ฉันจะใช้ใช้งาน Rich Content Editor ในฐานะผู้สอนได้อย่างไร

คุณสามารถใช้งาน Rich Content Editor จากประกาศ (Announcements) ภารกิจ (Assignments) การพูดคุย (Discussions) เพจ (Pages) แบบทดสอบแบบคลาสสิค (Classic Quizzes) แบบทดสอบใหม่ (New Quizzes) และหลักสูตร (Syllabus) บทเรียนนี้อธิบายวิธีการใช้งาน Rich Content Editor จากแต่ละส่วนการใช้งานเหล่านี้

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Rich Content Editor

ประกาศ

ประกาศ

จากประกาศ (Announcements) คุณสามารถใช้งาน Rich Content Editor โดยการจัดทำหรือแก้ไขประกาศ

จัดทำประกาศใหม่,โดยคลิกที่ปุ่ม เพิ่มประกาศ (Add Announcement) [1]

แก้ไขประกาศ, โดยคลิกที่ชื่อประกาศ [2] แล้วคลิกที่ปุ่ม แก้ไข (Edit) [3]

ภารกิจ

จากภารกิจ (Assignments) คุณสามารถใช้งาน Rich Content Editor โดยการจัดทำหรือแก้ไขภารกิจ

จัดทำภารกิจ,โดยคลิกที่ปุ่ม เพิ่มภารกิจ (Add Assignment) [1]

แก้ไขภารกิจ,โดยคลิกที่ไอคอนตัวเลือกของภารกิจ [2] แล้วคลิกที่ตัวเลือก แก้ไข (Edit) [3]

การพูดคุย

ในการพูดคุย (Discussions) คุณสามารถใช้งาน Rich Content Editor โดยการจัดทำหรือแก้ไขการพูดคุย

จัดทำส่วนการพูดคุย,โดยคลิกที่ปุ่ม เพิ่มการพูดคุย (Add Discussion) [1]

แก้ไขส่วนการพูดคุย,โดยคลิกที่ชื่อการพูดคุย [2] แล้วคลิกที่ปุ่ม แก้ไข (Edit) [3]

เพจ

จากเพจ (Pages) คุณสามารถใช้งาน Rich Content Editorโดยการจัดทำหรือแก้ไขเพจ ดูเพจทั้งหมดในบทเรียนโดยคลิกที่ปุ่ม ดูเพจทั้งหมด (View All Pages) [1]

จัดทำเพจใหม่,โดยคลิกที่ปุ่ม เพิ่มเพจ (Add Page) [2] แก้ไขเพจ,โดยคลิกที่ไอคอนตัวเลือกของเพจ [3] แล้วคลิกที่ตัวเลือก แก้ไข (Edit) [4]

แบบทดสอบแบบคลาสสิค

รายละเอียดแบบทดสอบ

รายละเอียดแบบทดสอบ

ในแบบทดสอบแบบคลาสสิค (Classic Quizzes) คุณสามารถใช้ Rich Content Editor เพื่อแก้ไขรายละเอียดแบบทดสอบหรือคำถามแบบทดสอบ

คุณสามารถใช้งาน Rich Content Editor เพื่อแก้ไขรายละเอียดแบบทดสอบเมื่อมีการเพิ่มแบบทดสอบใหม่หรือแก้ไขแบบทดสอบ

เพิ่มแบบทดสอบใหม่,โดยคลิกที่ปุ่ม เพิ่มแบบทดสอบ (Add Quiz) [1] แก้ไขแบบทดสอบ โดยคลิกคลิกที่ไอคอนตัวเลือกของแบบทดสอบ [2] แล้วเลือกตัวเลือก แก้ไข (Edit) [3]

คำถามแบบทดสอบ

คำถามแบบทดสอบ

ใช้ Rich Content Editor เพื่อแก้ไขคำถามโดยคลิกที่แท็บ คำถาม (Questions) [1] แล้วคลิกที่ไอคอนแก้ไขสำหรับคำถามที่คุณต้องการแก้ไข [2]

แบบทดสอบใหม่

จัดทำแบบทดสอบ

ในแบบทดสอบใหม่ (New Quizzes) คุณสามารถใช้ Rich Content Editor เพื่อแก้ไขรายละเอียดแบบทดสอบหรือคำถามแบบทดสอบ

คุณสามารถใช้งาน Rich Content Editor เพื่อแก้ไขรายละเอียดแบบทดสอบเมื่อมีการเพิ่มแบบทดสอบใหม่หรือแก้ไขแบบทดสอบ

เพิ่มแบบทดสอบใหม่,โดยคลิกที่ปุ่ม เพิ่มแบบทดสอบ (Add Quiz) [1] แก้ไขแบบทดสอบ โดยคลิกคลิกที่ไอคอนตัวเลือกของแบบทดสอบ [2] แล้วเลือกตัวเลือก จัดทำ (Build) [3]

คำถามแบบทดสอบ

ใช้ Rich Content Editor เพื่อแก้ไขคำถามโดยคลิกที่ไอคอนแก้ไขสำหรับคำถามที่คุณต้องการแก้ไข

หลักสูตร

จากหลักสูตร (Syllabus) คุณสามารถใช้ Rich Content Editor เพื่อแก้ไขหลักสูตรสำหรับบทเรียนของคุณ แก้ไขหลักสูตร,โดยคลิกที่ปุ่ม แก้ไข (Edit)

ดู Rich Content Editor

ดู Rich Content Editor