ฉันจะเพิ่มประกาศในบทเรียนได้อย่างไร

คุณสามารถจัดทำประกาศเพื่อแชร์ข้อมูลสำคัญกับผู้ใช้ทุกคนในบทเรียนและกับผู้ใช้ในส่วนต่าง ๆ ของบทเรียนได้ จากค่าปรับแต่งการแจ้งข้อมูลของคุณ คุณสามารถเลือกรับการแจ้งข้อมูลสำหรับประกาศที่คุณจัดทำขึ้นรวมถึงการตอบกลับประกาศที่คุณจัดทำขึ้น

หมายเหตุ:

 • บทเรียนของคุณต้องเผยแพร่เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการแจ้งข้อมูลประกาศ หากคุณนำเข้าประกาศจากบทเรียน Canvas อื่น การแจ้งข้อมูลประกาศใหม่จะไม่ส่งไปยังผู้ใช้ในบทเรียน
 • หากมีการจัดทำประกาศก่อนวันเริ่มต้นบทเรียน และผู้เรียนสามารถเข้าร่วมในบทเรียนระหว่างวันที่ตั้งค่าไว้เท่านั้น ผู้เรียนจะไม่ได้รับการแจ้งข้อมูลการประกาศ
 • การแจ้งเตือนจะไม่ถูกจัดส่งสำหรับประกาศที่จัดทำก่อนจะเผยแพร่บทเรียน
 • ผู้ใช้แอพสำหรับผู้เรียนจะไม่สามารถดูประกาศได้จากหน้าหลัก ทั้งนี้สามารถดูประกาศได้จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาสำหรับประกาศ (Announcements) ในบทเรียน

เปิดประกาศ

เปิดประกาศ

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน ให้คลิกที่ลิงค์ ประกาศ (Announcements)

เพิ่มประกาศ

คลิกที่ปุ่ม เพิ่มประกาศ (Add Announcement)

จัดทำประกาศ

พิมพ์ชื่อสำหรับประกาศในฟิลด์ชื่อหัวข้อ [1] แล้วทำการเพิ่มเนื้อหาใน Rich Content Editor [2]

หมายเหตุ: Rich Content Editor ครอบคลุมการนับคำที่แสดงที่มุมด้านล่างขวาของกล่องข้อความ

เลือกกลุ่มย่อย

เลือกกลุ่มย่อย

ตามค่าเริ่มต้น Canvas จะส่งประกาศของคุณไปยังกลุ่มย่อยทั้งหมดในบทเรียนของคุณ เลือกกลุ่มย่อยเฉพาะสำหรับประกาศของคุณโดยคลิกที่เมนูแสดงรายการ โพสต์ไปยัง (Post to) แล้วเลือกกลุ่มย่อยจากรายการที่แจ้งไว้  

หมายเหตุ: หากบทเรียนของคุณไม่มีกลุ่มย่อย Canvas จะยังคงแสดงตัวเลือกกลุ่มย่อยและผู้ใช้บทเรียนทุกคนสามารถดูประกาศได้

ผู้สอนและ TA จะได้รับแจ้งประกาศใหม่สำหรับบทเรียนทั้งหมด ยกเว้นหากตั้งค่าหวงห้ามกลุ่มย่อย (Section restricted) ไว้

เพิ่มเอกสารแนบ

เพิ่มเอกสารแนบ

เพิ่มเอกสารแนบไปยังส่วนการพูดคุยของคุณโดยคลิกที่ปุ่ม เลือกไฟล์ (Choose File) [1]

ในกรณีที่สถาบันของคุณกำหนดไว้ คุณจะต้องเลือกค่าปรับตั้งสิทธิ์การใช้งานสำหรับเอกสารแนบของคุณ จัดการค่าปรับตั้งสิทธิ์การใช้งานโดยคลิกที่ไอคอน ตั้งค่าสิทธิ์การใช้งาน [2]

จากเมนูแสดงรายการ สิทธิ์การใช้งาน (Usage Right) [3] ให้เลือกสิทธิ์การใช้งานหนึ่งในห้ารายการที่มีให้เลือก หากคุณเป็นผู้สอนและไม่แน่ใจว่าสิทธิ์การใช้งานใดที่มีผลกับไฟล์ของคุณ ให้ปรึกษากับผู้ดูแลระบบของสถาบันเพื่อขอคำแนะนำเพิ่มเติม:

 • ฉันมีลิขสิทธิ์ (เนื้อหาต้นฉบับที่จัดทำโดยคุณ)
 • ฉันได้รับอนุญาตให้ใช้ไฟล์นี้ (สิทธิ์อนุญาตจากผู้จัดทำ)
 • ข้อมูลอยู่ในโดเมนสาธารณะ (จัดไว้ในโดเมนสาธารณะอย่างชัดเจน และไม่สามารถจดลิขสิทธิ์ได้ หรือไม่มีลิขสิทธิ์คุ้มครองอีกต่อไป)
 • ข้อมูลอยู่ภายใต้ข้อยกเว้น เช่น การใช้งานอย่างเหมาะสม สิทธิ์ในการอ้างอิงหรือสิทธิ์อื่นใดภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ (บทคัดย่อหรือข้อมูลสรุปที่ใช้ในเชิงสารคดี การรายงานข่าว ข้อมูลการศึกษาวิจัย หรือข้อมูลวิเคราะห์เชิงวิชาการ)
 • ข้อมูลได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons ตัวเลือกนี้จะต้อบมีการตั้งค่าสิทธิ์ใช้งาน Creative Commons ไว้เป็นการเฉพาะด้วย

หากทราบ ให้กรอกข้อมูลผู้ถือลิขสิทธิ์ไว้ในฟิลด์ ผู้ถือลิขสิทธิ์ (Copyright Holder) [4]

บันทึกค่าปรับตั้งสิทธิ์การใช้งานของคุณโดยคลิกที่ปุ่ม บันทึก (Save) [5] คุณสามารถแก้ไขค่าปรับตั้งสิทธิ์การใช้งานได้โดยคลิกที่ไอคอน ตั้งค่าสิทธิ์การใช้งาน

เลือกตัวเลือก

เลือกตัวเลือกประกาศ

ในหัวข้อตัวเลือก (Options) คุณสามารถเลือกตัวเลือกต่าง ๆ สำหรับประกาศของคุณ คุณสามารถชะลอการโพสต์ประกาศของคุณ [1] ซึ่งจะทำให้คุณสามารถกำหนดเวลาการประกาศสำหรับวันที่ในอนาคตได้

นอกจากนี้คุณยังสามารถอนุญาตให้ผู้ใช้แสดงความเห็นในประกาศ [2] และกำหนดให้ผู้เรียนตอบโพสต์ก่อนเห็นการตอบกลับอื่น ๆ [3]

นอกจากนี้คุณยังสามารถเปิดใช้งานฟีดพอดคาสต์ประกาศ [4] และอนุญาตให้ผู้เรียนกดไลค์การตอบกลับประกาศ [5]

หมายเหตุ:

 • ตามค่าเริ่มต้น ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็นในประกาศ เว้นแต่จะเลือกช่องทำเครื่องหมายอนุญาตให้ผู้ใช้แสดงความเห็นไว้
 • ตัวเลือก อนุญาตให้ผู้ใช้แสดงความเห็น (Allow users to comment) จะค้างอยู่ในระบบ ซึ่งหมายความว่าตัวเลือกที่คุณเลือกเมื่อจัดทำหรือแก้ไขประกาศจะถูกนำมาใช้ต่อเมื่อคุณจัดทำประกาศใหม่ในบทเรียน อย่างไรก็ตามตัวเลือก ผู้ใช้จะต้องโพสต์ก่อนดูการตอบกลับ (Users must post before seeing replies) จะไม่ค้างอยู่ในระบบ
 • ตัวเลือก ความเห็น (Comment) อาจไม่สามารถใช้ได้หากคุณปิดใช้ความเห็นในประกาศสำหรับบทเรียนของคุณ ตรวจสอบค่าปรับตั้งบทเรียน (Course Settings) ของคุณหากคุณไม่สามารถดูช่องทำเครื่องหมายเหล่านี้ได้

เผยแพร่ประกาศ

เผยแพร่ประกาศ

คลิกที่ปุ่ม เผยแพร่ (Publish)

หมายเหตุ: หลังจากคลิกเผยแพร่ (Publish) ประกาศของคุณจะถูกโพสต์ไปยังบทเรียนของคุณในทันที ยกเว้นหากคุณใช้ตัวเลือกหน่วงการโพสต์

ดูประกาศ

ดูประกาศในเพจดัชนีประกาศ (Announcements Index Page)