จะดูภารกิจหรือผู้เรียนแยกเฉพาะในสมุดบันทึกเกรดได้อย่างไร

มุมมองแยกเฉพาะของสมุดบันทึกเกรด (Gradebook Individual View) ช่วยให้ผู้สอนสามารถประเมินผู้เรียนและภารกิจได้ทีละรายการ มุมมองสมุดบันทึกเกรด (Gradebook) สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์แบบกับโปรแกรมอ่านหน้าจอ โดยช่วยให้ผู้สอนสามารถจัดเรียงตามกลุ่มย่อยและภารกิจ และยังมีค่าปรับตั้งเหมือน ๆ กันหลายรายการซึ่งใช้งานได้ในสมุดบันทึกเกรด (Gradebook) นโยบายที่ล่าช้า นโยบายการโพสต์และตัวเลือกการจัดเรียงและการคัดกรองบางอย่างไม่ได้รับการรองรับในขณะนี้ในมุมมองแยกเฉพาะ (Individual View)

มุมมองแยกเฉพาะ (Individual View) จะค้างอยู่ลักษณะเดียวกับแท็บ สมุดบันทึกเกรด (Gradebook) หลังจากคุณสลับสมุดบันทึกเกรด (Gradebook) เป็นมุมมองแยกเฉพาะ (Individual View) สมุดบันทึกเกรด (Gradebook) จะแสดงในมุมมองแยกเฉพาะ (Individual View) จนกว่าจะเปลี่ยนกลับไปเป็นมุมมองอื่น

หมายเหตุ: หากบทเรียนของคุณมีผู้ให้เกรดหลายคน หลังจากคุณเปิดสมุดบันทึกเกรด ข้อมูลสมุดบันทึกเกรดที่มีอยู่ทั้งหมดจะถูกเก็บไว้ในเบราเซอร์จนกว่าเพจจะมีการรีเฟรช เกรดจะไม่มีการอัพเดตเป็นระยะ ๆ ตามการเปลี่ยนแปลงโดยผู้ให้เกรดคนอื่น ๆ ในสมุดบันทึกเกรดหรือ SpeedGrader

เปิดสมุดบันทึกเกรด

เปิดสมุดบันทึกเกรด

ในส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน (Course Navigation) คลิกที่ลิงค์ เกรด (Grades)

สลับไปที่สมุดบันทึกเกรดแยกเฉพาะ

สลับไปที่สมุดบันทึกเกรดแยกเฉพาะ

คลิกที่เมนู สมุดบันทึกเกรด (Gradebook) [1] จากนั้นคลิกที่ลิงค์ สมุดบันทึกเกรดแยกเฉพาะ (Individual Gradebook) [2]

เลือกกลุ่มย่อย

เลือกกลุ่มย่อย

จากเมนูแสดงรายการ เลือกกลุ่มย่อย (Select a section) [1] ให้เลือกกลุ่มย่อยที่คุณต้องการดู

เลือกระยะเวลาการให้เกรด

เลือกระยะเวลาการให้เกรด

เมื่อ ระยะเวลาการให้เกรดหลายช่วง (Multiple Grading Periods) ถูกเปิดใช้งานในบทเรียน ให้เลือกระยะเวลาการให้เกรดที่คุณต้องการดูในเมนูแสดงรายการ เลือกระยะเวลาการให้เกรด (Select a Grading Period)

หมายเหตุ: คุณสามารถจัดการเกรดสำหรับภารกิจต่าง ๆ เฉพาะในระยะเวลาการให้เกรดในปัจจุบันหรือในอนาคตเท่านั้น เมื่อพ้นวันที่สรุประยะเวลาการให้เกรดแล้ว คุณจะไม่สามารถแก้ไขเกรดสำหรับระยะการให้เกรดก่อนหน้าได้

จัดเรียงภารกิจ

จัดเรียงภารกิจ

จากเมนูแสดงรายการ จัดเรียงภารกิจ (Sort assignments) [1] ให้เลือกวิธีการจัดเรียงภารกิจที่ต้องการ คุณสามารถจัดเรียงตามกลุ่มภารกิจและตำแหน่ง [2] เรียงตามตัวอักษร [3] หรือตามวันครบกำหนด [4]

เลือกค่าปรับตั้งสมุดบันทึกเกรด

เลือกค่าปรับตั้งสมุดบันทึกเกรด

เลือกค่าปรับตั้งใด ๆ ที่คุณต้องการแสดงในมุมมองแยกเฉพาะของสมุดบันทึกเกรด (Gradebook)

ให้เกรด 0 กับภารกิจที่ไม่มีการให้เกรดโดยคลิกที่ช่องทำเครื่องหมาย พิจารณาภารกิจแบบไม่ให้เกรดเป็น 0 (Treat Ungraded Assignments as 0) [1]

ซ่อนชื่อผู้เรียนโดยคลิกที่ช่องทำเครื่องหมาย ซ่อนชื่อผู้เรียน (Hide Student Names) [2] แสดงการลงทะเบียนที่สรุปแล้ว,โดยคลิกที่ช่องทำเครื่องหมาย แสดงการลงทะเบียนที่สรุปแล้ว (Show Concluded Enrollments) [3]

แสดง คอลัมน์หมายเหตุ (Notes Column) ในกลุ่มย่อยข้อมูลผู้เรียน (Student Information) โดยคลิกที่ช่องทำเครื่องหมาย แสดงหมายเหตุในข้อมูลผู้เรียน (Show Notes in Student Info) [4] แสดงผลรวมเป็นคะแนนแทนค่าเปอร์เซ็นต์โดยคลิกที่ช่องทำเครื่องหมาย แสดงยอดรวมเป็นคะแนนในเพจเกรดของผู้เรียน (Show Totals as Points on Student Grade Page) [5]

 หมายเหตุ:

  • ตัวเลือก พิจารณาภารกิจแบบไม่ให้เกรดเป็น 0 (Treat Ungraded Assignments as 0) อาจถูกจำกัดเมื่อระยะเวลาการให้เกรดหลายช่วงถูกเปิดใช้งาน
  • ตัวเลือก แสดงยอดรวมเป็นคะแนนในเพจเกรดของผู้เรียน (Show Totals as Points on Student Grade Page) จะใช้ได้เฉพาะในกรณีที่คุณใช้กลุ่มภารกิจแบบไม่ได้ถ่วงน้ำหนักในบทเรียนของคุณ
ดูค่าปรับตั้งเพิ่มเติม

นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกค่าปรับตั้งสมุดบันทึกเกรด (Gradebook) เพิ่มเติมได้โดยคลิกที่ปุ่มที่เกี่ยวข้อง:

ดาวน์โหลดคะแนนในไฟล์ CSV, โดยคลิกที่ปุ่ม ดาวน์โหลดคะแนนปัจจุบัน (Download Current Scores) [1]

อัพโหลดคะแนนในไฟล์ CSV, โดยคลิกที่ปุ่ม อัพโหลดคะแนน (Upload Scores) [2]

ดูประวัติการเปลี่ยนแปลงการให้เกรด โดยคลิกที่ลิงค์ ดูประวัติสมุดบันทึกเกรด (View Gradebook History) [3]

เลือกผู้เรียน

เลือกผู้เรียน

จากเมนูแสดงรายการ เลือกผู้เรียน (Select a student) [1] เลือกชื่อของผู้เรียนที่มีข้อมูลที่คุณต้องการดู หากคุณต้องการดูผู้เรียนทั้งหมดเริ่มต้นจากผู้เรียนคนแรกในบทเรียนหรือกลุ่มย่อยของคุณ ให้คลิกที่ปุ่ม ผู้เรียนถัดไป (Next Student) [2] กลับไปที่ผู้เรียนก่อนหน้า โดยคลิกที่ปุ่ม ผู้เรียนก่อนหน้า (Previous Student) [3]

ชื่อผู้เรียนจะถูกจัดเรียงตามนามสกุลและแสดงตามค่าปรับแต่งกลุ่มย่อยของคุณในเมนูแสดงรายการค่าปรับตั้งส่วนกลาง (Global Settings)

เลือกภารกิจ

เลือกภารกิจ

จากเมนูแสดงรายการ เลือกภารกิจ (Select an assignment) [1] ให้เลือกภารกิจของผู้เรียนที่คุณต้องการดู หากคุณต้องการดูภารกิจแรกในบทเรียนของคุณ ให้คลิกที่ปุ่ม ภารกิจถัดไป (Next Assignment) [2] ดูภารกิจก่อนหน้าโดยคลิกที่ปุ่ม ภารกิจก่อนหน้า (Previous Assignment) [3]

ภารกิจจะถูกแสดงตามค่าปรับแต่งการจัดเรียงของคุณในเมนูแสดงรายการค่าปรับตั้งส่วนกลาง (Global Settings)

ดูข้อมูลสมุดบันทึกเกรด

ดูข้อมูลสมุดบันทึกเกรด

เมื่อคุณเลือกผู้เรียนและภารกิจแล้ว กลุ่มย่อย การให้เกรด (Grading) ข้อมูลผู้เรียน (Student Information) และข้อมูลภารกิจ (Assignment Information) จะแสดงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เลื่อนเพจลงเพื่อดูแต่ละกลุ่มย่อยเหล่านี้ คุณสามารถกลับไปดูการค่าปรับตั้งสมุดบันทึกเกรด (Gradebook) ได้ทุกเมื่อเพื่อซ่อนและแสดงค่าปรับตั้ง

จากกลุ่มย่อยการให้เกรด (Grading) คุณสามารถจัดการเกรดสำหรับผู้เรียนและภารกิจที่เลือกได้

แก้ไขเกรดของผู้เรียน,โดยกรอกเกรดในฟิลด์ เกรด (Grade) [1] ยกเลิกภารกิจโดยคลิกที่ช่องทำเครื่องหมาย ยกเลิกภารกิจนี้สำหรับผู้เรียนที่เลือก (Excuse This Assignment for the Selected Student) [2]

ดูรายละเอียดผลงานจัดส่ง โดยคลิกที่ปุ่ม รายละเอียดผลงานจัดส่ง (Submission Details) [3]

ดูรายละเอียดผลงานจัดส่ง

ดูรายละเอียดผลงานจัดส่ง

เพจ รายละเอียดผลงานจัดส่ง (Submission Details) จะแสดงเกรดภารกิจ [1] วันที่และเวลาของผลงานจัดส่ง [2] และไฟล์ที่ส่ง [3] ดูรายละเอียดเพิ่มเติมโดยคลิกที่ลิงค์ รายละเอียดเพิ่มเติมใน SpeedGrader (More details in the SpeedGrader) [4]

แก้ไขเปลี่ยนเกรดโดยกรอกเกรดในฟิลด์ เกรด (Grade) แล้วคลิกที่ปุ่ม อัพเดตเกรด (Update Grade) [5]

เพิ่มความเห็นสำหรับผู้เรียน โดยกรอกความเห็นในฟิลด์ เพิ่มความเห็น (Add a comment) [6] แล้วคลิกที่ปุ่ม โพสต์ความเห็น (Post Comment) [7]

ดูข้อมูลผู้เรียน

ดูข้อมูลผู้เรียน

กลุ่มย่อยข้อมูลผู้เรียน (Student Information) จะแสดงชื่อของผู้เรียน [1] ID สำรอง [2] และกลุ่มย่อยบทเรียน [3] เปิดเพจเกรด (Grades) ของผู้เรียนโดยคลิกที่ชื่อของผู้เรียน

หากเลือกตัวเลือก แสดงหมายเหตุในข้อมูลผู้เรียน (Show Notes in Student Info) ไว้ในค่าปรับตั้งส่วนกลาง (Global Settings) กลุ่มย่อยข้อมูลผู้เรียน (Student Information) จะปรากฏในฟิลด์ หมายเหตุ (Notes) ด้วย [4]

ในตารางเกรด (Grades) [5] คุณสามารถดูเกรดสำหรับแต่ละกลุ่มภารกิจได้ หากระยะเวลาการให้เกรดมีการถ่วงน้ำหนักและตัวเลือกระยะเวลาการให้เกรดทั้งหมดถูก (All Grading Periods) ถูกเลือกไว้ กลุ่มย่อยเกรด (Grades) จะแสดงน้ำหนักถ่วงสำหรับระยะเวลาการให้เกรดแต่ละรอบ

ตารางเกรด (Grades) ยังแสดงเกรดสรุปของผู้เรียนด้วย [6] เกรดสรุปอาจไม่สามารถใช้ได้เมื่อเปิดใช้งานระยะเวลาการให้เกรดหลายช่วง

ดูข้อมูลภารกิจ

ดูข้อมูลภารกิจ

กลุ่มย่อยข้อมูลภารกิจ (Assignment Information) ช่วยให้คุณสามารถจัดการค่าปรับตั้งและดูข้อมูลสำหรับภารกิจทั้งหมดได้

เปิดเพจรายละเอียดภารกิจโดยคลิกที่ชื่อของภารกิจ [1] เปิดภารกิจใน SpeedGrader โดยคลิกที่ลิงค์ ดูภารกิจนี้ใน SpeedGrader (See this assignment in SpeedGrader) [2]

ดาวน์โหลดผลงานจัดส่ง,โดยคลิกที่ปุ่ม ดาวน์โหลดผลงานจัดส่งทั้งหมด (Download all submissions) [3]

นอกจากนี้คุณยังสามารถดูประเภทผลงานจัดส่งที่เปิดใช้งานสำหรับภารกิจ [4] จำนวนผลงานจัดส่งที่มีการให้เกรด [5] จำนวนคะแนนที่เป็นไปได้ [6] คะแนนเฉลี่ย [7] คะแนนสูง [8] และคะแนนต่ำ [9 ]

ส่งข้อความไปยังผู้เรียนที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์โดยคลิกที่ปุ่ม ส่งข้อความถึงผู้เรียนที่ (Message Students who) [10]

กำหนดเกรดเริ่มต้นสำหรับภารกิจ,โดยคลิกที่ปุ่ม ตั้งค่าเกรดเริ่มต้น (Set default grade) [11] กำหนดเกรดแบบกราฟสำหรับภารกิจ,โดยคลิกที่ปุ่ม เกรดแบบกราฟ (Curve Grades)[12]

หมายเหตุ: ปุ่ม ส่งข้อความถึงผู้เรียนที่ (Message students who) จะไม่ปรากฏขึ้นหากคุณกำลังดูภารกิจที่ไม่ระบุชื่อ

สลับไปที่สมุดบันทึกเกรดแบบดั้งเดิม

สลับไปที่สมุดบันทึกเกรดแบบดั้งเดิม

สลับไปใช้สมุดบันทึกเกรดแบบดั้งเดิม (Traditional Gradebook) โดยคลิกที่เมนูแสดงรายการ สมุดบันทึกเกรด (Gradebook) [1] แล้วเลือกตัวเลือก สมุดบันทึกเกรดแบบดั้งเดิม (Traditional Gradebook) [2]