ฉันจะใช้รายการสิ่งที่ต้องทำ (To Do) และแถบรายการด้านข้างใน แผงข้อมูล (Dashboard) ในฐานะผู้สอนได้อย่างไร

ในแผงข้อมูลมุมมองการ์ด (Card View Dashboard) และแผงข้อมูลกิจกรรมล่าสุด (Recent Activity Dashboard) แถบรายการด้านข้างจะประกอบด้วยรายการสิ่งที่ต้องทำ (To Do) และหัวข้ออื่น ๆ ที่ช่วยให้คุณทราบว่าภารกิจและเหตุการณ์ใดที่กำลังจะมีขึ้นในทุกบทเรียนของคุณ แถบรายการด้านข้างจะมีรายการเฉพาะสำหรับบทบาทผู้สอนและผู้เรียน หากคุณได้รับการขึ้นทะเบียนในบทเรียนใน Canvas ไว้โดยมีบทบาทผู้ใช้มากกว่าหนึ่งบทบาท แถบรายการด้านข้างของคุณอาจแสดงรายการสำหรับทั้งสองบทบาท

แถบรายการด้านข้างนี้จะเหมือนกับแถบรายการด้านข้างที่แสดงใน หน้าหลักของบทเรียน (Course Home Page), แต่แถบรายการด้านข้างของบทเรียนจะมีเฉพาะรายการสำหรับบทเรียนที่เกี่ยวข้องเท่านั้น แถบรายการด้านข้างในบทเรียนอาจมีหัวข้อต่าง ๆ เพิ่มเติมมากกว่าที่แสดงในแถบรายการด้านข้างนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าหน้าแรกของบทเรียน (Course Home Page) ของคุณ

เปิดแผงข้อมูล

เปิดแผงข้อมูล

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาส่วนกลาง (Global Navigation) ให้คลิกที่ลิงค์แผงข้อมูล (Dashboard)

ดูรายการบทเรียนจากแถบรายการด้านข้าง

ดูรายการบทเรียนจากแถบรายการด้านข้าง

แถบรายการด้านข้างจะแสดงรายการการดำเนินการต่าง ๆ ในทุกบทเรียนของคุณ แต่ละรายการจะเกี่ยวข้องกับบทเรียนเฉพาะ ทุกรายการจากทุกบทเรียนที่ใช้งานอยู่ทั้งหมดของคุณจะแสดงอยู่ในแถบรายการด้านข้าง ไม่ใช่แค่บทเรียนโปรดในแผงข้อมูล (Dashboard) เท่านั้น

สำหรับการแสดงข้อมูลบทเรียน แต่ละรายการในแถบรายการด้านข้างจะแสดงรหัสบทเรียน หรือชื่อย่อของบทเรียนดังกล่าว [1] รหัสบทเรียนจะอยู่ตรงด้านล่างชื่อเต็มของบทเรียน

คุณสามารถตั้งชื่อเล่นของบทเรียนแทนรหัสบทเรียนในแถบรายการด้านข้างที่ยาวหรือน่าสับสนเพื่อให้จำได้ว่าหมายถึงบทเรียนใด หากคุณจัดทำชื่อเล่นให้บทเรียน ชื่อเล่นจะแสดงในแถบรายการด้านข้างแทนรหัสบทเรียน [2] อย่างไรก็ตาม รหัสบทเรียนเดิมจะแสดงในการ์ดข้อมูลบทเรียนเสมอ

ดูหัวข้อต่าง ๆ ของผู้สอน

ดูหัวข้อต่าง ๆ ของผู้สอน

แถบรายการด้านข้างจะช่วยคุณจัดการการให้เกรดในทุกบทเรียนของคุณ อย่างไรก็ตาม ภารกิจแบบที่ไม่ได้ให้เกรดหรือไม่ต้องการให้ส่งทางออนไลน์จะแสดงจนถึงวันครบกำหนดเท่านั้น

หัวข้อ สิ่งที่ต้องทำ (To Do) จะแสดงรายการทั้งหมดที่ต้องให้เกรดใน Canvas ไม่ว่าจะครบกำหนดเมื่อใดก็ตาม [1] แต่ละรายการในรายการสิ่งที่ต้องทำ (To Do) จะแสดงชื่อภารกิจ ชื่อบทเรียน จำนวนคะแนน และวันที่ครบกำหนดของภารกิจนั้น ๆ บางภารกิจอาจแสดงวันครบกำหนดหลายวัน

หัวข้อ เร็ว ๆ นี้ (Coming Up) จะแสดงภารกิจและกิจกรรมที่กำลังจะครบกำหนดในอีกเจ็ดวันข้างหน้า [2] รายการเหล่านี้อาจมีแบบทดสอบและภารกิจแบบไม่ให้เกรดซึ่งไม่จำเป็นต้องจัดส่งรวมอยู่ด้วย แต่ว่าภารกิจประเภทเหล่านี้จะไม่แสดงอยู่ในรายการให้เกรดสำหรับสิ่งที่ต้องทำ (To Do) สำหรับผู้สอน บางรายการอาจแสดงวันครบกำหนดหลายวัน หัวข้อ เร็ว ๆ นี้ (Coming Up) จะแสดงรายการสูงสุดถึง 20 รายการตามลำดับวันที่

หากผู้ดูแลระบบ Canvas ให้สิทธิ์อนุญาตคุณจัดทำบทเรียนได้ คุณจะเห็นปุ่ม เริ่มบทเรียนใหม่ (Start a New Course) [3] ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถจัดทำบทเรียนใหม่ใน Canvas ได้

ปุ่ม ดูเกรด (View Grades) จะเชื่อมกับเพจ เกรดบนแผงข้อมูล (Dashboard Grades) และแสดงเกรดเฉลี่ยโดยรวมสำหรับทุกบทเรียนที่คุณใช้งานอยู่ [4]

จัดการรายการในแถบรายการด้านข้าง

จัดการรายการในแถบรายการด้านข้าง

แต่ละรายการในหัวข้อนี้จะมีระบุว่าต้องให้เกรดกี่รายการ [1] ตามค่าเริ่มต้น ลิงค์ ภารกิจแบบให้เกรด (Grade Assignment) จะเปิดใน SpeedGrader ในแท็บเบราเซอร์ใหม่ [2] คุณสามารถปิดใช้งานลิงค์ ภารกิจแบบให้เกรด (Grade Assignment) ไม่ให้เปิดในแท็บใหม่ได้จาก ค่าปรับตั้งคุณสมบัติการทำงานของผู้ใช้ (User Feature Settings) ของคุณ

หากหัวข้อใดมีรายการมากกว่าที่แสดง จะมีลิงค์ปรากฏอยู่ใต้รายการซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อดูรายการสิ่งที่ต้องทำทั้งหมดได้ [3]

หัวข้อ สิ่งที่ต้องทำ (To Do) จะแสดงรายการสูงสุดเจ็ดรายการพร้อมวันครบกำหนดในสัปดาห์ที่กำลังจะมาถึง หากต้องการดูรายการเพิ่มเติม คุณต้องลบรายการต่าง ๆ ออกจากรายการสิ่งที่ต้องทำด้วยตนเอง หากต้องการลบรายการสิ่งที่ต้องทำ (To Do) ให้คลิกที่ไอคอนลบ [4]

หมายเหตุ: เมื่อลบรายการใดออกไปแล้ว จะสามารถกู้คืนรายการนั้นไปยังหัวข้อ สิ่งที่ต้องทำ (To Do) ได้ก็ต่อเมื่อได้รับผลงานจัดส่งใหม่สำหรับภารกิจนั้น