จะเผยแพร่หรือยกเลิกการเผยแพร่หน่วยการเรียนในฐานะผู้สอนได้อย่างไร

ในฐานะผู้สอน คุณสามารถเผยแพร่หรือเลิกเผยแพร่หน่วยการเรียนในบทเรียนได้ หน่วยการเรียนที่เลิกเผยแพร่แล้วจะไม่แสดงให้ผู้เรียนเห็น

หน่วยการเรียนมีผลควบคุมโครงสร้างบทเรียนทั้งหมดและเนื้อหาภายใน ขระเพิ่มรายการไปยังหน่วยการเรียน หน่วยการเรียนที่ยังไม่ได้เผยแพร่จะบอกล้างสถานะของรายการหน่วยการเรียนแยกเฉพาะ

เช่น หากคุณเพิ่มส่วนการพูดคุย (Discussion) ที่เผยแพร่เป็นหน่วยการเรียน (Module) ที่ไม่ได้เผยแพร่ ผู้เรียนจะไม่สามารถดูส่วนการพูดคุย (Discussion) ในเพจหน่วยการเรียน (Module) อย่างไรก็ตาม ผู้เรียนยังสามารถดูส่วนการพูดคุย (Discussion) ในส่วนอื่น ๆ ของ Canvas เช่น หลักสูตร (Syllabus) และปฏิทิน (Calendar) แต่จะไม่สามารถเปิดหรือเข้าร่วมส่วนการพูดคุย (Discussion) ได้ กรุณาพิจารณาความเป็นไปได้เหล่านี้ขณะเพิ่มเนื้อหาบทเรียนไปยังหน่วยการเรียน (Module)

หน่วยการเรียนยังรองรับการเผยแพร่หรือเลิกเผยแพร่ไฟล์ นอกเหนือจากการหวงห้ามไฟล์ข้อมูล สถานะหวงห้ามจะมีผลกับไฟล์เท่านั้น และสามารถซ่อนไฟล์ข้อมูลจากผู้เรียน อย่างไรก็ตาม ไฟล์ที่ถูกจำกัดหรือหวงห้ามอาจยังแสดงผลกับผู้เรียนหากผู้เรียนถูกเพิ่มไปยังหน่วยการเรียน เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ การจำกัดไฟล์ใน Canvas

เปิดหน่วยการเรียน

เปิดหน่วยการเรียน

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน (Course Navigation) คลิกที่ลิงค์หน่วยการเรียน (Modules)

ดูสถานะหน่วยการเรียนทั้งหมด

ดูสถานะหน่วยการเรียนทั้งหมด

จากเพจดัชนี (Index) คุณสามารถดูสถานะของแต่ละหน่วยการเรียนได้ ไอคอนสีเขียวใช้ระบุว่าหน่วยการเรียนถูกเผยแพร่แล้ว [1] ไอคอนสีเทาใช้ระบุว่าหน่วยการเรียนถูกเลิกเผยแพร่ [2] คุณสามารถแก้ไขสถานะของหน่วยการเรียนโดยใช้เมนูแสดงรายการการเผยแพร่สำหรับหน่วยการเรียน

เผยแพร่หน่วยการเรียน

เผยแพร่หน่วยการเรียนโดยคลิกที่เมนุแสดงรายการการเผยแพร่ของหน่วยการเรียน [1] เผยแพร่หน่วยการเรียนรวมกับรายการภายในทั้งหมดโดยคลิกที่ตัวเลือก เผยแพร่หน่วยการเรียนและรายการทั้งหมด (Publish module and all items) [2] เผยแพร่เฉพาะหน่วยการเรียน ยกเว้นรายการภายในหน่วยการเรียนโดยคลิกที่ตัวเลือก เผยแพร่หน่วยการเรียนอย่างเดียว (Publish module only) [3]

หมายเหตุ: การเผยแพร่ไฟล์ในหน่วยการเรียนร่วมกันจะทำได้ก็ต่อเมื่อเปิดใช้งานลิขสิทธิ์ของไฟล์ (File Copyright) และสิทธิ์การใช้งานถูกตั้งค่าหรือปิดใช้งานไว้ในบทเรียน

เลิกเผยแพร่หน่วยการเรียน

เลิกเผยแพร่หน่วยการเรียนและรายการภายในทั้งหมดโดยคลิกที่เมนูแสดงรายการการเผยแพร่ของหน่วยการเรียน [1] แล้วคลิกที่ตัวเลือก เลิกเผยแพร่หน่วยการเรียนและรายการทั้งหมด (Unpublish module and all items) [2] เลิกเผยแพร่เฉพาะหน่วยการเรียน ยกเว้นรายการภายในหน่วยการเรียนโดยคลิกที่ตัวเลือก เลิกเผยแพร่หน่วยการเรียนอย่างเดียว (Unpublish module only) [3]

หมายเหตุ: การยกเลิกการเผยแพร่รวมไม่สามารถใช้ได้กับทุก ๆ ไฟล์ในหน่วยการเรียน

เปลี่ยนสถานะของรายการเนื้อหาหน่วยการเรียน

เปลี่ยนสถานะของรายการเนื้อหาหน่วยการเรียน

คุณสามารถดูและแก้ไขสถานะของรายการเนื้อหาหน่วยการเรียนเฉพาะได้เช่นกัน แม้ว่าการเผยแพร่หน่วยการเรียนจะเป็นการเผยแพร่หน่วยการเรียนทั้งหมดด้วย แต่คุณยังสามารถเลิกเผยแพร่รายการหน่วยการเรียนเฉพาะได้ด้วยตัวเองในภายหลัง ผู้เรียนไม่สามารถดูรายการหน่วยการเรียนที่เลิกเผยแพร่ในหน่วยการเรียนที่มีการเผยแพร่แล้วได้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการภารกิจ, แบบทดสอบ การพูดคุย, เพจ และไฟล์ข้อมูล

หากคุณเพิ่มไฟล์แบบจำกัดเป็นรายการเนื้อหาหน่วยการเรียน ไฟล์ข้อมูลที่ถูกจำกัดจะปรากฏขึ้นพร้อมรูปกุญแจ ไฟล์ที่ถูกจำกัดจะถือเป็นไฟล์ที่เผยแพร่แล้ว และสามารถเปิดดูโดยผู้เรียน (ขึ้นอยู่กับค่าปรับตั้งในการกำหนดข้อจำกัด) เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ การจำกัดไฟล์ใน Canvas

หมายเหตุ: หน่วยการเรียนที่ไม่ได้เผยแพร่จะบอกล้างสถานะของรายการหน่วยการเรียนแยกเฉพาะ หากรายการภายในเผยพร่ภายในหน่วยการเรียนที่เลิกเผยแพร่ ผู้เรียนจะไม่สามารถดูรายการภายในเพจของหน่วยการเรียน (Module) ดังกล่าว แต่ยังสามารถดูรายการที่เผยแพร่ในส่วนอื่น ๆ ของ Canvas ได้ อย่างไรก็ตาม ผู้เรียนจะไม่สามารถโต้ตอบกับรายการดังกล่าวจนกว่าจะมีการเผยแพร่หน่วยการเรียน

มุมมองผู้เรียนสำหรับหน่วยการเรียน

มุมมองผู้เรียนสำหรับหน่วยการเรียน

ผู้เรียนไม่สามารถดูการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับสถานะที่เผยแพร่ เช่น ไอคอนเผยแพร่และเลิกเผยแพร่และไอคอนค่าปรับตั้ง ผู้เรียนจะเห็นเฉพาะหน่วยการเรียนที่มีการเผยแพร่และรายการเนื้อหาหน่วยการเรียนที่มีจัดไว้ให้ ซึ่งจะปรากฏขึ้นเป็นข้อความสีเทา