ฉันจะใช้งานเวอร์ชั่นเบต้าของ Canvas ในฐานะผู้สอนได้อย่างไร

เวอร์ชั่นเบต้า (Beta Environment) ช่วยให้คุณสามารถสำรวจคุณสมบัติการใช้งานใหม่ ๆ ได้ก่อนที่จะถึงขั้นการนำไปใช้งานจริง เวอร์ชั่นเบต้าจะถูกเขียนทับด้วยข้อมูลจากส่วนการใช้งานจริง (Production Environment) ทุกวันเสาร์ งานหรือเนื้อหาใด ๆ ที่คุณเพิ่มในเวอร์ชั่นเบต้าจะถูกเขียนทับทุกสัปดาห์

หากคุณต้องการคอยติดตามข่าวเกี่ยวกับคุณสมบัติการใช้งานเวอร์ชั่นเบต้าล่าสุดใน Canvas ให้ไปที่หน้า หมายเหตุการเผยแพร่ (Release Notes) ใน Canvas Community

ระบบเบต้าจัดแยกไว้จากระบบทดสอบซึ่งจะถูกเขียนทับด้วยข้อมูลจากส่วนการทำงานทุก ๆ เสาร์ที่สามของเดือน ระบบทดสอบช่วยให้คุณสามารถทดสอบข้อมูลจริงของคุณได้โดยไม่กระทบต่อการใช้งานของผู้ใช้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเวอร์ชั่นต่าง ๆ ใน Canvas  

หมายเหตุเกี่ยวกับเวอร์ชั่นเบต้า (Beta Environment):

  • ผู้ใช้ทุกรายสามารถใช้งานเวอร์ชั่นเบต้าใน Canvas ได้ แต่ผู้เรียนไม่สามารถใช้งานเนื้อหาบทเรียนนอกแผงข้อมูล (Dashboard) ได้ หากคุณต้องการอนุญาตให้ผู้เรียนดูเนื้อหาบทเรียนทั้งหมดได้ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบของสถาบันของคุณ
  • ในเวอร์ชั่นเบต้า จะไม่สามารถส่งการแจ้งข้อมูลซึ่งรวมถึงการเชิญให้เข้าร่วมในบทเรียนและการดาวน์โหลดรายงานได้
  • สามารถใช้ DocViewer ใน Canvas ในเวอร์ชั่นเบต้าได้ แต่ไม่สามารถทดสอบคุณสมบัติการใช้งานของ DocViewer ใหม่ ๆ และที่มีการอัพเดตได้
  • สามารถใช้ Canvas Commons ในเวอร์ชั่นเบต้าได้ แต่ไม่สามารถทดสอบคุณสมบัติการใช้งานของ Commons ใหม่และที่มีการอัพเดตได้
  • แบบทดสอบใหม่ (New Quizzes) สามารถใช้ในเวอร์ชั่นเบต้าได้ แต่ปัจจุบันยังไม่รองรับรายงาน สถิติ การค้นหาแถวรายการข้อมูลและฉลากกำกับแถวรายการ
  • การเปลี่ยนแปลงใดในเวอร์ชั่นเบต้าที่คุณต้องการเก็บไว้จะต้องทำโดยตรงภายในส่วนการใช้งานจริงก่อนที่เวอร์ชั่นเบต้าจะถูกรีเซ็ต
  • โดยทั่วไปแล้ว เครื่องมือ LTI (แอพจากภายนอก) จะไม่มีให้ใช้งานนอกส่วนการใช้งานจริง อาจมีเครื่องมือ LTI แสดงอยู่ในเวอร์ชั่นเบต้า แต่มักจะถูกกำหนดค่าไว้สำหรับส่วนการใช้งานจริงเท่านั้น การใช้เครื่องมือ LTI ที่กำหนดค่าไว้สำหรับส่วนการใช้งานจริงในเวอร์ชั่นเบต้าจะมีผลต่อข้อมูลไลฟ์ หากคุณได้รับสิทธิ์อนุญาตให้แก้ไขเครื่องมือ LTI ได้ คุณสามารถยืนยันการกำหนดค่าสำหรับเครื่องมือ LTI ตัวใดตัวหนึ่งในบทเรียนหรือบัญชีของคุณได้ หากมีคำถามที่เฉพาะเจาะจง โปรดติดต่อผู้ดูแลความสำเร็จของลูกค้าของคุณ
  • ค่าปรับตั้งตัวเลือกคุณสมบัติการใช้งานจะไม่ถูกคัดลอกมาจากส่วนการใช้งานจริง ตัวเลือกต่าง ๆ ของคุณสมบัติการใช้งานจะต้องได้รับการจัดการทีละรายการในเวอร์ชั่นเบต้า
  • การดูประวัติการดูเพจบทเรียนใน Canvas ล่าสุดของคุณไม่รองรับในเวอร์ชั่นเบต้าของ Canvas

ใช้งานเวอร์ชั่นเบต้า

ใช้งานเวอร์ชั่นเบต้า

หากต้องการล็อกอินเข้าสู่เวอร์ชั่นเบต้า ให้พิมพ์ [ชื่อองค์กร].beta.instructure.com ลงในฟิลด์ URL

ดูข้อความการติดตั้งส่วนการทดสอบ

ผู้ใช้ในเวอร์ชั่นเบต้าจะเห็นแถบ การติดตั้งระบบทดสอบ ตรงด้านล่างของหน้าจอที่บอกให้ทราบว่าผู้ใช้กำลังอยู่ในส่วนการติดตั้งระบบทดสอบของ Canvas (Canvas Test Installation) เวอร์ชั่นเบต้าจะรีเซ็ตทุกวันเสาร์ และเนื้อหาใด ๆ ที่จัดทำขึ้นในเวอร์ชั่นนี้จะถูกลบทิ้ง หากคุณต้องการบันทึกเนื้อหาบทเรียนใดที่จัดทำขึ้นในเวอร์ชั่นเบต้าของคุณ คุณสามารถส่งออกบทเรียนของคุณได้

หมายเหตุ: หากต้องการซ่อนแถบรายการ การติดตั้งระบบทดสอบ (Test Installation) ให้คลิกที่ไอคอนปิด

จัดการคุณสมบัติการใช้งานของ Canvas

คุณสมบัติการใช้งานใหม่ ๆ บางอย่างอาจถูกปล่อยออกมาเป็นแบบเลือกใช้ (Opt-in) เท่านั้น และจะไม่ปรากฏจนกว่าคุณจะเปิดใช้งานกับเวอร์ชั่นเบต้าของคุณ คุณสามารถดูคุณสมบัติการใช้งานเหล่านี้ได้ในแท็บ ตัวเลือกคุณสมบัติการใช้งาน (Feature Options) ภายในค่าปรับตั้งบทเรียน เรียนรู้วิธีจัดการคุณสมบัติการใช้งานใหม่สำหรับแต่ละบทเรียน

0 Likes
Was this article helpful? Yes No