ฉันจะมอบหมายภารกิจให้กับผู้เรียนแต่ละคนได้อย่างไร

เมื่อมีการจัดทำหรือการแก้ไขภารกิจ คุณสามารถมอบหมายภารกิจให้กับผู้เรียนแต่ละคนได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถตั้งค่าวันครบกำหนดและวันที่พร้อมใช้งานที่แตกต่างกันสำหรับผู้เรียนภายในภารกิจที่กำหนดให้กับคนอื่น ๆ เหลือในชั้นเรียน วันที่พร้อมใช้งาน (Availability date) ยังคงใช้ได้สำหรับแต่ละภารกิจ

เฉพาะผู้เรียนที่ระบุในรายละเอียดภารกิจเท่านั้นที่สามารถดูภารกิจได้

เมื่อมีการใช้ภารกิจที่มีการเปรียบต่างร่วมกับสมุดบันทึกเกรด (Gradebook), ภารกิจจะปรากฏเป็นคอลัมน์สำหรับผู้เรียนทุกคน แต่เซลล์เกรดจะเป็นสีเทาสำหรับผู้เรียนที่ไม่ได้รวมอยู่ในภารกิจ เกรดจะไม่สามารถกำหนดให้แก่ผู้เรียนที่ยังไม่ถูกระบุในภารกิจได้ และภารกิจที่ยังไม่ได้มอบหมายให้แก่ผู้เรียนจะไม่ถูกพิจารณาในข้อมูลเกรดรวม 

หากเปิดใช้งาน ระยะเวลาให้เกรดหลายช่วง (Multiple Grading Periods) ไว้ ภารกิจจะถูกพิจารณาร่วมด้วยตามระยะเวลาให้เกรดที่สรุปแล้ว

หมายเหตุ:

 • อนุญาตให้ผู้เรียนสืบค้นภารกิจได้ผ่านวันที่ จนถึง (Until) เริ่มต้นของบทเรียน โดยคุณจะต้องกำหนดวันที่ จนถึง (Until) ที่แตกต่างกันสำหรับผู้เรียนแต่ละคน
 • หากบทเรียนของคุณใช้เส้นทางพัฒนาความเชี่ยวชาญ (MasteryPaths) คุณไม่จำเป็นต้องมอบหมายภารกิจให้กับผู้เรียนแต่ละคนด้วยตนเอง เรียนรู้วิธีการมอบหมายภารกิจโดยใช้เส้นทางพัฒนาความเชี่ยวชาญ (MasteryPaths)
 • วันครบกำหนดที่กำหนดไว้สำหรับผู้เรียนรายใดโดยเฉพาะจะเป็นการบอกล้างวันครบกำหนดของกลุ่มหรือกลุ่มย่อย
 • หากคุณเลิกจัดสรรผู้เรียนหรือกลุ่มย่อยกับภารกิจที่ระบุความแตกต่างใด ๆ ที่คุณให้เกรดไว้แล้วก่อนหน้านี้ เกรดและผลงานจัดส่งจะถูกลบจากภารกิจดังกล่าว คุณสามารถกู้คืนผลงานจัดส่งโดยการจัดสรรภารกิจใหม่ให้กับผู้เรียน

เปิดภารกิจ

เปิดภารกิจ

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน ให้คลิกที่ลิงค์ ภารกิจ (Assignments)

เพิ่มภารกิจ

เพิ่มภารกิจ

คลิกที่ปุ่ม เพิ่มภารกิจ (Add Assignment)

เพิ่มรายละเอียดภารกิจ

เพิ่มรายละเอียดภารกิจ

มอบหมายให้ผู้เรียนที่กำหนด

มอบหมายให้ผู้เรียนที่กำหนด

จัดทำภารกิจที่กำหนดให้กับผู้เรียนคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะ โดยคลิกที่ไอคอนลบติดกับฉลากกำกับ ทุกคน (Everyone) [1] และเริ่มพิมพ์ชื่อของผู้เรียนในฟิดล์ มอบหมายให้ (Assign to) [2] ฟิลด์ค้นหาสามารถปรับเปลี่ยนได้และคุณสามารถค้นหาผู้เรียนด้วยชื่อหรือนามสกุล เมื่อชื่อและนามสกุลปรากฏขึ้น ให้คลิกที่ชื่อดังกล่าว รายการไม่สามารถเลื่อนได้

คุณสามารถระบุผู้เรียนได้มากกว่าหนึ่งคนในฟิลด์ ถึง (To) ตราบใดที่ผู้เรียนจะได้รับจัดสรรวันครบกำหนดและวันที่พร้อมใช้งานเป็นวันเดียวกัน

มอบหมายให้ผู้เรียน

มอบหมายให้ผู้เรียน

ตามค่าเริ่มต้น Canvas จะกำหนดภารกิจให้กับทุกคนในบทเรียนของคุณ กำหนดวันครบกำหนดที่แตกต่างกันให้กับผู้เรียนแต่ละคน โดยคลิกที่ปุ่ม เพิ่ม (Add) [1] พิมพ์ชื่อของผู้เรียนในฟิลด์ มอบหมาย (Assign to) [2] ฟิลด์ค้นหาสามารถปรับเปลี่ยนได้และคุณสามารถค้นหาผู้เรียนด้วยชื่อหรือนามสกุล เมื่อชื่อและนามสกุลปรากฏขึ้น ให้คลิกที่ชื่อดังกล่าว รายการไม่สามารถเลื่อนได้

มอบหมายให้คนอื่น ๆ

มอบหมายให้คนอื่น ๆ

เมื่อผู้เรียนแต่ละรายหรือหลาย ๆ คนถูกเพิ่มไปยังภารกิจ [1] ภารกิจ ทุกคน (Everyone) จะเปลี่ยนเป็น คนอื่น (Everyone Else) [2]

ภารกิจ คนอื่น (Everyone Else) จะกำหนดผู้เรียนที่เหลือในบทเรียนตามวันครบกำหนดและวันที่พร้อมใช้งานที่เกี่ยวข้อง [3]

รวมผู้เรียนที่เหลือในบทเรียนด้วยโดยปล่อยภารกิจ คนอื่น (Everyone Else) แยกไว้

ลบผู้เรียนที่เหลือในบทเรียนจากภารกิจโดยคลิกที่ไอคอนลบ [4]

แก้ไขกำหนดเวลาและวันที่พร้อมใช้งาน

แก้ไขกำหนดเวลาและวันที่พร้อมใช้งาน

จากฟิลด์วันที่ ให้เพิ่มวันที่ที่คุณต้องการพร้อมตัวเลือกต่อไปนี้

 • กำหนดเวลา (Due) [1]: กำหนดวันที่และเวลาที่กำหนดไว้สำหรับภารกิจ วันครบกำหนดจะถูกกรอกไว้แล้วให้กับคุณหากคุณจัดทำเชลล์ภารกิจ แต่คุณสามารถแก้ไขได้ในกรณีที่ต้องการ
 • ใช้ได้จาก (Available From) [2]: กำหนดวันที่และเวลาที่ภารกิจจะพร้อมใช้งาน
 • จนถึง (Until) [3]: กำหนดวันที่และเวลาที่ภารกิจจะไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไป

หมายเหตุ:

 • อนุญาตให้ผู้เรียนสืบค้นภารกิจได้ผ่านวันที่ จนถึง (Until) เริ่มต้นของบทเรียน โดยคุณจะต้องกำหนดวันที่ จนถึง (Until) ที่แตกต่างกันสำหรับผู้เรียนแต่ละคน
 • ด้านล่างของฟิลด์ วันครบกำหนด (Due Date) และวันที่พร้อมใช้งาน (Availability date) Canvas จะแสดงวันที่และเวลาตามเขตเวลาในบริบทที่เกี่ยวข้อง หากคุณจัดการบทเรียนในเขตเวลาอื่นที่ไม่ใช่เขตเวลาของคุณ และจัดทำหรือแก้ไขวันครบกำหนดสำหรับภารกิจ เวลาสำหรับบทเรียนและเวลาท้องถิ่นจะปรากฏขึ้นเพื่อใช้อ้างอิง

เพิ่มวันที่เพิ่มเติม

เพิ่มวันที่เพิ่มเติม

เพิ่มผู้เรียนคนอื่นที่มีวันครบกำหนดและวันที่พร้อมใช้งานอื่น โดยคลิกที่ปุ่ม เพิ่ม (Add)

ลบวันที่

ลบวันที่

นอกจากนี้คุณยังสามารถลบวันที่เพิ่มเติมโดยคลิกที่ไอคอนลบติดกับวันที่ที่เกี่ยวข้อง

บันทึกและเผยแพร่

บันทึกและเผยแพร่

หากคุณพร้อมเผยแพร่ภารกิจของคุณ ให้คลิกที่ปุ่ม บันทึกและเผยแพร่ (Save & Publish) [1] หากคุณต้องการจัดทำร่างภารกิจของคุณเพื่อเผยแพร่ในภายหลัง ให้คลิกที่ปุ่ม บันทึก (Save) [2]

ดูคำเตือนวันครบกำหนด

ดูคำเตือนวันครบกำหนด

หากคุณไม่ได้เพิ่มหัวข้อของบทเรียนลงในภารกิจ คุณจะเห็นข้อความเตือนถามว่าคุณต้องการเพิ่มกลุ่มย่อยเหล่านั้นหรือไม่

คุณสามารถคลิกที่ปุ่ม ดำเนินการต่อ (Continue) [1] หากไม่ต้องการเพิ่มกลุ่มย่อยไปยังภารกิจ หรือคลิกที่ ย้อนกลับ (Go Back) [2]เพื่อย้อนกลับและเพิ่มกลุ่มย่อย

หมายเหตุ: ข้อความเตือนนี้จะไม่ปรากฏหากกลุ่มย่อยทุกคนหรือกลุ่มย่อยบทเรียนทั้งหมดได้รับการจัดสรรไปยังภารกิจ

ดูข้อผิดพลาดวันที่

ดูข้อผิดพลาดวันที่

หากคุณส่งชุดอักขระวันครบกำหนดที่ไม่ถูกต้องและพยายามบันทึกภารกิจ Canvas จะจัดทำการแจ้งข้อมูลข้อผิดพลาด รายการที่ไม่ถูกต้องดังกล่าวได้แก่การไม่ปลดล็อคภารกิจก่อนครบกำหนด การไม่กำหนดวันครบกำหนดภายในช่วงวันที่พร้อมใช้งาน หรือการกำหนดวันที่ที่อยู่นอกกำหนดเวลาของบทเรียนหรือเทอม

แก้ไขวันที่จากนั้นอัพเดตภารกิจอีกครั้ง

หมายเหตุ:

 • หากบทเรียนไม่มีวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดสำหรับบทเรียนกำหนดไว้ Canvas จะยืนยันภารกิจกับชุดวันที่สำหรับเทอมของบทเรียน
 • หากบทเรียนของคุณใช้ระยะเวลาให้เกรดแบบหลายรอบ ฟิลด์การจัดสรร (Assign) จะยืนยันวันครบกำหนดกับระยะเวลาให้เกรดที่สรุปแล้วและกำหนดว่าวันที่ของภารกิจจะต้องเป็นวันที่ในอดีตสำหรับระยะเวลาให้เกรดที่สรุปแล้ว

ดูวันที่สำหรับภารกิจ

ดูวันที่สำหรับภารกิจ

ดูวันที่และผู้ใช้ที่กำหนดสำหรับภารกิจ

ดูเพจภารกิจ

ดูเพจภารกิจ

จากเพจดัชนีภารกิจ (Assignment Index) ภารกิจจะแสดงผู้ใช้และวันที่ต่าง ๆ ที่กำหนดไว้สำหรับภารกิจ เลื่อนไปที่ข้อความเพื่อดูวันที่ที่กำหนด