จะดูข้อมูลซิงค์พิมพ์เขียวสำหรับบทเรียนที่เชื่อมโยงกับบทเรียนพิมพ์เขียวได้อย่างไร

หากเพจดัชนีเนื้อหาของคุณมีไอคอนพิมพ์เขียวอยู่ด้วย แสดงว่าบทเรียนของคุณถูกเชื่อมโยงไว้กับบทเรียนพิมพ์เขียว บทเรียนพิมพ์เขียวคือบทเรียนที่จัดการเป็นแม่แบบ และการเปลี่ยนแปลงกับออบเจคต์ที่ล็อคไว้จะสามารถซิงค์จากบทเรียนพิมพ์เขียวไปยังบทเรียนของคุณได้ทุกเมื่อ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถจัดการเนื้อหาบทเรียนที่ล็อคไว้ในบทเรียนของคุณ

คุณสามารถดูข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการซิงค์พิมพ์เขียวในค่าปรับตั้งบทเรียน ข้อมูลพิมพ์เขียวประกอบไปด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหาหรือคุณลักษณะอื่น ๆ ที่ถูกแก้ไขในบทเรียนของคุณ

หมายเหตุ: รับแจ้งข้อมูลอัพเดตที่ซิงค์ไว้จากบทเรียนพิมพ์เขียวโดยเปิดใช้งานการแจ้งข้อมูลซิงค์พิมพ์เขียวในค่าปรับตั้งผู้ใช้

เปิดบทเรียน

เปิดบทเรียน

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาส่วนกลาง คลิกที่ลิงค์ บทเรียน (Courses) [1] จากนั้นคลิกที่ชื่อของบทเรียน [2]

เปิดค่าปรับตั้ง

เปิดค่าปรับตั้ง

ในส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน ให้คลิกที่ลิงค์ ค่าปรับตั้ง (Settings)

เปิดข้อมูลพิมพ์เขียว

เปิดข้อมูลพิมพ์เขียว

จากแถบรายการด้านข้าง ให้คลิกที่ลิงค์ข้อมูลพิมพ์เขียว

ดูข้อมูลการซิงค์

เพจข้อมูลพิมพ์เขียวจะแสดงข้อมูลจากการซิงค์พิมพ์เขียวล่าสุด เพจนี้จะแสดงชื่อและ ID บทเรียนของบทเรียนพิมพ์เขียว [1] และชื่อและ ID บทเรียนสำหรับบทเรียนที่เชื่อมโยงไว้ของคุณ [2]

นอกจากนี้คุณยังสามารถดูวันที่และเวลาซิงค์ [3] และจำนวนการเปลี่ยนแปลง [4]

หากข้อความถูกแทรกไว้ด้วยในการแจ้งข้อมูล ข้อความนี้จะปรากฏขึ้นเหนือรายการการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่มีการซิงค์

สำหรับการเชื่อมโยงบทเรียนที่ดำเนินการโดยผู้ดูแลระบบ ข้อมูลการซิงค์จะแสดงวันที่และเวลาที่มีการซิงค์ด้วยเช่นกัน แต่จะไม่มีการระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการซิงค์ดังกล่าว

ดูรายละเอียดการซิงค์

ดูข้อมูลพิมพ์เขียว

เพจ ข้อมูลพิมพ์เขียว จะแสดงเนื้อหาเฉพาะที่ถูกซิงค์ไว้ ออบเจคต์เนื้อหาแต่ละส่วนจะแสดงสถานะการซิงค์ของออบเจคต์ (ล็อคหรือปลดล็อค) และชื่อของออบเจคต์ [1] ประเภทออบเจคต์ [2] การเปลี่ยนแปลงที่ใช้ [3] และการปรับใช้ข้อมูลซิงค์ [4]

สามารถจัดทำ อัพเดตหรือลบข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสำหรับเนื้อหาได้ การเปลี่ยนแปลงที่อัพเดตไว้ใช้ระบุว่ามีการเปลี่ยนแปลงในเนื้อหาปัจจุบัน

ปิดข้อมูลพิมพ์เขียว

ปิดข้อมูลพิมพ์เขียว

เมื่อดำเนินการกับเพจข้อมูลพิมพ์เขียวเสร็จสิ้นแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม เสร็จสิ้น