จะเลือกนโยบายการแจ้งเกรดสำหรับบทเรียนในสมุดบันทึกเกรด (Gradebook) ได้อย่างไร

จากสมุดบันทึกเกรด (Gradebook) คุณสามารถเลือกนโยบายการแจ้งเกรดแบบอัตโนมัติหรือกำหนดเองสำหรับภารกิจทั้งหมดสำหรับบทเรียน นโยบายการโพสต์ใช้ระบุการแสดงเกรดสำหรับผู้เรียน

ตามค่าเริ่มต้น บทเรียน Canvas จะใช้นโยบายการโพสต์แบบอัตโนมัติสำหรับบทเรียน เกรดภารกิจทั้งหมดจะแสดงให้แก่ผู้เรียนทันทีที่กรอกลงในสมุดบันทึกเกรด เกรดสำหรับภารกิจแบบไม่แสดงตัวและมีการควบคุมเนื้อหาจะไม่โพสต์อัตโนมัติ

หากคุณเลือกนโยบายการโพสต์สำหรับบทเรียนแบบแมนวล เกรดสำหรับภารกิจทั้งหมดจะถูกซ่อนไว้จากผู้เรียนเป็นค่าเริ่มต้นจนกว่าคุณจะแจ้งเกรดสำหรับแต่ละภารกิจ หากคุณเลือกนโยบายการโพสต์แบบแมนวลสำหรับบทเรียนหลังกรอกเกรดสำหรับภารกิจแล้ว นโยบายนี้จะไม่มีผลย้อนหลังและเกรดที่แจ้งจะยังคงแสดงอยู่ คุณสามารถซ่อนเกรดที่แจ้งไว้ได้จากเมนูตัวเลือก (Options) สำหรับภารกิจ นอกจากนี้เมื่อมีการซ่อนเกรดสำหรับภารกิจ ผู้เรียนจะไม่เห็นเกรดสำหรับภารกิจของตนเอง ความเห็นของผู้สอนหรือการแจ้งการเปลี่ยนแปลงเกรด อย่างไรก็ตาม ผู้สอนสามารถโพสต์ความเห็นไปยังผู้เรียนได้ก่อนกรอกเกรด

นโยบายการโพสต์สำหรับบทเรียนจะมีผลกับภารกิจทั้งหมดสำหรับบทเรียนเป็นค่าเริ่มต้น นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกนโยบายการแจ้งเกรดสำหรับภารกิจเฉพาะที่ต้องการ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้นโยบายการโพสต์ในบทเรียนของคุณและดูแผงผังกระบวนงานการแสดงเกรดผู้เรียนแบบอินเทอร์แอคทีฟ (Student Grade Visibility Flowchart)

หมายเหตุ:

  • หากคุณทำการแก้ไขภารกิจที่มีเกรดซ่อนอยู่ คะแนนรวมที่คุณเห็น (ทั้งในสมุดบันทึกเกรด (Gradebook) และเพจเกรด (Grades) สำหรับผู้เรียน) จะได้รับผลกระทบด้วย อย่างไรก็ตาม ผู้เรียนจะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ขณะดูเพจเกรด (Grades) ของตน หลังจากคุณแจ้งเกรดสำหรับภารกิจแล้ว เกรดรวมในมุมมองของผู้เรียนจะมีการอัพเดตให้สอดคล้องกัน
  • เกรดสำหรับภารกิจแบบไม่เปิดเผยตัวหรือแบบมีการควบคุมจะต้องแจ้งด้วยตัวเอง เกรดสำหรับภารกิจที่มีการควบคุมจะไม่สามารถเลิกซ่อนได้จนกว่าจะแจ้งเกรดสรุปแล้ว
  • ผู้เรียนสามารถดูความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องได้เมื่อมีการซ่อนเกรดสำหรับภารกิจไว้ ทั้งนี้ผู้เรียนจะเห็นเฉพาะความเห็นของผู้สอนหากผู้สอนแจ้งเกรดหรือความเห็นสำหรับผลงานจัดส่งไว้
  • หากคุณแจ้งเกรดสำหรับภารกิจที่มีวันครบกำหนดแตกต่างกันไป ผู้เรียนทั้งหมดจะได้รับผลคะแนนในเวลาเดียวกัน
  • การดูคอลัมน์รวม (Total Column) ในสมุดบันทึกเกรด (Gradebook) อาจถูกจำกัดเมื่อมีการเปิดใช้งานระยะเวลาการให้เกรดแบบหลายช่วงไว้
  • ในแบบทดสอบแบบคลาสสิค (Classic Quizzes) ผู้เรียนจะไม่สามารถดูคำตอบสำหรับแบบทดสอบของตนหากเกรดสำหรับแบบทดสอบถูกซ่อนไว้
  • ในแบบทดสอบใหม่ (New Quizzes) การเปิดใช้นโยบายการโพสต์จะไม่มีผลต่อความสามารถของผู้เรียนในการสืบค้นคะแนนแบบทดสอบของตนเอง การแสดงคะแนนแบบทดสอบใหม่ (New Quizzes) ของผู้เรียนจะต้องมีการจัดการจากเมนูค่าปรับตั้งแบบทดสอบ
  • หากคุณคัดลอกบทเรียนไปยังเชลล์บทเรียนใหม่ หรือนำเข้าเนื้อหาบทเรียนแล้วกำหนดค่าปรับตั้งบทเรียนเป็นส่วนหนึ่งของการนำเข้า นโยบายการโพสต์ของบทเรียนจากบทเรียนเดิมจะถูกคัดลอกไปยังบทเรียนใหม่ นี่จะเป็นการบอกล้างค่าปรับตั้งนโยบายการแจ้งเกรดที่คุณมีในบทเรียนใหม่ นอกจากนี้ ภารกิจที่นำเข้าจะเก็บนโยบายการโพสต์สำหรับภารกิจของตัวเองไว้จากบทเรียนเดิม

เปิดเกรด

เปิดเกรด

ในส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน คลิกที่ลิงค์ เกรด (Grades)

เปิดค่าปรับตั้งสมุดบันทึกเกรด

คลิกที่ไอคอน ค่าปรับตั้ง

ดูนโยบายการแจ้งเกรด

ดูนโยบายการแจ้งเกรด

คลิกที่แท็บ นโยบายการการแจ้งเกรด (Grade Posting Policy)

แจ้งเกรดอัตโนมัติ

แจ้งเกรดอัตโนมัติ

แจ้งเกรดอัตโนมัติโดยเลือกตัวเลือก แจ้งเกรดอัตโนมัติ (Automatically Post Grades) เมื่อมีการแจ้งเกรดแบบอัตโนมัติ ผู้เรียนจะสามารถดูเกรดภารกิจได้ทันทีที่มีการกรอกไว้

หมายเหตุ: หากคุณเลือกตัวเลือก แจ้งเกรดอัตโนมัติ (Automatically Post Grades) หลังจากซ่อนเกรดแล้ว เกรดที่ซ่อนไว้ก่อนหน้าจะยังคงถูกซ่อนไว้

แจ้งเกรดด้วยตัวเอง

แจ้งเกรดด้วยตัวเอง

แจ้งเกรดด้วยตัวเองสำหรับผู้เรียนโดยเลือกตัวเลือก แจ้งเกรดด้วยตัวเอง (Manually Post Grades) เมื่อเลือกตัวเลือก แจ้งเกรดด้วยตัวเอง (Manually Post Grades) แล้ว เกรดจะถูกซ่อนไว้จากมุมมองผู้เรียนเป็นค่าเริ่มต้นและจะต้องแจ้งให้ทราบเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเปิดดูได้

อัพเดตนโยบาย

อัพเดตนโยบาย

ปรับใช้การเปลี่ยนแปลงนโยบายการแจ้งเกรดโดยคลิกที่ปุ่ม ปรับใช้ค่าปรับตั้ง (Apply Settings)

ดูสมุดบันทึกเกรด

หากนโยบายการโพสต์แบบแมนวลถูกปรับใช้กับบทเรียน หัวเรื่องภารกิจทั้งหมดจะแสดงฉลากกำกับเป็น แมนวล (Manual) [1] ฉลากกำกับนี้ใช้ระบุว่านโยบายการโพสต์แบบแมนวลถูกใช้อยู่ในปัจจุบันและเกรดในอนาคตจะถูกซ่อนไว้จากมุมมองผู้เรียน

หลังจากให้เกรดผลงานจัดส่งแล้ว หัวเรื่องภารกิจจะแสดงไอคอนการแสดงผล [2] ใช้ระบุว่ามีเกรดภายในภารกิจที่จะต้องแจ้งก่อนสามารถให้ผู้เรียนดูได้

หากมีการซ่อนเกรดจากมุมมองผู้เรียน คอลัมน์ผลรวม (Total) จะแสดงไอคอนการแสดงผลด้วย [3] ซึ่งแสดงว่าเกรดรวมในสมุดบันทึกเกรด (Gradebook) แตกต่างไปจากเกรดรวมที่ผู้เรียนเปิดดู

จัดการนโยบายการโพสต์สำหรับภารกิจ,โดยคลิกที่ไอคอน ตัวเลือก (Options) [4]