ฉันจะดู ดัชนีบทเรียนสาธารณะ (Public Course Index) ของสถาบันในฐานะผู้สอนได้อย่างไร

ดัชนีบทเรียนสาธารณะ (Public Course Index) ช่วยให้ผู้ใช้ทุกรายภายในสถาบันสามารถดูดัชนีบทเรียนของสถาบันในรูปแบบแคตตาล็อกได้โดยเปิดเผย คุณสามารถดูลิงค์ไปยังดัชนีบทเรียนสาธารณะ (Public Course Index) ได้ในเพจ บทเรียนของฉัน (My Courses)

หมายเหตุ: ปัจจุบัน ดัชนีบทเรียนสาธารณะ (Public Course Index) เป็นค่าปรับตั้งทางบัญชี หากคุณไม่เห็นลิงค์บทเรียน แสดงว่าสถาบันของคุณไม่ได้เปิดใช้งานคุณสมบัติการใช้งานนี้ เรียนรู้วิธีรวมบทเรียนเข้าไว้ในดัชนีบทเรียนสาธารณะ

เปิดบทเรียน

เปิดบทเรียน

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาส่วนกลาง (Global Navigation) ให้คลิกที่ลิงค์ บทเรียน (Courses) [1] แล้วคลิกที่ลิงค์ บทเรียนทั้งหมด (All Courses) [2]

เรียกดูบทเรียนเพิ่มเติม

ในแถบรายการด้านข้างของเพจ บทเรียนของฉัน (My Courses) ให้คลิกที่ลิงค์ เรียกดูบทเรียนเพิ่มเติม (Browse More Courses)

ดูบทเรียนทั้งหมด

คุณสามารถดูบทเรียนทั้งหมดที่รวมอยู่ในดัชนีบทเรียนสาธารณะได้ โดยจะแสดงบทเรียนที่จัดทำล่าสุดก่อน

คุณสามารถดูชื่อของบทเรียน [1] และรายละเอียดที่มีได้ [2]

ค้นหาบทเรียน

คุณสามารถค้นหาบทเรียนได้หลายวิธี ในฟิลด์ ชื่อ (Name) [1] คุณสามารถพิมพ์ชื่อของบทเรียนได้

นอกจากนี้คุณยังสามารถค้นหาบทเรียนตามสถานะได้ด้วย หากต้องการดูเฉพาะบทเรียนสาธารณะ ให้คลิกที่ช่องทำเครื่องหมาย บทเรียนสาธารณะเท่านั้น (Public courses only) [2] หากต้องการดูเฉพาะบทเรียนลงทะเบียนที่เปิดรับอยู่ ให้คลิกที่ช่องทำเครื่องหมาย บทเรียนที่เปิดรับอยู่เท่านั้น (Open enrollment courses only) [3] บทเรียนที่เปิดรับการลงทะเบียนอยู่คือบทเรียนที่คุณสามารถเข้าร่วมได้ตลอดเวลา

เมื่อคุณเลือกตัวเลือกการค้นหาเสร็จแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม ค้นหา (Search) [4]

ดูบทเรียน

หากต้องการดูบทเรียนใด ให้คลิกที่ชื่อของบทเรียนนั้น [1] หากบทเรียนใดอนุญาตให้ผู้เรียนลงทะเบียนด้วยตนเองได้ คุณสามารถเข้าร่วมบทเรียนนั้นได้ทุกเมื่อโดยคลิกที่ปุ่ม เข้าร่วมบทเรียนนี้ (Join this Course) [2] อย่างไรก็ตาม คุณสามารถดูบทเรียนนั้นก่อนได้ แล้วค่อยลงทะเบียนในหน้าแรกของบทเรียน