ฉันจะดูบทเรียนโปรดใน แผงข้อมูลมุมมองการ์ด (Card View Dashboard) ในฐานะผู้สอนได้อย่างไร

แผงข้อมูลมุมมองการ์ด (Card View Dashboard) จะแสดงการ์ดข้อมูลบทเรียนสำหรับทุกบทเรียนโปรดของคุณ การ์ดข้อมูลบทเรียน (Course Card) ช่วยให้คุณสามารถกำหนดโครงสร้างบทเรียนของคุณได้โดยเพิ่มชื่อเล่นหรือปรับแต่งสี ซึ่งจะซิงค์กับสีที่แสดงสำหรับบทเรียนดังกล่าวในปฏิทิน (Calendar) มุมมองการ์ด (Card View) อาจเป็นแผงข้อมูล (Dashboard) เริ่มต้นของคุณ ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าของสถาบันของคุณ

แผงข้อมูลมุมมองการ์ด (Card View Dashboard) ยังมี แถบรายการด้านข้างของแผงข้อมูล ซึ่งจะรวมรายการต่าง ๆ ในรายการสิ่งที่ต้องทำ (To Do) ไว้และมีลิงค์ไปยังเพจ เกรด (Grades) ส่วนกลาง

ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนมุมมองของแผงข้อมูล (Dashboard) ได้ตลอดเวลาโดยใช้ไอคอนตัวเลือกแผงข้อมูล (Dashboard Options)

หมายเหตุ: หากสถาบันของคุณเปิดใช้งาน ข้อมูลแนะนำการตั้งค่าบทเรียน (Course Setup Tutorial) ไว้ การ์ดข้อมูลบทเรียนบนแผงข้อมูล (Dashboard) จะปรับขนาดเต็มความกว้างสูงสุดของเบราเซอร์ บทเรียนในแผงข้อมูล (Dashboard) จะแสดงการ์ดข้อมูลบทเรียนมากกว่าสามรายการต่อแถว ขึ้นอยู่กับค่าความละเอียดของเบราเซอร์ของผู้ใช้

ดูการ์ดข้อมูลบทเรียน

ดูการ์ดข้อมูลบทเรียน

ตามค่าเริ่มต้น Canvas จะเพิ่มการ์ดข้อมูลบทเรียนโดยอัตโนมัติ

บทเรียนบนแผงข้อมูลจะถูกจัดเรียงตามลำดับตัวอักษรของชื่อบทเรียนและบทบาทของคุณในบทเรียนนั้น ชื่อเล่นและรหัสบทเรียนจะไม่มีผลกับการจัดลำดับบทเรียน บทเรียนที่มีบทบาทเป็นผู้สอนจะถูกแสดงไว้ก่อน ตามด้วยบทบาทเป็นผู้ช่วยสอน และบทบาทเป็นผู้เรียน

การ์ดข้อมูลบทเรียนอาจถูกจัดกลุ่มเป็นบทเรียนที่เผยแพร่ (Published Courses) [1] และบทเรียนที่ไม่ได้เผยแพร่ (Unpublished Courses) [2] หากต้องการเผยแพร่บทเรียนที่ยังไม่ได้เผยแพร่ ให้คลิกที่ปุ่ม เผยแพร่ (Publish) [3]

หมายเหตุ: หากคุณต้องการลบค่าปรับตั้งการ์ดข้อมูลบทเรียนที่ตั้งไว้เป็นค่าเริ่มต้นนั้น คุณสามารถปรับแต่งรายการบทเรียน และเลือกบทเรียนโปรดที่จะแสดงบนแผงข้อมูลเองได้ เมื่อคุณตั้งอย่างน้อยหนึ่งบทเรียนเป็นรายการโปรด แผงข้อมูลจะแสดงเฉพาะบทเรียนโปรดเท่านั้น Canvas จะตั้งค่าการลงทะเบียนในบทเรียนใหม่เป็นรายการโปรดต่อไปโดยอัตโนมัติด้วย

ดูรายละเอียดการ์ดข้อมูล

ดูรายละเอียดการ์ดข้อมูล

การ์ดข้อมูลบทเรียนจะแสดงภาพรวมของข้อมูลบทเรียน ซึ่งรวมถึงชื่อบทเรียน รหัสบทเรียน และเทอม [1]

การ์ดแต่ละรายการอาจรองรับแท็บรายการได้มากถึงสี่แท็บ [2] ซึ่งใช้ระบุคุณสมบัติการใช้งานหลักสำหรับกิจกรรมในบทเรียนของผู้เรียนใน Canvas สี่อย่าง ได้แก่ ภารกิจ ประกาศ ส่วนการพูดคุย และ ไฟล์ แท็บเหล่านี้จะเลียนแบบการแสดงผลและลำดับในส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน (Course Navigation) ตัวอย่างเช่น หากผู้สอนซ่อนลิงค์ประกาศ ก็จะไม่มีแท็บประกาศแสดงอยู่บนการ์ดข้อมูลบทเรียน

ไอคอนไม่ได้อ่านบนแท็บการพูดคุย (Discussions) หรือประกาศ (Announcements) ใช้ระบุว่ามีการพูดคุยหรือประกาศใหม่ในบทเรียน [3] ตัวเลขในไอคอนจะระบุจำนวนรายการใหม่

จัดทำชื่อเล่น

จัดทำชื่อเล่น

หากบทเรียนใดบทเรียนหนึ่งของคุณมีชื่อยาวหรือน่าสับสน คุณสามารถจัดทำชื่อเล่นให้กับบทเรียนของคุณได้ บทเรียนส่วนใหญ่ถูกจัดทำขึ้นโดยใช้ระบบข้อมูลผู้เรียน (Student Information Systems: SIS) ที่จะกำหนดชื่อบทเรียนตามเทอม สาขาวิชา และหมายเลขกลุ่มย่อย และบทเรียนที่มีชื่อคล้ายกันที่อาจแยกแยะได้ยาก

ชื่อเล่นของบทเรียนจะปรากฏในแผงข้อมูล (Dashboard) เมนูการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน (Course Navigation Menu) ตัวบอกตำแหน่งของบทเรียน และอีเมลแจ้งเตือน

ชื่อเล่นของบทเรียนจะไม่มีผลกับชื่อบทเรียนในระดับบัญชีหรือระดับบทเรียน แค่เปลี่ยนชื่อของบทเรียนให้เฉพาะผู้ใช้ที่จัดทำชื่อเล่นนั้นเท่านั้น

หากคุณต้องการทราบชื่อเดิมของบทเรียน คุณสามารถเลื่อนเมาส์ไปที่ชื่อเล่นนั้นและชื่อเดิมจะปรากฏขึ้น นอกจากนี้ รหัสบทเรียนจะไม่ได้รับผลกระทบใด ๆ และจะแสดงบนการ์ดข้อมูลบทเรียนเสมอเพื่อใช้อ้างอิงบทเรียน

หมายเหตุ:

  • ปัจจุบันยังไม่ได้มีการนำคุณสมบัติการใช้งานนี้ไปใช้กับหน้า เกรด (Grades) ส่วนกลางและองค์ประกอบในแถบรายการด้านข้างของแผงข้อมูล (Dashboard) เช่น รายการสิ่งที่ต้องทำ (To Do)
  • ชื่อเล่นบทเรียนมีอักขระได้ไม่เกิน 59 ตัว

จัดการชื่อเล่น

จัดการชื่อเล่น

หากต้องการเพิ่มชื่อเล่น ให้คลิกที่ไอคอนตัวเลือก [1] แล้วพิมพ์ชื่อในฟิลด์ ชื่อเล่น (Nickname) [2] คลิกที่ปุ่ม ปรับใช้ (Apply) [3]

หากต้องการลบชื่อเล่น ให้เปิดตัวเลือกของการ์ดข้อมูลและลบชื่อเล่นดังกล่าว ฟิลด์ชื่อเล่น (Nickname) จะแสดงชื่อเดิมของบทเรียนดังกล่าว

เปลี่ยนสีบทเรียน

เปลี่ยนสีบทเรียน

การ์ดข้อมูลบทเรียน (Course Card) สามารถช่วยคุณในการกำหนดโครงสร้างบทเรียนของคุณได้โดยการปรับแต่งสี ซึ่งจะซิงค์กับสีที่ระบุบทเรียนนั้นในปฏิทิน หากต้องการเปลี่ยนสี ให้คลิกที่ไอคอนตัวเลือก [1] แล้วเลือกสีใหม่ เครื่องหมายใช้ระบุสีที่เลือก [2] และรหัสสีเลขฐานสิบหกจะปรากฏขึ้นในฟิลด์ข้อความ [3] หากคุณต้องการใช้สีที่ไม่ปรากฏในหน้าต่าง คุณสามารถกรอกรหัสสีเลขฐานสิบหกของสีดังกล่าวในฟิลด์ข้อความได้โดยตรง ช่องเลขฐานสิบหกจะแสดงไอคอนคำเตือนหากรหัสเลขฐานสิบหกนั้นไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ยังไม่สามารถใช้ขาวทุกเฉดเป็นสีประจำบทเรียนอีกด้วย

คลิกที่ปุ่ม ปรับใช้ (Apply) [4] 

หมายเหตุ: หากคุณเปลี่ยนสีบทเรียนในปฏิทิน (Calendar) สีจะอัพเดตในแผงข้อมูล (Dashboard) ด้วย

ย้ายการ์ดข้อมูลบทเรียน

จัดลำดับการ์ดข้อมูลบทเรียนใหม่

นอกจากนี้คุณยังสามารถย้ายการ์ดข้อมูลบทเรียนไปตำแหน่งอื่นในแผงข้อมูล (Dashboard) หรือลบออกจากแผงข้อมูล (Dashboard) ได้อีกด้วย คลิกที่ไอคอนตัวเลือก [1] แล้วเลือกแท็บ ย้าย (Move) [2] คุณสามารถย้ายการ์ดไปด้านบนของแผงข้อมูล (Dashboard) ไปด้านหน้าหรือด้านหลังการ์ดที่ต้องการ หรือย้ายไปด้านล่างของแผงข้อมูล (Dashboard) ขึ้นอยู่กับการจัดวางของการ์ดข้อมูลในปัจจุบัน

เมื่อมีการจัดลำดับการ์ดข้อมูลบนแผงข้อมูลใหม่ บทเรียนใหม่ที่เพิ่มลงในแผงข้อมูลจะแสดงต่อท้ายบทเรียนที่มีอยู่ทั้งหมดเสมอ

หากต้องการลบการ์ดข้อมูลบทเรียนออกจากแผงข้อมูล (Dashboard) ให้คลิกตัวเลือก ยกเลิกรายการโปรด (Unfavorite) [4]

หมายเหตุ: ตัวเลือกยกเลิกรายการโปรด (Unfavorite) จะแสดงขึ้นก็เฉพาะในกรณีที่คุณเคยเลือกบทเรียนโปรดไว้ก่อนหน้านี้แล้ว

ลากและวางการ์ดข้อมูลบทเรียน

ลากและวางการ์ดข้อมูลบทเรียน

นอกจากนี้คุณยังสามารถลากและวางการ์ดข้อมูลบทเรียนไปยังตำแหน่งอื่นในแผงข้อมูล (Dashboard) ด้วยตนเองได้อีกด้วย คลิกที่การ์ดข้อมูลบทเรียนและลากไปยังตำแหน่งที่ต้องการ

ดูโอเวอร์เลย์สี

บางบทเรียนอาจมีภาพสำหรับบทเรียนอยู่ด้านหลังสีสำหรับบทเรียนด้วย [1] ตามค่าเริ่มต้น การ์ดข้อมูลบทเรียนที่มีภาพจะมีโอเวอร์เลย์สีอยู่ด้วย หากต้องการลบโอเวอร์เลย์สีออกจากการ์ดข้อมูลบทเรียนทั้งหมดที่มีภาพ ให้คลิกที่ไอคอนตัวเลือก [2] แล้วยกเลิกการเลือกตัวเลือก โอเวอร์เลย์สี (Color Overlay) [3]

ลบโอเวอร์เลย์สี

ลบโอเวอร์เลย์สี

เมื่อลบโอเวอร์เลย์สีออกแล้ว สีสำหรับบทเรียนจะแสดงเป็นวงกลมด้านหลังไอคอนตัวเลือกของการ์ด