ฉันจะส่งออกบทเรียน Canvas ได้อย่างไร

คุณสามารถส่งออกบทเรียน Canvas เพื่อมอบให้กับบุคคลบางคนในบัญชี Canvas อื่น เพื่ออัพโหลดไปยังบัญชีของสถาบันอื่นในภายหลัง หรือจัดทำสำเนาเป็นข้อมูลสำรองในคอมพิวเตอร์ส่วนตัวของคุณ คุณสามารถนำเข้าและส่งออกไฟล์เข้าไปใน Canvas ในเวลาใดก็ได้

การส่งออกจะถูกรวมเป็นไฟล์ IMSCC ZIP ซึ่งสามารถเปิดได้โดยโปรแกรมที่รองรับไฟล์ Common Cartridge นอกจากนี้คุณยังสามารถเปลี่ยนนามสกุลจาก .imscc เป็น .zip และดำเนินการเสมือนว่าเป็นไฟล์ ZIP อื่น ๆ ได้

หมายเหตุ:

  • ข้อมูลส่งออกของ Canvas ไม่ครอบคลุมการสำรองข้อมูลการโต้ตอบและเกรดของผู้เรียน เกรดสามารถส่งออกแยกกันเป็นไฟล์ Comman Separated Values (CSV)
  • เครื่องมือ LTI ของแอพจากภายนอกบางอย่าง เช่น Google Drive และ Office 365 จะไม่เก็บการกำหนดค่าเครื่องมือไว้ในบทเรียนที่ส่งออก คุณอาจพิจารณาคัดลอกบทเรียนแทน
  • Canvas ไม่รองรับไฟล์ส่งออกบทเรียนที่มีขนาดเกิน 50 GB บทเรียนที่มีขนาดเกิน 50 GB จะไม่ส่งออกและจะแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามส่งออก
  • แพคเกจส่งออกของ Canvas ระดับประถม (Canvas for Elementary) จะเก็บรักษาธีม Canvas ระดับประถม (Canvas for Elementary) ไว้

เปิดค่าปรับตั้ง

เปิดค่าปรับตั้ง

ในส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน ให้คลิกที่ลิงค์ ค่าปรับตั้ง (Settings)

ส่งออกบทเรียน

ส่งออกบทเรียน

คลิกที่ลิงค์ส่งออกเนื้อหาบทเรียน (Export Course Content)

เลือกประเภทการส่งออก

เลือกประเภทการส่งออก

ในหัวเรื่อง ประเภทการส่งออก (Export Type) คลิกที่ปุ่มเลือกรายการ บทเรียน (Course) [1] คลิกที่ปุ่ม จัดทำข้อมูลส่งออก (Create Export) [2]

หมายเหตุ: หากคุณเคยส่งออกบทเรียนมาก่อน Canvas จะแสดงการส่งออกก่อนหน้าภายใต้หัวเรื่อง ข้อมูลส่งออกเนื้อหา (Content Exports)

ดูกระบวนการการส่งออก

ดูแถบความคืบหน้า การส่งออกบทเรียนใน Canvas อาจใช้เวลาสักครู่ขึ้นอยู่กับขนาดของบทเรียน คุณจะได้รับอีเมลเมื่อการส่งออกเสร็จสมบูรณ์

ดาวน์โหลดข้อมูลส่งออกใหม่

ดาวน์โหลดข้อมูลส่งออกใหม่

เมื่อการดาวน์โหลดของคุณพร้อม ให้คลิกที่ลิงค์ ข้อมูลส่งออกใหม่ (New Export)

หมายเหตุ: การส่งออกเนื้อหาจะหมดอายุหลังจาก 30 วันและไม่สามารถดาวน์โหลดได้อีกต่อไป

0 Likes
Was this article helpful? Yes No