หลังจากเผยแพร่แบบทดสอบแล้ว จะเพิ่มจำนวนการทำแบบทดสอบให้กับผู้เรียนได้อย่างไร

คุณสามารถให้สิทธิ์แก่ผู้เรียนรายบุคคล ผู้เรียนหลายคน หรือทั้งชั้นเพื่อให้สามารถทำแบบทดสอบได้หลายครั้ง หากแบบทดสอบของคุณถูกล้อคไว้ คุณยังสามารถปลดล็อคแบบทดสอบให้กับผู้เรียนด้วยตัวเองแม้ว่าผู้เรียนจะยังไม่ได้ทำแบบทดสอบก็ตาม

คุณสามารถเพิ่มจำนวนครั้งในการทำโดยการสืบค้นผลการทดสอบของผู้เรียนหรือปรับแบบทดสอบ

การสืบค้นผลการทดสอบของผู้เรียนเป็นวิธีที่สะดวกในการเพิ่มจำนวนครั้งในการทำแบบทดสอบให้แก่ผู้เรียนแต่ละราย

การปรับแบบทดสอบช่วยให้คุณสามารถเพิ่มจำนวนครั้งสำหรับผู้เรียนแต่ละรายหรือหลาย ๆ รายพร้อมกัน ตัวเลือกนี้ยังช่วยให้คุณสามารถเพิ่มจำนวนครั้งสำหรับผู้เรียนที่ยังไม่ได้ทำแบบทดสอบ สำหรับแบบทดสอบแบบมีกำหนดเวลา คุณสามารถให้เวลาเพิ่มในการทำแบบทดสอบ หากตัวเลือกแบบทดสอบของคุณให้อนุญาตผู้เรียนในการดูผลลัพธ์เพียงครั้งเดียวหลังจากการทำแบบทดสอบแต่ละครั้ง, คุณจะสามารถยอมให้ผู้เรียนดูผลทดสอบได้อีกครั้ง

นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ตัวเลือกเหล่านี้เพื่อลบจำนวนครั้งเช่นกัน เช่น หากคุณต้องการลบจำนวนครั้งสำหรับผู้เรียน คุณจะสามารถลดจำนวนครั้งได้ตามที่ต้องการ

หมายเหตุ:

  • หากมีการเพิ่มจำนวนครั้งให้ผ่านตัวเลือกควบคุมแบบทดสอบ (Moderate Quiz) Canvas จะเก็บคะแนนที่สูงที่สุดไว้ คุณสามารถเก็บคะแนนล่าสุดหรือคะแนนรวมเฉลี่ยได้โดยกำหนดจำนวนครั้งหลาย ๆ รอบให้แก่ผู้เรียนทั้งหมดในตัวเลือกการให้คะแนนแบบทดสอบ
  • วันที่พร้อมใช้งานสำหรับแบบทดสอบยังคงมีผลขณะควบคุมเนื้อหาแบบทดสอบ หากวันที่จนถึง (Until) ผ่านพ้นมาแล้วก่อนที่ผู้เรียนจะใช้สิทธิ์ตามจำนวนครั้งที่เพิ่มเข้ามา แบบทดสอบที่กำลังทำใด ๆ จะถูกจัดส่งอัตโนมัติและแบบทดสอบจะปิดลง แม้ว่าจำนวนครั้งในการทำแบบทดสอบของผู้เรียนจะยังไม่ครบกำหนดก็ตาม

เปิดแบบทดสอบ

เปิดแบบทดสอบ

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน ให้คลิกที่ลิงค์ แบบทดสอบ (Quizzes)

เปิดแบบทดสอบ

เปิดแบบทดสอบ

คลิกที่ชื่อแบบทดสอบ

เพิ่มจำนวนครั้งเพิ่มเติมผ่านผลทดสอบสำหรับผู้เรียน

เพิ่มจำนวนครั้งเพิ่มเติมสำหรับผู้เรียนแต่ละรายโดยคลิกที่ไอคอนตัวเลือก [1] จากนั้นเลือกลิงค์ แสดงผลลัพธ์แบบทดสอบสำหรับผู้เรียน (Show Student Quiz Results) [2]

เลือกผู้เรียน

เลือกผู้เรียน

จากหัวเรื่อง ผู้เรียนที่ทำแบบทดสอบแล้ว (Students who have taken the quiz) ให้คลิกที่ชื่อของผู้เรียน

หมายเหตุ: เพื่อเพิ่มจำนวนครั้งให้แก่ผู้เรียนที่ยังไม่ได้ทำแบบทดสอบ คุณจะต้องเพิ่มจำนวนครั้งโดยการปรับแบบทดสอบ

อนุญาตให้ผู้เรียนดำเนินการได้อีก

เพิ่มจำนวนครั้งเพิ่มเติมผ่านผลทดสอบสำหรับผู้เรียน

คลิกที่ปุ่ม อนุญาตให้ผู้เรียนดำเนินการได้อีก Allow this student an extra attempt) ผู้เรียนจะได้รับจำนวนครั้งเพิ่มเติมอัตโนมัติสำหรับแบบทดสอบ

หมายเหตุ: วันที่พร้อมใช้งานสำหรับแบบทดสอบยังคงมีผลขณะควบคุมเนื้อหาแบบทดสอบ หากวันที่จนถึง (Until) ผ่านพ้นมาแล้วก่อนที่ผู้เรียนจะใช้สิทธิ์ตามจำนวนครั้งที่เพิ่มเข้ามา แบบทดสอบที่กำลังทำใด ๆ จะถูกจัดส่งอัตโนมัติและแบบทดสอบจะปิดลง แม้ว่าจำนวนครั้งในการทำแบบทดสอบของผู้เรียนจะยังไม่ครบกำหนดก็ตาม

เพิ่มจำนวนครั้งผ่านฟังก์ชั่นควบคุมแบบทดสอบนี้

เพิ่มจำนวนครั้งสำหรับผู้เรียนหนึ่งรายขึ้นไปโดยคลิกที่ลิงค์ ควบคุมแบบทดสอบนี้ (Moderate This Quiz)

ควบคุมแบบทดสอบ

ควบคุมเนื้อหาแบบทดสอบสำหรับผู้เรียนหนึ่งรายโดยค้นหาผู้เรียนแล้วคลิกที่ไอคอน แก้ไข (Edit) [1] คุณยังสามารถคัดกรองผู้เรียนในบทเรียนของคุณได้จากฟิลด์ ค้นหาบุคคล (Search People) [2]

การต่อเวลาให้กับผู้เรียน

พิมพ์จำนวนครั้งเพิ่มเติมที่คุณต้องการให้กับผู้เรียนในฟิลด์ จำนวนครั้งเพิ่มเติม (Extra Attempts) [1]

หากแบบทดสอบของคุณถูกล็อคเนื่องจากวันที่พร้อมใช้งาน คุณจะต้องปลดล็อคแบบทดสอบสำหรับผู้เรียนโดยคลิกที่ช่องทำเครื่องหมาย ปลดล็อคแบบทดสอบสำหรับการดำเนินการครั้งถัดไปด้วยตัวเอง (manually unlock the quiz for the next attempt) แล้วทำการอัพเดต วันที่พร้อมใช้งานสำหรับผู้เรียนแต่ละรายหรือทั้งชั้น [2]

หมายเหตุ:

  • ฟิลด์จำนวนครั้งเพิ่มเติม (Extra Attempts) จะแสดงเฉพาะแบบทดสอบที่กำหนดจำนวนครั้งที่อนุญาตสำหรับผู้เรียน
  • หากแบบทดสอบต้องใช้รหัสใช้งาน ผู้เรียนจะต้องกรอกรหัสดังกล่าวเพื่อเริ่มทำแบบทดสอบหลังจากมีการปลดล็อคแบบแมนวลแล้ว
  • วันที่พร้อมใช้งานสำหรับแบบทดสอบยังคงมีผลขณะควบคุมเนื้อหาแบบทดสอบ หากวันที่จนถึง (Until) ผ่านพ้นมาแล้วก่อนที่ผู้เรียนจะใช้สิทธิ์ตามจำนวนครั้งที่เพิ่มเข้ามา แบบทดสอบที่กำลังทำใด ๆ จะถูกจัดส่งอัตโนมัติและแบบทดสอบจะปิดลง แม้ว่าจำนวนครั้งในการทำแบบทดสอบของผู้เรียนจะยังไม่ครบกำหนดก็ตาม

ปรับตัวเลือกเพิ่มเติม

ปรับตัวเลือกเพิ่มเติม

ช่องการต่อเวลาสำหรับผู้เรียนอาจมีตัวเลือกเพิ่มเติม ขึ้นอยู่กับค่าปรับตั้งแบบทดสอบของคุณ

หากแบบทดสอบมีจำกัดเวลาและคุณต้องการให้เวลาเพิ่ม ให้พิมพ์จำนวนนาทีเพิ่มไว้ในฟิลด์ เวลาเพิ่มสำหรับการดำเนินการแต่ละครั้ง (Extra Time on Every Attempt) [1] หากผู้เรียนยังไม่ได้ทำแบบทดสอบ เวลาพิเศษจะถูกเพิ่มไปยังส่วนการดำเนินการเบื้องต้นของผู้เรียนและส่วนการดำเนินการเพิ่มเติมที่มี เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการเวลาเพิ่มเติมในแบบทดสอบแบบมีกำหนดเวลา

หากมีการบันทึกแบบทดสอบโดยใช้ตัวเลือก ครั้งเดียวหลังดำเนินการแต่ละรอบ (Only Once After Each Attempt), คุณจะสามารถให้ผู้เรียนเห็นผลการทดสอบอีกครั้ง [2] ผลลัพธ์จะมีทั้งคำตอบของผู้เรียนและคำตอบที่ถูกต้อง หลังจากผู้เรียนดูผลลัพธ์แบบทดสอบแล้ว การต่อเวลาการดูผลลัพธ์จะถูกรีเซ็ตและผลลัพธ์จะถูกซ่อนไว้อีกครั้ง เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจำกัดผลลัพธ์แบบทดสอบ

หมายเหตุ: หากเลือกตัวเลือก ครั้งเดียว (Only Once) ไว้และผู้เรียนได้รับจำนวนครั้งในการทำแบบทดสอบเพิ่มเติม ผู้เรียนจะสามารถดูผลลัพธ์ได้ก่อนทำแบบทดสอบ รวมทั้งหลังจากทำแบบทดสอบแล้ว หากผู้เรียนได้รับอนุญาตให้ทำแบบทดสอบได้หลายครั้ง คุณจะต้องแก้ไขแบบทดสอบและเลือกตัวเลือก อนุญาตให้ดำเนินการได้หลายครั้ง (Allow Multiple Attempts) เพื่อให้ตัวเลือกในการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถดูคำตอบสำหรับแบบทดสอบของตตนหลังจากการทำแบบทดสอบในครั้งสุดท้าย  

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

คลิกที่ปุ่ม บันทึก (Save)

ควบคุมเนื้อหาบทเรียนสำหรับผู้เรียนหลายราย

หากต้องการเลือกผู้เรียนหลายราย ให้คลิกที่ช่องทำเครื่องหมาย [1] ติดกับชื่อของแต่ละคน หากต้องการเลือกผู้เรียนทั้งหมด ให้คลิกที่ช่องทำเครื่องหมายด้านบน [2] คลิกที่ปุ่ม (แก้ไขการต่อเวลาสำหรับ [#] ผู้เรียนที่เลือก (Change Extensions for [#] Selected Students) [3]

ต่อเวลาให้ผู้เรียนหลายราย

ทำการต่อเวลาให้กับผู้เรียนที่คุณเลือกให้เสร็จสิ้น ตัวเลือกเพิ่มเติมสำหรับแบบทดสอบอาจปรากฏขึ้นสำหรับผู้เรียนที่เลือกไว้ทั้งหมด ขึ้นอยู่กับค่าปรับตั้งสำหรับแบบทดสอบของคุณ

หลังจากเสร็จสิ้น ให้คลิกที่ปุ่ม บันทึก (Save)