จะให้เกรดแบบทดสอบในแบบทดสอบใหม่ได้อย่างไร

คุณสามารถให้เกรดส่วนแบบทดสอบสำหรับแบบทดสอบใหม่โดยใช้ SpeedGrader รายการแบบทดสอบส่วนใหญ่จะมีการให้เกรดอัตโนมัติหลังจากผู้เรียนจัดส่งข้อมูลแบบทดสอบ อย่างไรก็ตาม คำถามแบบเรียงความและที่ต้องอัพโหลดไฟล์จะต้องให้เกรดด้วยตัวเอง

บทเรียนนี้ระบุวิธีการใช้งาน SpeedGrader จากสมุดบันทึกเกรด

หมายเหตุ:

  • หากแบบทดสอบไม่ปรากฏขึ้นในสมุดบันทึกเกรด (Gradebook) และคะแนนเป็นศูนย์ รายละเอียดภารกิจของแบบทดสอบอาจถูกตั้งค่าให้แยกแบบทดสอบจากสมุดบันทึกเกรด (Gradebook) ไว้
  • คุณไม่สามารถให้เกรดแบบทดสอบใหม่ในบทเรียนที่สรุปแล้ว
  • เกรดสำหรับแบบทดสอบใหม่ (New Quizzes) สำหรับผู้เรียนที่มีการลงทะเบียนที่สรุปแล้วไม่ได้ถูกส่งไปยังสมุดบันทึกเกรด (Gradebook) ของ Canvas
  • หากคุณใช้แบบทดสอบแบบใหม่ (New Quizzes) ให้ดูวิธีการให้เกรดคำถามในแบบทดสอบทีละข้อ
  • หากเปิดใช้การให้เกรดแบบไม่เปิดเผยตัวไว้ คุณจะไม่เห็นชื่อผู้เรียนขณะให้เกรด

เปิดเกรด

เปิดเกรด

ในส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน คลิกที่ลิงค์ เกรด (Grades)

เปิด SpeedGrader

SpeedGrader จากสมุดบันทึกเกรดใหม่

เปิด SpeedGrader โดยเลื่อนเมาส์ไปที่หัวคอลัมน์ภารกิจแล้วคลิกที่ไอคอน ตัวเลือก [1] จากนั้นคลิกที่ลิงค์ SpeedGrader [2]

ดู SpeedGrader

ดูแบบทดสอบใน SpeedGrader [1] ขณะให้เกรดแบบทดสอบ คุณสามารถใช้ตัวเลือกเมนู SpeedGrader [2] เปลี่ยนแปลงผู้เรียน [3] แก้ไขผลงานจัดส่ง [4] และแสดงความเห็นสำหรับภารกิจ [5] เรียนรู้วิธีการใช้ SpeedGrader

ดูคำถามที่ต้องพิจารณาทบทวน

ดูคำถามที่ต้องพิจารณาทบทวน

หากมีคำถามที่ต้องมีการให้เกรดด้วยตัวเอง เพจ ผลลัพธ์ จะแสดงข้อความเตือนระบุคำถามที่จะต้องพิจารณา คำถามแบบเรียงความและที่ต้องอัพโหลดไฟล์จะต้องให้เกรดด้วยตัวเอง

ดูผลลัพธ์

ดูผลลัพธ์

ผลการทดสอบครอบคลุมทั้งคะแนนเป็นเปอร์เซ็นต์ [1] คะแนนแบบค่าคะแนน [2] และเวลาในการดำเนินการ [3]

รายการเกรด

รายการเกรด

รายการที่ต้องให้เกรดด้วยตัวเองจะแสดงเป็นขอบสีเทา [1]

แสดงความเห็นเพิ่มเติมในรายการโดยคลิกที่ไอคอนความเห็น [2] ให้คะแนนเต็มกับผู้เรียนสำหรับคำตอบโดยคลิกที่ปุ่มเครื่องหมายถูก [3] ไม่ให้คะแนนผู้เรียนสำหรับคำตอบ โดยคลิกที่ปุ่ม X [4] นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเพิ่มหรือลดคะแนน [5]

ปรับเกรดรายการ

ปรับเกรดรายการ

คุณยังสามารถปรับเกรดแบบทดสอบที่ให้เกรดไปแล้วได้

กำหนดจุดแทรก (Fudge Points)

จากฟิลด์จุดแทรก (Fudge Points) ที่ด้านล่างของหน้าต่าง ให้กรอกจำนวนจุดที่คุณต้องการเพิ่มไปยังคะแนนแบบทดสอบโดยรวม [1] นอกจากนี้คุณยังสามารถกรอกคะแนนเป็นลบ

เมื่อพร้อมสำหรับแก้ไขคะแนนแบบทดสอบของผู้เรียน ให้คลิกที่ปุ่ม อัพเดต (Update) [2]