จะจัดทำแบบทดสอบโดยใช้แบบทดสอบใหม่ได้อย่างไร

คุณสามารถจัดทำแบบทดสอบโดยใช้ แบบทดสอบใหม่ (New Quizzes) จากเพจ แบบทดสอบ (Quizzes) คุณสามารถจัดทำเนื้อหาประเภทต่าง ๆ สำหรับแบบทดสอบแต่ละส่วน

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ แบบทดสอบใหม่ (New Quizzes)

หมายเหตุ: แบบทดสอบใหม่ เป็นเครื่องมือสำหรับเลือกรับบริการ หากเครื่องมือนี้ไม่พร้อมให้คุณใช้งาน กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ Canvas ของคุณ

เปิดแบบทดสอบ

เปิดแบบทดสอบ

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน ให้คลิกที่ลิงค์ แบบทดสอบ (Quizzes)

หมายเหตุ: นอกจากนี้คุณยังสามารถสืบค้นแบบทดสอบได้จากเพจ ภารกิจ (Assignments)

เพิ่มแบบทดสอบ

เพิ่มแบบทดสอบ

คลิกที่ปุ่ม เพิ่มแบบทดสอบ (Add Quiz)

จัดทำแบบทดสอบใหม่

จัดทำการประเมินสำหรับแบบทดสอบใหม่ (New Quizzes)

จากหน้าจอ เลือกเอนจินทดสอบ ให้เลือกตัวเลือก แบบทดสอบใหม่ [1] บันทึกการเลือกเอนจินแบบทดสอบของคุณสำหรับบทเรียนนี้โดยทำเครื่องหมายที่ จดจำตัวเลือกของฉันสำหรับบทเรียนนี้ [2]

จากนั้นคลิกที่ปุ่ม ส่ง (Submit) [3]

หมายเหตุ: คุณสามารถรีเซ็ตตัวเลือกเอนจินแบบทดสอบของคุณได้จากเมนูตัวเลือกแบบทดสอบได้ทุกเมื่อ

แก้ไขรายละเอียดแบบทดสอบ

แก้ไขรายละเอียดแบบทดสอบ

จากฟิลด์ ชื่อภารกิจ (Assignment Name) [1] ให้กรอกชื่อแบบทดสอบของคุณ กรอกรายละเอียดภารกิจโดยกรอกคะแนนรวมที่เป็นไปได้ [2] เลือกกลุ่มภารกิจ [3] แล้วเลือกวิธีการแสดงเกรดให้แก่ผู้เรียน [4]

ลบแบบทดสอบนี้จากการคำนวณเกรดสรุปโดยคลิกที่ช่องทำเครื่องหมาย อย่านับรวมภารกิจนี้ในเกรดสรุป (Do not count this assignment towards the final grade) [5]

คะแนนที่เป็นไปได้ที่กำหนดไว้ในหน้ารายละเอียดภารกิจเป็นคะแนนรวมที่เป็นไปได้สำหรับแบบทดสอบ คะแนนที่กำหนดไว้ต่อคำถามเป็นตัวกำหนดคะแนนที่สะสมได้สำหรับคำตอบที่ถูกต้อง คะแนนที่ได้สำหรับสคำตอบที่ถูกต้องจะคำนวณรวมแล้วหารด้วยคะแนนรวมของคำถามทั้งหมดสำหรับแบบทดสอบ เปอร์เซ็นต์ที่ได้จะถูกใช้เพื่อคำนวณคะแนนสรุปพิจารณาจากคะแนนรวมที่กำหนดไว้ในหน้ารายละเอียดภารกิจ เช่น หากคุณกำหนดคะแนนรวมสำหรับหน้ารายละเอียดภารกิจไว้ที่ 50 และจัดทำแบบทดสอบโดยมี 10 คำถาม คำถามละ 1 คะแนน แบบทดสอบจะมีคะแนนรวมที่ 10 แต่จะให้เกรดโดยใช้เกณฑ์ 50 คะแนน หากผู้เรียนตอบคำถาม 9 ข้อได้ถูกต้อง คะแนนแบบทดสอบจะเท่ากับ 90% (9/10) แต่คะแนนสรุปในสมุดบันทึกเกรดจะเป็น 45/50 (90%)

หากแบบทดสอบของคุณมีคะแนนเป็นศูนย์ คุณสามารถเลือกไม่แสดงแบบทดสอบในสมุดบันทึกเกรด (Gradebook) หรือเพจ เกรด (Grades) ของผู้เรียน [6]

การให้เกรดแบบไม่เปิดเผยตัว

การให้เกรดแบบไม่เปิดเผยตัว

การให้เกรดแบบไม่เปิดเผยตัว (Anonymous grading) จะซ่อนชื่อผู้เรียนจากผู้ให้เกรดเมื่อพวกเขาดูผลงานจัดส่งภารกิจใน SpeedGrader

หมายเหตุ: หลังจากเปิดการให้เกรดแบบไม่เปิดเผยตัวสำหรับแบบทดสอบ จะไม่สามารถปิดใช้งานได้

กำหนดแบบทดสอบ

กำหนดแบบทดสอบ

จากฟิลด์ กำหนดให้กับ (Assign To) [1] ให้เลือกคนที่จะต้องทำแบบทดสอบดังกล่าว คุณสามารถกำหนดแบบทดสอบสำหรับผู้เรียนหรือกลุ่มย่อยแต่ละรายการ

จากฟิลด์ วันครบกำหนด (Due) [2] ให้เลือกวันครบกำหนดสำหรับแบบทดสอบ

จากฟิลด์ ใช้ได้ตั้งแต่ (Available from) และ จนถึง (Until) [3] ให้เลือกวันที่พร้อมใช้งานสำหรับแบบทดสอบ แบบทดสอบที่กำลังดำเนินการจะถูกจัดส่งอัตโนมัติเมื่อวันที่และเวลา จนถึง ผ่านพ้นไปแล้ว

หมายเหตุ: หากคุณกำหนดวันบอกล้างกลุ่มย่อยสำหรับบทเรียนของคุณไว้ คุณอาจต้องเลือกกลุ่มย่อยสำหรับบทเรียนและกำหนดวันครบกำหนดและวันที่พร้อมใช้งานที่อยู่ภายในวันที่บอกล้างของกลุ่มย่อย

บันทึกแบบทดสอบ

บันทึกแบบทดสอบ

บันทึกรายละเอียดแบบทดสอบของคุณโดยคลิกที่ปุ่ม บันทึก (Save) [1] บันทึกและเผยแพร่แบบทดสอบของคุณโดยคลิกที่ปุ่ม บันทึกและเผยแพร่ (Save & Publish) [2]

การคลิกที่ปุ่ม บันทึก (Save) หรือ บันทึกและเผยแพร่ (Save & Publish) จะเป็นการนำคุณกลับไปที่เพจที่คุณเปิดแบบทดสอบไว้

เปิดเพจจัดทำ

เปิดเพจจัดทำ

เปิดเพจจัดทำแบบทดสอบใหม่และเพิ่มคำถามและเนื้อหาไปยังแบบทดสอบของคุณโดยคลิกที่ปุ่ม จัดทำ (Build)

เปิดเพจจัดทำ

หากคุณคลิกที่ปุ่ม บันทึก (Save) หรือ บันทึกและเผยแพร่ (Save & Publish) แล้วกลับไปที่เพจที่คุณเปิดแบบทดสอบไว้ คุณจะสามารถคลิกที่ไอคอนตัวเลือก [1] จากนั้นคลิกที่ลิงค์ จัดทำ (Build) [2]

จัดทำแบบทดสอบ

จากเพจ จัดทำ (Build) คุณสามารถแก้ไขชื่อและรายละเอียดแบบทดสอบของคุณ [1] ดูแถวรายการของคุณ [2] ปรับประสานแบบทดสอบกับผลลัพธ์ [3] แสดงตัวอย่างแบบทดสอบจากมุมมองผู้เรียน [4] และไปที่ส่วนการประเมิน [5]

คุณสามารถใช้ Rich Content Editor เพื่อกำหนดรูปแบบและเพิ่มเนื้อหาไปยังคำแนะนำในแบบทดสอบของคุณ

เพิ่มเนื้อหา

เพิ่มเนื้อหา

เพิ่มเนื้อหาไปยังแบบทดสอบของคุณโดยคลิกที่ปุ่ม เพิ่ม (Add)

เลือกเนื้อหา

แทรกเนื้อหาจากแถวรายการโดยคลิกที่ปุ่ม แถวรายการ [1] จัดทำคำถามใหม่โดยคลิกที่ปุ่มสำหรับประเภทคำถาม [2] หรือ เพิ่มเนื้อหาปัจจัยกระตุ้น [3] 

ประเภทคำถามต่อไปนี้มีจัดไว้ให้ในแบบ ทดสอบใหม่:

แก้ไขคำถาม

สำหรับคำถามแต่ละข้อ คุณสามารถกรอกชื่อคำถาม [1] ต้นขั้วคำถาม [2] และคำตอบ [3] และยังสามารถเลือกตัวเลือกเฉพาะสำหรับคำถาม [4] ปรับประสานคำถามกับผลลัพธ์ [5] และ เพิ่มคำถามไปยังแถวรายการ [6]

จากฟิลด์ คะแนน [7] ปรับค่าคะแนนสำหรับคำถามโดยกรอกตัวเลขหรือคลิกที่ปุ่มลูกศร เพิ่มผลตอบรับทั่วไปสำหรับผู้เรียนโดยคลิกที่ไอคอน ผลตอบรับ [8]

บันทึกคำถามโดยคลิกที่ปุ่ม เสร็จสิ้น [9]

หมายเหตุ: คำถามสำหรับเรียงความไม่รวมฟิลด์คำตอบและจะต้องให้เกรดด้วยตัวเอง

ลบคำถาม

ลบคำถามโดยคลิกที่ไอคอน ลบ เพจจะทำการยืนยันว่าคุณต้องการลบรายการดังกล่าว

เปิดระบบสืบค้นคำถาม

เปิดระบบสืบค้นคำถาม

เปิดระบบสืบค้นคำถาม (Question Navigator) และดูแบบทดสอบของคุณโดยคลิกที่ไอคอน ขยาย

กลับไปที่เพจแบบทดสอบ

กลับไปที่เพจแบบทดสอบ

ปิดแบบทดสอบของคุณและกลับไปที่เพจแบบทดสอบโดยคลิกที่ปุ่ม ย้อนกลับ (Return)