จะใช้เพจดัชนีเพจได้อย่างไร

คุณสามารถดูเพจทั้งหมดในบทเรียนของคุณในเพจดัชนีเพจ (Pages Index Page) ในฐานะผู้สอน คุณสามารถเพิ่มเพจใหม่ แก้ไขเพจและจัดการค่าปรับตั้งเพจได้

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเพจ

เปิดเพจ

เปิดเพจ

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน (Course Navigation) คลิกที่ลิงค์ เพจ (Pages)

ดูหน้าแรก

เพจ (Pages) ได้รับการออกแบบให้เปิดไปยังหน้าแรกที่กำหนดสำหรับบทเรียน ค่าปรับตั้งกลางจะอยู่ที่ด้านบนของเพจ [1] ตามด้วยเนื้อหาของแต่ละเพจ [2]  

นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้หน้าแรก (Front Page) เพื่อเป็นหน้าหลักบทเรียน  

หมายเหตุ: หากบทเรียนของคุณยังไม่มีหน้าแรก เพจ (Pages) จะเปิดไปที่หน้าดัชนีเพจ (Pages Index Page)

ดูค่าปรับตั้งส่วนกลางเพจ

ในแต่ละเพจ ค่าปรับตั้งกลางครอลคลุมทั้ง ดูเพจทั้งหมด (Viewing All Pages) [1] เผยแพร่และไม่เผยแพร่เพจ [2] และการแก้ไขเพจ [3]

จากเมนูแสดงรายการตัวเลือก (Options) [4] คุณสามารถลบเพจ และดูประวัติเพจ

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถลบเพจที่กำหนดเป็นหน้าแรก (Front Page) ได้

ดูเพจทั้งหมด

ดูดัชนีเพจ (Pages Index) จากหน้าแรก (Front Page) หรือเพจแยกเฉพาะโดยคลิกที่ปุ่ม ดูเพจทั้งหมด (View All Pages)

ดูเพจดัชนีเพจ

ดัชนีเพจ (Pages Index) มีฟังก์ชั่นส่วนกลางสองฟังก์ชั่น เพื่อเพิ่มเพจใหม่ [1] และลบเพจที่เลือก [2]

ดัชนีที่เหลือจะแสดงเพจแยกเฉพาะที่จัดทำใน Canvas [3] หน้าแรกของคุณจะถูกกำกับเป็นหมายเหตุกำกับ หน้าแรก (Front Page) [4]

คุณสามารถนัดหมายเวลาที่จะเผยแพร่เพจ และสามารถดูได้ว่าเพจมีกำหนดการเผยแพร่เมื่อใด [5]

จัดเรียงเพจ

เพจ (Pages) จะแสดงชื่อเพจ วันที่จัดทำ การแก้ไขล่าสุดและวันที่สำหรับสิ่งที่ต้องทำของผู้เรียนสำหรับแต่ละเพจในบทเรียนของคุณ เพจ (Pages) จะจัดเรียงตามลำดับตัวอักษร คุณสามารถดูเพจต่าง ๆ ภายในดัชนีโดยเรียงลำดับจากน้อยไปมากหรือมากไปหาน้อยได้โดยการคลิกลูกศรที่อยู่ถัดจากหัวเรื่อง

จัดการเพจแยกเฉพาะ

แกไขเพจ โดยคลิกที่ชื่อของเพจ [1]

จัดการเพจแยกเฉพาะโดยคลิกที่ไอคอน ตัวเลือก (Options) ของเพจ [2] การใช้เมนูแสดงรายการตัวเลือก (Options) ช่วยให้คุณสามารถ แก้ไขชื่อเพจ [3] ลบเพจ [4] กำหนดเพจใดก็ได้เป็นหน้าแรก [5] ทำสำเนาเพจ [6] ส่งเพจไปยังผู้สอนอื่น [7] หรือ คัดลอกเพจไปยังบทเรียนอื่น [8]

หมายเหตุ: ตัวเลือกหน้าแรก (Front Page) จะปรากฏขึ้นสำหรับเพจที่เผยแพร่เท่านั้น

ดูบทเรียนพิมพ์เขียว

หากบทเรียนของคุณมีไอคอนพิมพ์เขียว แสดงว่าบทเรียนของคุณเชื่อมโยงกับบทเรียนพิมพ์เขียว บทเรียนพิมพ์เขียวคือบทเรียนที่ใช้เป็นแม่แบบ และอาจมีออบเจคต์ที่ล็อคไว้ซึ่งจัดการโดยผู้ดูแลระบบ Canvas ผู้ออกแบบบทเรียนหรือผู้สอนรายอื่น

แท็บรายละเอียดบทเรียนในค่าปรับตั้งบทเรียนจะแจ้งให้คุณทราบว่าบทเรียนของคุณเป็นบทเรียนพิมพ์เขียวหรือไม่ โดยทั่วไป บทเรียนของคุณจะไม่เป็นบทเรียนพิมพ์เขียว และคุณสามารถจัดการได้เฉพาะเนื้อหาที่ปลดล็อคไว้ในบทเรียนของคุณเท่านั้น หากบทเรียนของคุณเป็นบทเรียนพิมพ์เขียว คุณสามารถล็อคและซิงค์เนื้อหาบทเรียนไปยังบทเรียนที่เชื่อมโยงไว้

ดูมุมมองผู้เรียน

ดูเพจดัชนีเพจในฐานะผู้เรียนโดยคลิกที่ปุ่ม มุมมองผู้เรียน (Student View)

หมายเหตุ: หากลิงค์สืบค้นเนื้อหาบทเรียนสำหรับเพจถูกปิดใช้งานและซ่อนจากผู้เรียน ปุ่ม มุมมองผู้เรียน จะไม่ปรากฏขึ้น