ฉันจะเผยแพร่บทเรียนได้อย่างไร

หากคุณมีสิทธิ์อนุญาตเพื่อเผยแพร่บทเรียนของคุณ คุณสามารถเผยแพร่บทเรียนของคุณจากแผงข้อมูล (Dashboard) ในแถบรายการด้านข้างหน้าหลักบทเรียน (Course Home Page) รายการตรวจสอบค่าปรับตั้งบทเรียน (Course Setup Checklist)

หมายเหตุ:

  • คุณจะต้องเผยแพร่บทเรียนก่อนที่ผู้เรียนจะสามารถใช้งานบทเรียนและเนื้อหาของบทเรียนได้ ผู้เรียนไม่สามารถดูบทเรียนและเนื้อหาที่ไม่ได้เผยแพร่
  • การเผยแพร่บทเรียนเป็นสิทธิ์อนุญาตสำหรับบทเรียน หากคุณไม่สามารถเผยแพร่บทเรียนของคุณได้ แสดงว่าสถาบันของคุณได้ จำกัดคุณสมบัตินี้ไว้
  • การเผยแพร่บทเรียนของคุณจะส่งคำเชิญไปยังผู้ใช้ที่ถูกเพิ่มลงในบทเรียนของคุณด้วยตนเอง ผู้ใช้ที่ถูกเพิ่มผ่านการนำเข้า SIS จะไม่ได้รับคำเชิญ 
  • คำเชิญเข้าร่วมบทเรียนจะไม่ถูกส่งจนกระทั่งหลังวันที่เริ่มบทเรียน (วันที่เริ่มต้นมักจะเป็นวันที่ของเทอม เว้นแต่เทอมจะถูกแทนที่โดยบทเรียนเฉพาะหรือวันที่ของกลุ่มย่อยในค่าปรับตั้งบทเรียน)
  • หากคุณกำลังใช้บัญชีฟรีสำหรับผู้สอน (Free-for-Teacher) คุณจะไม่สามารถเผยแพร่บทเรียนได้จนกว่าคุณจะยืนยันอีเมลแอดเดรสของคุณ
  • หากบทเรียนของคุณถูกเผยแพร่แล้วและระบุเกรดไว้ คุณจะไม่สามารถแก้ไขสถานะที่เผยแพร่ของบทเรียนได้

เผยแพร่ในแผงข้อมูล

ค้นหากลุ่มย่อย บทเรียนที่ไม่ได้เผยแพร่ (Unpublished Courses) ในแผงข้อมูล (Dashboard) [1]

ค้นหาบทเรียนที่คุณต้องการเผยแพร่แล้วคลิกที่ปุ่ม เผยแพร่ (Publish) [2]

เผยแพร่ในบทเรียน

เปิดบทเรียน

เปิดบทเรียน

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาส่วนกลาง (Global Navigation) คลิกที่ลิงค์ บทเรียน (Courses) [1] บทเรียนของคุณจะถูกจัดเรียงตามบทเรียนที่เผยแพร่ [2] และบทเรียนที่ไม่ได้เผยแพร่ [3] เปิดบทเรียนที่ไม่ได้เผยแพร่โดยคลิกที่ชื่อบทเรียน [4]

เผยแพร่บทเรียน

เผยแพร่บทเรียน

สถานะบทเรียนจะแสดงอยู่ในแถบรายการด้านข้าง หน้าหลักบทเรียน (Course Home Page) และ แถบรายการด้านข้าง ค่าปรับตั้งบทเรียน (Course Settings)

เผยแพร่บทเรียนของคุณโดยคลิกที่ปุ่ม เผยแพร่ (Publish) [3]

หมายเหตุ: จากหน้าจอเล็ก แถบรายการด้านข้างอาจแสดงอยู่ด้านล่างเนื้อหาอื่น ๆ ในเพจ

ดูการยืนยัน

ดูการยืนยัน

ข้อความจะปรากฏขึ้นที่ด้านบนสุดของหน้าจอเพื่อยืนยันการเผยแพร่บทเรียนของคุณ

ยกเลิกการเผยแพร่บทเรียน

ยกเลิกการเผยแพร่บทเรียน

หากคุณต้องการยกเลิกการเผยแพร่บทเรียน ให้คลิกที่ปุ่ม ยกเลิกการเผยแพร่ (Unpublish) ในแถบรายการด้านข้าง ผู้เรียนที่ได้รับคำเชิญเข้าร่วมบทเรียนเรียบร้อยแล้วจะไม่สามารถใช้งานบทเรียนของคุณได้

หลังจากบทเรียนของคุณมีผลงานจัดส่งที่ให้เกรดแล้ว สถานะของบทเรียนจะไม่แสดงในแถบรายการด้านข้างอีกต่อไปและคุณจะไม่สามารถยกเลิกการเผยแพร่บทเรียนของคุณได้อีกต่อไป