ฉันจะจัดทำภารกิจความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องได้อย่างไร

ขณะจัดทำภารกิจ คุณสามารถกำหนดให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวสำหรับงานของผู้เรียนรายอื่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ภารกิจความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง

สำหรับความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง คุณสามารถกำหนดความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องด้วยตัวเลือก หรือเลือกให้ Canvas กำหนดความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องอัตโนมัติให้กับคุณ นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกที่จะอนุญาตให้ผู้เรียนเห็นชื่อผู้เรียนคนอื่นในความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องหรือจัดทำแบบไม่ระบุชื่อได้ หากเปิดใช้งานความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องแบบไม่เปิดเผยตัวไว้ ผู้สอนและ TA ยังสามารถดูชื่อผู้แสดงความเห็นสำหรับผู้เรียนใน SpeedGrader และในเพจผลงานจัดส่งของผู้เรียน อย่างไรก็ตาม หากเปิดการให้เกรดไว้ใน SpeedGrader ชื่อของผู้เรียนทั้งสองจะถูกซ่อนไว้ใน SpeedGrader แต่ไม่ใช่ในเพจผลงานจัดส่งของผู้เรียน

จัดทำความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องโดยผู้เรียนจะต้องแสดงความคิดเห็นอย่างน้อยหนึ่งรายการ หากคุณรวมเกณฑ์การให้คะแนนไว้ คนเหล่านี้จะต้องกรอกรายละเอียดตามเกณฑ์การให้คะแนนดังกล่าวเท่านั้น

หมายเหตุ:

  • เรียนรู้เกี่ยวกับการแสดงวันครบกำหนดของภารกิจและความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องที่แสดงในรายการสิ่งที่ต้องทำ (To Do) ของผู้เรียนได้จากเอกสารข้อมูลคำแนะนำเกี่ยวกับความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง (Peer Review Tips resource document)
  • ความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องไม่สามารถใช้กับภารกิจที่ เครื่องมือจากภายนอก (External Tool)
  • ผู้เรียนสามารถดูความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องได้หากเกรดภารกิจถูกซ่อนไว้ อย่างไรก็ตาม ผู้เรียนจะไม่เห็นความเห็นของผู้สอนจนกว่าจะแจ้งเกรดภารกิจแล้ว
  • ผู้สอนไม่สามารถแก้ไขหรือลบความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องที่เป็นผู้เรียน

เปิดภารกิจ

เปิดภารกิจ

ในส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน (Course Navigation) คลิกที่ลิงค์ ภารกิจ (Assignments)

เพิ่มภารกิจ

เพิ่มภารกิจ

คลิกที่ปุ่ม เพิ่มภารกิจ (Add Assignment)

เพิ่มรายละเอียดภารกิจ

เลือกประเภทผลงานจัดส่ง

เลือกประเภทผลงานจัดส่ง

จากเมนูแสดงรายการ ประเภทผลงานจัดส่ง (Submission Type) [1] เลือกประเภทผลงานจัดส่งที่ต้องการ [2]

หมายเหตุ: ประเภทผลงานจัดส่ง เครื่องมือจากภายนอก (External Tool) ไม่รองรับภารกิจความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง

เลือกตัวเลือกการป้อนข้อมูลออนไลน์

เลือกตัวเลือกการป้อนข้อมูลออนไลน์

เลือกช่องทำเครื่องหมายสำหรับประเภทการป้อนข้อมูลออนไลน์ที่อนุญาตในภารกิจ

เพิ่มภารกิจกลุ่ม

เพิ่มภารกิจกลุ่ม

ความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องสามารถใช้กับภารกิจของกลุ่ม หากคุณต้องการจัดทำภารกิจกลุ่ม ให้คลิกที่ช่องทำเครื่องหมาย นี่คือภารกิจกลุ่ม (This is a Group Assignment)

ต้องมีความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง

ต้องมีความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง

เลือกช่องทำเครื่องหมาย ต้องมีความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง (Require Peer Reviews) [1] ตามค่าเริ่มต้น ความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องจะถูกมอบหมายด้วยตัวเอง [2]

หากคุณต้องการมอบหมายความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ ให้เลือกปุ่มเลือกรายการ กำหนดอัตโนมัติ (Automatically Assign) [3]

หมายเหตุ: ความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องจะต้องถูกมอบหมายด้วยตนเองสำหรับประเภทภารกิจแบบ เอกสาร (On Paper) และ ไม่มีผลงานจัดส่ง (No Submission)

กำหนดความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องอัตโนมัติ

กำหนดความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องอัตโนมัติ

หากคุณกำหนดความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ เมนูจะแสดงตัวเลือกเพิ่มเติม จากฟิลด์ ความคิดเห็นต่อผู้ใช้ (Reviews Per User) [1] ให้กรอกจำนวนความคิดเห็นที่ผู้เรียนแต่ละคนจะต้องดำเนินการ

จากฟิลด์ กำหนดความคิดเห็น (Assign Reviews) [2] ให้ใช้ไอคอนปฏิทินเพื่อเลือกวันที่หรือกรอกวันที่ด้วยตนเองสำหรับการกำหนดความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องให้แก่ผู้เรียน หากเว้นว่างไว้ Canvas จะใช้วันครบกำหนดของภารกิจ

กำหนดความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องภายในกลุ่มไปยังภารกิจของกลุ่ม

กำหนดความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องภายในกลุ่มไปยังภารกิจของกลุ่ม

จากภารกิจกลุ่ม คุณยังสามารถเลือกอนุญาตให้มีความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องภายในกลุ่ม

ความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องกำหนดให้ผู้เรียนพิจารณาผลงานจัดส่งเฉพาะรายการโดยผู้เรียนอื่น ผลงานจัดส่งภารกิจของกลุ่มจัดทำโดยสมาชิกกลุ่มหนึ่งคนในนามของทั้งกลุ่มและสมาชิกในกลุ่มทั้งหมดจะมีผลงานจัดส่งแบบเดียวกัน

ตามค่าเริ่มต้น ช่องทำเครื่องหมาย อนุญาตให้มีความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องภายในกลุ่ม (Allow intra-group peer reviews) จะไม่ถูกเลือกซึ่งหมายความว่า Canvas จะกรองสมาชิกของกลุ่มเดียวกันออกเมื่อมีการกำหนดการแสดงความเห็นแบบอัตโนมัติ

ให้อนุญาต Canvas ในการแสดงความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องสำหรับผู้เรียนจากภายในกลุ่มของผู้เรียนโดยเลือกช่องทำเครื่องหมาย อนุญาตความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องภายในกลุ่ม (Allow intra-group peer review)

กำหนดความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องแบบไม่เปิดเผยตัว

กำหนดความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องแบบไม่เปิดเผยตัว

หากคุณต้องการกำหนดความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องแบบไม่เปิดเผยตัว ให้ทำเครื่องหมายในช่อง ความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องปรากฎขึ้นแบบไม่ระบุตัวตน (Peer Reviews Appear Anonymously)

หมายเหตุ: Canvas DocViewer ไม่รองรับความคิดเห็นแบบไม่เปิดเผยตัว ดังนั้นจะไม่สามารถใช้สำหรับความคิดเห็นที่มีหมายเหตุกำกับสำหรับภารกิจที่มีความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องแบบไม่เปิดเผยตัว

บันทึกและเผยแพร่ภารกิจ

บันทึกและเผยแพร่ภารกิจ

หากคุณพร้อมเผยแพร่ภารกิจของคุณ ให้คลิกที่ปุ่ม บันทึกและเผยแพร่ (Save & Publish) [1] หากคุณต้องการจัดทำร่างภารกิจของคุณเพื่อเผยแพร่ในภายหลัง ให้คลิกที่ปุ่ม บันทึก (Save) [2]

เผยแพร่ภารกิจ

เมื่อบันทึกภารกิจของคุณไว้ในสถานะร่าง คุณจะสามารถกลับไปที่เพจและเผยแพร่ได้ทุกเมื่อโดยคลิกที่ปุ่มเผยแพร่ (Publish)

ดูภารกิจที่เผยแพร่

ดูภารกิจที่เผยแพร่

ดูภารกิจที่เผยแพร่

นอกจากนี้คุณยังสามารถแนบเกณฑ์การให้คะแนนภารกิจไปให้ผู้เรียนกรอกเมื่อสิ้นสุดขั้นตอนสำหรับความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง เพิ่มเกณฑ์การให้คะแนนไปยังภารกิจโดยคลิกที่ปุ่ม เพิ่มเกณฑ์การให้คะแนน (Add Rubric)