใช้งานตัวเลือกเพื่อเรียกใช้ SpeedGrader ที่กรองตามกลุ่มผู้เรียนในบทเรียนของคุณ ขณะเปิดใช้งานค่าปรับตั้งนี้ คุณจะต้องเลือกกลุ่มผู้เรียนเมื่อมีการเปิด SpeedGrader ค่าปรับตั้งนี้ถูกปิดใช้งานเป็นค่าเริ่มต้น

ดูรูปแบบการให้เกรด

ดูรูปแบบการให้เกรด

คุณสามารถเปิดใช้งานรูปแบบการให้เกรดสำหรับบทเรียนของคุณ รูปแบบการให้เกรดเป็นชุดเกณฑ์พิจารณาที่ชี้วัดระดับความสำเร็จต่าง ๆ ภายในบทเรียน นอกจากนี้คุณยังสามารถดูรูปแบบการให้เกรดที่มีอยู่ในปัจจุบันที่มี ค่าปรับตั้งนี้ถูกปิดใช้งานเป็นค่าเริ่มต้น

ดูสิทธิ์ใช้งาน

ดูสิทธิ์ใช้งาน

คุณสามารดูสิทธิ์อนุญาตสำหรับบทเรียนของคุณ ตามค่าเริ่มต้น เนื้อหาทั้งหมดถือเป็นเนื้อหาส่วนตัวและมีลิขสิทธิ์ แต่นอกจากนี้คุณยังสามารถเผยแพร่เนื้อหาของคุณให้เป็นสาธารณหรือเลือกสิทธิ์อนุญาต Creative Commons ได้ เมื่อมีการกำหนดบทเรียนของคุณเป็นสาธารณะ คุณมักจะต้องกำหนดสิทธิ์อนุญาตสำหรับบทเรียนของคุณ

ดูสิทธิ์การใช้งานไฟล์

ดูสิทธิ์การใช้งานไฟล์

คุณสามารถดูค่าปรับตั้งลิขสิทธิ์ไฟล์สำหรับบทเรียนของคุณ หากตัวเลือกนี้ถูกเปิดใช้งาน ข้อมูลสิทธิ์การใช้งานจะต้องถูกเลือก สำหรับไฟล์บทเรียนทั้งหมดก่อนที่จะสามารถเผยแพร่ ค่าปรับตั้งนี้ถูกปิดใช้งานเป็นค่าเริ่มต้น

หมายเหตุ: หากตัวเลือกในการจัดการสิทธิ์การใช้งานไฟล์ไม่สามารถแก้ไขได้ แสดงว่าสถาบันของคุณล็อคค่าปรับตั้งนี้ไว้

ดูการแสดงผล

ดูการแสดงผล

คุณสามารดูค่าปรับตั้งการแสดงผลสำหรับบทเรียนของคุณ ตัวเลือกในการแสดงผลแต่ละตัวจะไม่เชื่อมโยงระหว่างกัน คุณสามารถ ปรับแต่งการแสดงผลบทเรียน ปรับแต่งการแสดงผลเนื้อหา รวมถึงบทเรียนใน ดัชนีบทเรียนสาธารณะ

ดูรูปแบบ

ดูรูปแบบ

คุณสามารถ กำหนดรูปแบบสำหรับบทเรียนของคุณ ในเมนูรูปแบบ (Format) [1] ค่าปรับตั้งนี้ระบุรูปแบบของบทเรียนที่ต้องการ เปลี่ยนรูปแบบบทเรียนโดยคลิกที่เมนูแสดงรายการรูปแบบ

คุณสามารถเปิดใช้งานเส้นทางเชี่ยวชาญ (Mastery Paths) สำหรับบทเรียนของคุณ [2] เส้นทางพัฒนาความเชี่ยวชาญช่วยให้คุณสามารถกำหนดค่าประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับผู้เรียนตามผลสัมฤทธิ์

นอกจากนี้คุณยังสามารถอนุญาตให้ผู้ใช้ดาวน์โหลดบทเรียนของคุณสำหรับการดูแบบออฟไลน์โดยใช้หนึ่งในสองตัวเลือกที่มีจัดไว้ให้

 • หากการส่งออก ePub ถูกเปิดใช้งานในบทเรียนของคุณ คุณสามารถเรียกดูช่องทำเครื่องหมาย การส่งออก ePub (ePub Export) [3] และ เปลี่ยนรูปแบบ ePub
 • หากบทเรียนของคุณแสดงช่องทำเครื่องหมายบทเรียนออฟไลน์ (Offline Course) [4] แสดงว่าสถาบันของคุณได้เปิดใช้งานเนื้อหาบทเรียนเพื่อดูแบบออฟไลน์เป็นไฟล์ HTML ไว้ ตามค่าเริ่มต้น ช่องทำเครื่องหมายนี้จะถูกเลือกไว้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถจัดการการสืบค้นบทเรียนออฟไลน์ โดยการยกเลิกการทำเครื่องหมายในช่องทำเครื่องหมายได้ทุกเมื่อ

หมายเหตุ: หากเส้นทางความเชี่ยวชาญ (Mastery Paths) ถูกล็อคไว้ที่ระดับบัญชีผู้ใช้ ค่าปรับตั้งนี้จะไม่สามารถจัดการได้ในระดับบทเรียน

ดูรายละเอียด

ดูรายละเอียด

หากบทเรียนของคุณเป็นส่วนหนึ่งของดัชนีบทเรียนสาธารณะ คุณสามารถใส่รายละเอียดสำหรับบทเรียนของคุณในฟิลด์รายละเอียด

ดูตัวเลือกเพิ่มเติม

ดูตัวเลือกเพิ่มเติม

คุณสามารถเปลี่ยนตัวเลือกเพิ่มเติมในบทเรียนของคุณได้โดยการคลิกที่ลิงค์ ตัวเลือกเพิ่มเติม (More Options) [1]

คุณสามารถให้สิทธิพิเศษบทเรียนเพิ่มเติมสำหรับผู้เรียนโดยการเลือกช่องทำเครื่องหมายที่เหมาะสม [2]:

 • อนุญาตให้ผู้เรียนลงทะเบียนด้วยตนเองโดยการคลิกที่ช่องทำเครื่องหมาย ให้ผู้เรียนลงทะเบียนด้วยตนเองโดยการแชร์ URL หรือรหัสลับให้ (Let students self-enroll by sharing with them a secret URL or code) ปิดใช้งานเป็นค่าเริ่มต้น
 • แสดงประกาศล่าสุดในหน้าหลักของบทเรียนโดยการคลิกที่ช่องทำเครื่องหมาย แสดงประกาศล่าสุดบนหน้าหลักบทเรียน (Show recent announcements on course home page) ปิดใช้งานเป็นค่าเริ่มต้น
 • อนุญาตให้ผู้เรียนแนบไฟล์การตอบกลับการพูดคุยโดยการคลิกที่ช่องทำเครื่องหมาย ให้ผู้เรียนแนบไฟล์ไปยังส่วนการพูดคุย (Let students attach files to Discussions) เปิดใช้งานเป็นค่าเริ่มต้น*
 • อนุญาตให้ผู้เรียนจัดทำหัวข้อการพูดคุยใหม่โดยการคลิกที่ช่องทำเครื่องหมาย ให้ผู้เรียนจัดทำหัวข้อการพูดคุย (Let students create Discussion Topics) เปิดใช้งานเป็นค่าเริ่มต้น*
 • อนุญาตให้ผู้เรียนแก้ไขหรือลบการตอบกลับการพูดคุยของตนเองโดยการคลิกที่ช่องทำเครื่องหมาย อนุญาตให้ผู้เรียนแก้ไขหรือลบการตอบกลับการพูดคุยของตน (Let students edit or delete their own discussion replies) เปิดใช้งานเป็นค่าเริ่มต้น*
 • อนุญาตให้ผู้เรียนจัดทำกลุ่มของตนเองโดยการคลิกที่ช่องทำเครื่องหมาย ให้ผู้เรียนกำหนดโครงสร้างกลุ่มของตนเอง (Let students organize their own groups) เปิดใช้งานเป็นค่าเริ่มต้น
 • ซ่อนเกรดผู้เรียนทั้งหมด ในเพจเกรด (Grades) โดยคลิกเลือกช่องทำเครื่องหมาย ซ่อนยอดรวมในข้อมูลสรุปเกรดผู้เรียน (Hide totals in student grades summary) ปิดใช้งานเป็นค่าเริ่มต้น
 • ซ่อนกราฟการจัดสรรเกรดในเพจเกรดโดยการคลิกที่ช่องทำเครื่องหมาย ซ่อนกราฟการจัดสรรเกรดจากผู้เรียน (Hide grade distribution graphs from students) ปิดใช้งานเป็นค่าเริ่มต้น
 • ปิดการใช้งานความเห็นในประกาศ โดยการคลิกที่่ช่องทำเครื่องหมาย ปิดความเห็นในประกาศ (Disable comments on announcements)* (ตัวเลือกนี้อาจถูกเลือกไว้เรียบร้อยแล้วสำหรับคุณ ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของสถาบันของคุณ)
 • อนุญาตให้ผู้เรียนแก้ไขเพจบทเรียนตามค่าเริ่มต้นโดยการเลือกเมนูแสดงรายการ แก้ไขเพจบทเรียน (Edit course pages)*
 • หากเปิดใช้งานนโยบายรักษาความปลอดภัยของเนื้อหา (Content Security Policy) ในบัญชี ผู้ดูแลระบบสามารถปิดใช้งานนโยบายการรักษาความปลอดภัยของเนื้อหา (Content Security Policy) สำหรับบทเรียนได้โดยการคลิกที่ช่องทำเครื่องหมาย ปิดใช้งานนโยบายรักษาความปลอดภัยของเนื้อหา (Disable Content Security Policy) หากเลือกช่องนี้ นโยบายจะถูกปิดใช้งานสำหรับบทเรียนนี้

 

* ตัวเลือกเหล่านี้สามารถเลือกได้จากเพจดัชนีคุณสมบัติการใช้งาน