ฉันจะจัดทำแบบสำรวจในบทเรียนของฉันได้อย่างไร

คุณสามารถใช้แบบสำรวจเพื่อรับผลตอบรับจากผู้เรียนของคุณหรือให้คะแนนเพิ่มเติมโดยการตอบแบบสำรวจ แบบสำรวจประเภทให้เกรดจะมีแสดงในหลักสูตร (Syllabus) สมุดบันทึกเกรด (Gradebook) ปฏิทิน (Calendar) และรายการสิ่งที่ต้องทำ (To Do Lists)

หมายเหตุ:

  • ข้อมูลวิเคราะห์ผู้เรียน (Student Analysis) สำหรับแบบสำรวจจะต้องดาวน์โหลดเป็นไฟล์ CSV ข้อมูลวิเคราะห์รายการ (Item Analysis) ไม่มีจัดไว้ให้สำหรับแบบสำรวจ
  • ตัวเลือกที่ไม่ระบุชื่อสามารถเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานก่อนหรือหลังผลงานจัดส่งแบบสำรวจ ทำให้ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์อนุญาตเพียงพอในการดูข้อมูลล็อกอินและการตอบของผู้เรียน เพื่อรวบรวมคำตอบสำหรับแบบสำรวจแบบไม่ระบุตัวบุคคลโดยสมบูรณ์แบบ คุณอาจต้องใช้เครื่องมือสำหรับแบบสำรวจจากภายนอก

เปิดแบบทดสอบ

เปิดแบบทดสอบ

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน ให้คลิกที่ลิงค์ แบบทดสอบ (Quizzes)

เพิ่มแบบทดสอบ

เพิ่มแบบทดสอบ

คลิกที่ปุ่ม เพิ่มแบบทดสอบ (Add Quiz)

เลือกเอนจินแบบทดสอบ

เลือกเอนจินแบบทดสอบ

หากบทเรียนของคุณมีแบบทดสอบใหม่ที่เปิดใช้งานไว้ คุณจะต้องเลือกเอนจินแบบทดสอบ

แบบสำรวจจะต้องถูกจัดทำโดยใช้แบบทดสอบแบบคลาสสิค จัดทำแบบสำรวจโดยใช้แบบทดสอบแบบคลาสสิคโดยคลิกที่ปุ่ม แบบทดสอบแบบคลาสสิค (Classic Quizzes) [1]

จากนั้นคลิกที่ปุ่ม ส่ง (Submit) [2]

เพิ่มรายละเอียดแบบสำรวจ

ตั้งชื่อแบบสำรวจของคุณ [1] และกรอกคำแนะนำสำหรับแบบสำรวจในกล่องข้อความ [2]

เลือกประเภทแบบสำรวจ

คลิกที่เมนูแสดงรายการ ประเภทแบบทดสอบ (Quiz Type) [1] แล้วเลือกประเภทแบบทดสอบที่คุณต้องการจัดทำ [2]

เลือกตัวเลือกแบบสำรวจ

เลือกตัวเลือกแบบสำรวจ

วางแบบสำรวจของคุณในกลุ่มภารกิจ [1] กำหนดคะแนนแบบสำรวจของคุณ [2] และกรอกตัวเลือกแบบสำรวจให้สมบูรณ์ [3]

ภายในแบบสำรวจ จะมีตัวเลือกแบบทดสอบทั้งหมดของคุณ หรือคุณสามารถเลือกเก็บผลงานจัดส่งแบบไม่ระบุชื่อได้ [4] ตัวเลือกที่ไม่ระบุชื่อนี้ใช้ได้กับทั้งแบบสำรวจที่ให้เกรดและแบบสำรวจที่ไม่ได้ลงเกรด และสามารถเปิดใช้งานและปิดใช้งานก่อนหรือหลังผลงานจัดส่งแบบสำรวจได้

เลือกวันที่พร้อมใช้งาน

เลือกวันที่พร้อมใช้งาน

นอกจากนี้คุณยังสามารถกำหนดวันครบกำหนดและพร้อมใช้งานจาก/จนถึงสำหรับแบบสำรวจของคุณ

เพิ่มคำถาม

เพิ่มคำถาม

คลิกที่แท็บ คำถาม (Questions) [1] จัดทำคำถามสำหรับแบบสำรวจข้อใหม่เองโดยคลิกปุ่ม คำถามใหม่ (New Question) [2] ค้นหาว่ามีตัวเลือกอะไรบ้างสำหรับคำถามได้จากบทเรียนประเภทคำถามในคู่มือผู้สอน

หมายเหตุ: หากคุณใส่คำถามที่ต้องอัพโหลดไฟล์ไว้ในแบบสำรวจที่ไม่ระบุชื่อ ไฟล์ที่ดาวน์โหลดจะมีชื่อผู้เรียนในชื่อไฟล์ หากต้องการไม่เปิดเผยตัวตนในแบบสำรวจ อย่ารวมคำถามที่ต้องอัพโหลดไฟล์ไว้ด้วยกัน

ชื่อคำถามแบบสำรวจ

คำถามแบบสำรวจจะไม่ถูกกำกับตัวเลขอัตโนมัติสำหรับผู้สอน เพิ่มชื่อกำหนดเองให้กับคำถามในแบบสำรวจของคุณ ให้กรอกชื่อในฟิลด์ข้อความคำถาม ชื่อกำหนดเองสามารถช่วยให้คุณระบุคำถามในแบบสำรวจได้ง่ายขึ้น

ไม่ว่าคำถามจะมีชื่อใด ผู้เรียนจะเห็นคำถามแบบสำรวจตามลำดับตัวเลข (เช่น คำถามที่ 1 คำถามที่ 2) เสมอ

จัดทำคำถามแบบใช้เกณฑ์คะแนน Likert (เชิงปริมาณ)

หากคุณสนใจที่จะจัดทำคำถามที่ใช้เกณฑ์คะแนน Likert คุณสามารถจัดทำคำถามเกี่ยวกับคะแนน Likert โดยใช้ประเภทคำถามแบบส่วนแสดงรายการหลายชุด (Multiple Dropdowns) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากบทเรียนคะแนน Likert

บันทึกแบบสำรวจ

บันทึกแบบสำรวจ

คลิกที่ปุ่ม บันทึก (Save) เพื่อบันทึกงานของคุณและแสดงตัวอย่างแบบสำรวจ

หมายเหตุ: คุณไม่ควรเผยแพร่แบบสำรวจของคุณจนกว่าจะได้ผลงานในเวอร์ชั่นสรุปแล้ว หากคุณพร้อมที่จะเผยแพร่แบบสำรวจของคุณและทำให้ใช้งานได้สำหรับผู้เรียน คลิกที่ปุ่ม บันทึกและเผยแพร่ (Save & Publish)

แสดงตัวอย่างและเผยแพร่แบบทดสอบ

แสดงตัวอย่างและเผยแพร่แบบทดสอบ

แสดงตัวอย่างแบบสำรวจโดยคลิกที่ปุ่ม แสดงตัวอย่าง (Preview) [1] เมื่อคุณพร้อมให้ผู้เรียนดูแบบสำรวจในบทเรียน ให้คลิกที่ปุ่ม เผยแพร่ (Publish) [2]