ฉันจะส่งข้อความถึงผู้ใช้ในบทเรียนในกล่องจดหมายในฐานะผู้สอนได้อย่างไร

ในกล่องจดหมาย คุณสามารถส่งข้อความถึงผู้ใช้หนึ่งรายหรือหลายรายในบทเรียนได้

หากรายชื่อผู้รับของคุณมีผู้ใช้มากกว่า 100 ราย ข้อความของคุณจะถูกส่งเป็นข้อความส่วนตัวถึงผู้ใช้แต่ละรายโดยอัตโนมัติ ในฐานะผู้ส่ง คุณจะถูกรวมอยู่ในจำนวนผู้รับทั้งหมดด้วย

หมายเหตุ:

  • ปัจจุบันคุณยังไม่สามารถส่งข้อความถึงผู้ใช้ในหลายบทเรียนได้
  • นอกจากนี้คุณยังสามารถส่งข้อความถึงตัวคุณเองได้ แต่สามารถดูข้อความได้ในโฟลเดอร์ข้อความที่ส่งแล้ว (Sent messages) เท่านั้น
  • ผู้ใช้จะแสดงอยู่ในส่วนการพูดคุยเมื่อลงทะเบียนในบทเรียนแล้ว และผู้ใช้จะไม่สามารถเข้าร่วมในบทเรียนได้จนกว่าจะมีการเผยแพร่
  • เมื่อสรุปบทเรียนใดแล้ว คุณจะไม่สามารถส่งข้อความถึงผู้เรียนในบทเรียนนั้นได้อีกต่อไป อย่างไรก็ตาม คุณยังคงสามารถตอบกลับข้อความจากผู้ใช้ที่มีบทบาทเป็นผู้สอน ผู้ช่วยสอน และผู้ออกแบบในบทเรียนที่สรุปแล้วได้

เปิดกล่องจดหมาย

เปิดกล่องจดหมาย

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาส่วนกลาง (Global Navigation) ให้คลิกที่ลิงค์ กล่องจดหมาย (Inbox)

เขียนข้อความ

คลิกที่ไอคอนเขียน

เลือกบทเรียน

เลือกบทเรียน

ในเมนูแสดงรายการ บทเรียนให้เลือกบทเรียนที่คุณต้องการส่งข้อความ

เพิ่มผู้ใช้

เพิ่มผู้ใช้

เพิ่มผู้ใช้โดยคุณสามารถค้นหาผู้ใช้จากฟิลด์ ถึง (To) [1] หรือใช้สมุดที่อยู่ Address Book [2]

ค้นหาผู้ใช้

ค้นหาผู้ใช้

หากต้องการค้นหาผู้ใช้รายใด ให้พิมพ์ชื่อของผู้ใช้รายนั้นในฟิลด์ ถึง (To) [1] Canvas จะเติมชื่อที่ตรงกันโดยอัตโนมัติ หากปรากฏขึ้นมาหลายชื่อ ให้ใช้แป้นลูกศรเพื่อเลือกชื่อของผู้ใช้รายนั้น แล้วกดแป้น Enter ชื่อของผู้ใช้จะปรากฏในช่อง ถึง (To) ซึ่งแรเงาเป็นสีฟ้าอ่อน ๆ

หากบังเอิญเลือกผู้ใช้ผิดคน ให้กดปุ่ม Delete (บนแป้นพิมพ์ MAC) หรือ แป้น Backspace (บนแป้นพิมพ์ PC) เพื่อลบผู้ใช้รายนั้น

นอกจากนี้คุณยังสามารถเลื่อนเมาส์ไปที่ชื่อของผู้ใช้และคลิกที่ x สีขาวเพื่อลบผู้ใช้ออกจากรายการได้ด้วย

เพิ่มผู้ใช้หลายราย

เพิ่มผู้ใช้หลายราย

หากต้องการส่งข้อความถึงผู้ใช้หลายราย ให้พิมพ์ชื่อของผู้ใช้ในฟิลด์ ถึง (To)

หมายเหตุ: หากคุณมีรายชื่อผู้รับจำนวนมาก ฟิลด์ ถึง (To) จะแสดงเพียง 5 บรรทัดก่อนเปิดใช้งานการเลื่อนดู หากคุณเลือกช่องทำเครื่องหมาย ส่งข้อความรายบุคคล (Send individual messages) ข้อความรายบุคคลสำหรับผู้รับทุกรายจะถูกจัดทำขึ้นมา

ใช้สมุดที่อยู่

ใช้สมุดที่อยู่

เลือกผู้ใช้จากสมุดที่อยู่โดยคลิกที่ปุ่ม สมุดที่อยู่ (Address Book) [1] จากสมุดที่อยู่ ให้ไปที่บทบาทของผู้ใช้ [2] แล้วเลือกชื่อของผู้ใช้รายนั้น [3] โดยรายชื่อจะถูกจัดเรียงตามนามสกุล

หากต้องการย้อนกลับไปยังบัญชีบทเรียน ให้ใช้ไอคอนลูกศร [4]

หมายเหตุ:

  • ผู้ใช้ที่มีบทบาทกำหนดเองจะปรากฏในสมุดที่อยู่ใต้บทบาทที่กำหนดเป็นประเภทเกณฑ์พื้นฐานสำหรับบทบาทกำหนดเองดังกล่าว
  • ผู้ใช้ที่มีบทบาทเป็นผู้ออกแบบ (หรือบทบาทกำหนดเองที่มี ผู้ออกแบบ (Designer) เป็นประเภทเกณฑ์พื้นฐาน) จะไม่ปรากฏในสมุดที่อยู่ คุณสามารถส่งข้อความถึงผู้ออกแบบบทเรียนได้โดยพิมพ์ชื่อของผู้ใช้รายนั้นในฟิลด์ ถึง (To) [1]

เพิ่มผู้ใช้หลายราย

เพิ่มผู้ใช้หลายราย

หากต้องการส่งข้อความถึงผู้ใช้หลายรายในสมุดที่อยู่ ให้กดปุ่ม Command (Mac) หรือปุ่ม Control (Windows) แล้วคลิกที่ชื่อของผู้ใช้แต่ละรายที่คุณต้องการเพิ่มเข้าในข้อความ การกดแป้นพิมพ์จะทำให้หน้าต่างบัญชีรายชื่อเปิดค้างอยู่

ส่งข้อความ

ส่งข้อความ

ในฟิลด์บรรทัดหัวเรื่อง [1] ให้กรอกหัวเรื่องสำหรับข้อความของคุณ

หากคุณกำลังจะส่งข้อความไปหาผู้ใช้หลายราย แต่ไม่ต้องการให้แต่ละรายเห็นว่ามีใครรวมอยู่ในข้อความนั้นบ้าง ให้คลิกที่ช่องทำเครื่องหมาย ส่งข้อความเฉพาะรายไปยังผู้รับแต่ละคน (Send an individual message to each recipient) [2] หากข้อความของคุณมีผู้รับมากกว่า 100 ราย (รวมคุณในฐานะผู้ส่งด้วย) ช่องนี้จะถูกเลือกโดยอัตโนมัติ

ในฟิลด์ข้อความ [3] ให้พิมพ์ข้อความของคุณ เนื้อหาทั้งหมดจะถูกส่งเป็นข้อความแบบตัวอักษรอย่างเดียว หากคุณใส่ URL ในข้อความของคุณ URL นั้นจะกลายเป็นลิงค์ที่คลิกได้โดยอัตโนมัติหลังจากที่คุณส่งข้อความ

หากคุณต้องการแนบเอกสารหรือไฟล์สื่อ ให้คลิกที่ไอคอนเอกสารแนบหรือไฟล์สื่อ [4]

เมื่อเลือกเสร็จแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม ส่ง (Send) [5]