จะใช้เพจดัชนีแบบทดสอบได้อย่างไร

คุณสามารถดูแบบทดสอบของคุณในเพจดัชนีแบบทดสอบ (Quizzes Index) ในฐานะผู้สอน คุณยังสามารถเพิ่มแบบทดสอบและแก้ไขค่าปรับตั้งแบบทดสอบ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบทดสอบ.

หมายเหตุ: หากคุณกำลังใช้ LTI แบบทดสอบใหม่ (New Quizzes) ในบทเรียนของคุณ เพจแบบทดสอบ (Quizzes) ดังกล่าวยังแสดงแบบทดสอบใหม่ (New Quizzes) ด้วย ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับฟังก์ชั่นแบบทดสอบใหม่ (New Quizzes) ได้จากหัวข้อแบบทดสอบใหม่ (New Quizzes)

เปิดแบบทดสอบ

เปิดแบบทดสอบ

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน ให้คลิกที่ลิงค์ แบบทดสอบ (Quizzes)

ดูหน้าดัชนีแบบทดสอบ

ดูหน้าดัชนีแบบทดสอบ

เพจดัชนีแบบทดสอบ (Quizzes Index) ได้รับการออกแบบโดยมีค่าปรับตั้งส่วนกลางที่ด้านบนของเพจ [1] ตามด้วยประเภทแบบทดสอบ (Quiz) ที่จัดกลุ่มไว้ [2] แบบทดสอบแต่ละรายการจะซ้อนอยู่ในประเภทแบบทดสอบ (Quiz) แต่ละประเภท [3]

ดูค่าปรับตั้งกลางแบบทดสอบ

ดูค่าปรับตั้งกลางแบบทดสอบ

ค่าปรับตั้งกลางครอบคลุมการค้นหาสำหรับแบบทดสอบ [1] และการเพิ่มแบบทดสอบใหม่ [2] นอกจากนี้คุณยังสามารถจัดการตัวเลือกแบบทดสอบบทเรียนในเมนู ตัวเลือก (Options) [3]

ดูตัวเลือกแบบทดสอบ

ดูตัวเลือกแบบทดสอบ

จากเมนูตัวเลือก คุณสามารถจัดการแถวคำถามบทเรียน [1]

หากสถาบันของคุณเปิดใช้งานแบบทดสอบใหม่ (New Quizzes) และคุณเลือกบันทึกตัวเลือกเอนจินแบบทดสอบของคุณเมื่อมีการจัดทำแบบทดสอบ, คุณสามารถรีเซ็ตตัวเลือกที่บันทึกไว้ได้ รีเซ็ตตัวเลือกเอนจินแบบทดสอบของคุณ โดยเลือกตัวเลือก รีเซ็ตตัวเลือกเอนจินแบบทดสอบ (Reset quiz engine choice) ในเมนูแสดงรายการตัวเลือก [2]

ดูกลุ่มแบบทดสอบ

ดูกลุ่มแบบทดสอบ

สามารถขยายกลุ่มแบบทดสอบและย่อขนาดได้โดยคลิกที่ลูกศรติดกับชื่อ

ดูภารกิจแบบทดสอบใหม่

ดูภารกิจแบบทดสอบใหม่

หากคุณกำลังใช้ LTI แบบทดสอบใหม่ (New Quizzes) ในบทเรียนของคุณ เพจแบบทดสอบ (Quizzes) ใหม่จะระบุการประเมินแบบทดสอบใหม่ (New Quizzes) ด้วยไอคอนแบบทดสอบใหม่ [1] แบบทดสอบที่จัดทำด้วยเครื่องมือแบบทดสอบ Canvas แบบคลาสสิคจะถูกระบุด้วยไอคอนแบบทดสอบแบบคลาสสิค [2] แบบทดสอบทั้งสองประเภทสามารถใช้ในบทเรียนเดียวกันได้

ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับฟังก์ชั่นแบบทดสอบใหม่ ได้จากหัวข้อแบบทดสอบใหม่ ในคู่มือผู้สอน

ดูแบบทดสอบส่วนบุคคล

ดูแบบทดสอบส่วนบุคคล

แต่ละแบบทดสอบจะแสดงชื่อแบบทดสอบ [1] วันครบกำหนด (ถ้ามี) [2] จำนวนคะแนนแบบทดสอบ [3] จำนวนคำถามในแบบทดสอบ [4] และ สถานะร่างแบบทดสอบ (เผยแพร่หรือไม่ได้เผยแพร่) [5]

นอกจากนี้คุณยังสามารถตั้งค่าวันครบกำหนดที่หลากหลายสำหรับแบบทดสอบและจัดทำวันครบกำหนด [6] ตามกลุ่มย่อยของบทเรียน วันครบกำหนดที่แตกต่างกันจะปรากฎเป็นวันที่หลายรายการ

หมายเหตุ: ไม่ต้องระบุวันครบกำหนดสำหรับแบบทดสอบ

ดูวันที่พร้อมใช้งาน

ดูวันที่พร้อมใช้งาน

แบบทดสอบยังอาจครอบคลุมวันที่พร้อมใช้งานด้วย วันที่พร้อมใช้งานอาจส่งผลให้มีการเผยแพร่ภารกิจเฉพาะช่วงเวลาที่กำหนดเท่านั้น

จัดการแบบทดสอบแยกเฉพาะ

จัดการแบบทดสอบแยกเฉพาะโดยคลิกที่ปุ่ม ตัวเลือก (Options) [1]

จากเมนูแสดงรายการ ตัวเลือก (Options) คุณสามารถแก้ไขแบบทดสอบ [2] เปิด SpeedGrader [3] ลบแบบทดสอบ [4] โอนย้ายแบบทดสอบไปที่แบบทดสอบใหม่ (New Quiz) [5] ส่งแบบทดสอบไปให้ผู้สอนอื่น [6] หรือ คัดลอกแบบทดสอบไปยังบทเรียนอื่น [7]

หมายเหตุ: ตัวเลือกในการโอนย้ายจะสามารถเรียกใช้ได้หากเปิดใช้ตัวเลือกคุณสมบัติแบบทดสอบใหม่ (New Quizzes) ไว้ในบทเรียนของคุณ

ดูแบบทดสอบ SIS

ดูแบบทดสอบ SIS

หากสถาบันของคุณเปิดใช้งานการผสานรวมระบบข้อมูลผู้เรียน (SIS) ไว้ คุณจะสามารถบอกได้ว่ามีแบบทดสอบถูกตั้งค่าให้ส่งไปยัง SIS ของสถาบันของคุณหรือไม่ แบบทดสอบสามารถเปิดใช้งานได้โดยตรงโดยคลิกที่ไอคอนซิงค์ติดกับแบบทดสอบ

หมายเหตุ: สถาบันบางแห่งอาจจำกัดชื่อแบบทดสอบและ/หรือกำหนดวันครบกำหนดแบบทดสอบไว้ หากคุณพยายามเปิดใช้งานแบบทดสอบและคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด ข้อผิดพลาดจะแสดงข้อกำหนดที่ต้องแก้ไขก่อนที่จะเปิดใช้งานแบบทดสอบเพื่อซิงค์กับ SIS ของคุณ

ดูเส้นทางพัฒนาความเชี่ยวชาญ

ดูเส้นทางพัฒนาความเชี่ยวชาญ

หากคุณใช้ เส้นทางพัฒนาความเชี่ยวชาญ ในบทเรียนของคุณ คุณจะสามารถบอกได้ว่ารายการใดที่ถูกกำหนดไว้ในหน่วยการเรียนของคุณเป็น เส้นทางพัฒนาความเชี่ยวชาญ หรือรายการเนื้อหาแบบมีเงื่อนไข

ดูบทเรียนพิมพ์เขียว

ดูบทเรียนพิมพ์เขียว

หากบทเรียนของคุณมีไอคอนพิมพ์เขียว แสดงว่าบทเรียนของคุณเชื่อมโยงกับบทเรียนพิมพ์เขียว บทเรียนพิมพ์เขียวคือบทเรียนที่ใช้เป็นแม่แบบ และอาจมีออบเจคต์ที่ล็อคไว้ซึ่งจัดการโดยผู้ดูแลระบบ Canvas ผู้ออกแบบบทเรียนหรือผู้สอนรายอื่น

แท็บรายละเอียดบทเรียนในค่าปรับตั้งบทเรียนจะแจ้งให้คุณทราบว่าบทเรียนของคุณเป็นบทเรียนพิมพ์เขียวหรือไม่ โดยทั่วไป บทเรียนของคุณจะไม่เป็นบทเรียนพิมพ์เขียว และคุณสามารถจัดการได้เฉพาะเนื้อหาที่ปลดล็อคไว้ในบทเรียนของคุณเท่านั้น หากบทเรียนของคุณเป็นบทเรียนพิมพ์เขียว คุณสามารถล็อคและซิงค์เนื้อหาบทเรียนไปยังบทเรียนที่เชื่อมโยงไว้

ดูมุมมองผู้เรียน

ดูเพจดัชนีแบบทดสอบในฐานะผู้เรียนโดยคลิกที่ปุ่ม มุมมองผู้เรียน (Student View)

หมายเหตุ: หากลิงค์สืบค้นเนื้อหาบทเรียนสำหรับเพจถูกปิดใช้งานและซ่อนจากผู้เรียน ปุ่ม มุมมองผู้เรียน จะไม่ปรากฏขึ้น