ฉันจะจัดทำการประชุมในบทเรียนได้อย่างไร

คุณสามารถจัดทำการประชุมในบทเรียนเพื่อจัดเวลาทำการเสมือนพร้อมกับผู้บรรยาย คำเชิญเข้าร่วมการประชุมจะถูกส่งออกไปเมื่อมีการจัดทำการประชุม เพื่อแจ้งเตือนผู้ได้รับเชิญเกี่ยวกับการประชุมที่จะเกิดขึ้น คุณสามารถจัดทำกิจกรรมของบทเรียนในปฏิทิน

การประชุมสามารถรองรับผู้ใช้ได้มากเท่าที่จำเป็น แม้ว่าจะแนะนำให้จำกัดผู้ใช้ไม่เกิน 25 คน คุณสามารถจัดทำการประชุมได้หลายรายการ ซึ่งเรียงตามลำดับเวลาตามวันที่ที่จัดทำขึ้น การประชุมที่จัดทำขึ้นล่าสุดจะปรากฎที่ด้านบนของรายการ

หมายเหตุ:

  • การจัดทำการประชุมเป็นสิทธิ์อนุญาตสำหรับบทเรียน หากคุณไม่สามารถจัดทำการประชุมได้ แสดงว่าสถาบันของคุณจำกัดคุณสมบัตินี้ไว้
  • ผู้ใช้ที่ได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมจะไม่ได้รับการแจ้งข้อมูลใน Canvas อย่างไรก็ตาม (ขึ้นอยู่กับค่าปรับตั้งการแจ้งข้อมูลของผู้ใช้) ผู้ใช้อาจได้รับการแจ้งข้อมูลทางอีเมลและ/หรือการแจ้งเตือนแบบพุช แจ้งผู้ใช้เกี่ยวกับการประชุมใน Canvas โดยเพิ่มประกาศ ,ภารกิจ, หรือกิจกรรมในปฏิทิน
  • ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกการประชุมทางเว็บใน Canvas ได้จาก แหล่งข้อมูลการประชุมทางเว็บ
  • ลิงค์การสืบค้นเนื้อหาบทเรียนสำหรับเครื่องมือการประชุมทางเว็บของคุณจะแสดงชื่อเครื่องมือการประชุมทางเว็บไว้ ลิงค์อาจแสดงเป็น BigBlueButton, Adobe Connect หรือชื่อของเครื่องมือการประชุมทางเว็บที่สถาบันของคุณใช้

หมายเหตุ: หากสถาบันของคุณต้องการการประชุมพร้อมกันมากกว่า 10 รายการโดยใช้ BigBlueButton แนะนำให้อัพเกรดไปเป็น BigBlueButton แบบพรีเมี่ยมหรือตรวจสอบระบบการประชุมเผื่อเลือกที่ Canvas เป็นเครือข่ายด้วย เช่น Zoom, Hangouts, Teams และเครื่องมือการประชุมทางวิดีโออื่น ๆ ที่เสนอบริการฟรีหรือแบบลดราคา

เปิดการประชุม

เปิดการประชุม

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียนให้คลิกที่ลิงค์สำหรับเครื่องมือประชุมสายทางเว็บของคุณ ชื่อลิงค์ใช้ระบุเครื่องมือการประชุมที่สถาบันของคุณใช้

เพิ่มการประชุม

เพิ่มการประชุม

คลิกที่ปุ่ม เพิ่มการประชุม (Add Conference)

เพิ่มรายละเอียดการประชุม

จัดทำการประชุมใหม่โดยพิมพ์ชื่อสำหรับการประชุมในฟิลด์ ชื่อ (Name) [1]

คุณสามารถจำกัดเวลาให้กับสมาชิกที่ได้รับเชิญสามารถเข้าร่วมการประชุมได้ ให้กรอกจำนวนนาทีในฟิลด์ ระยะเวลาเป็นนาที (Duration in Minutes) [2] การจำกัดเวลาจะเริ่มขึ้นเมื่อผู้นำเสนอเริ่มการประชุม เมื่อหมดระยะเวลาแล้ว ผู้เข้าร่วมใหม่จะไม่สามารถเข้าร่วมได้และการประชุมจะดำเนินต่อไปจนกว่าคนสุดท้ายจะออกจากห้องประชุมหรือผู้จัดการประชุมจะเสร็จสิ้นการประชุม

คุณสามารถเปิดใช้งานตัวเลือกการบันทึกข้อมูลสำหรับการประชุมนี้ ให้เลือกช่องทำเครื่องหมาย เปิดใช้งานการบันทึกสำหรับการประชุมนี้ (Enable recording for this conference) [3]

กำหนดการจำกัดเวลาสำหรับการประชุมโดยคุณสามารถจัดทำการประชุมต่อเนื่องเป็นเวลานานโดยการเลือกช่องทำเครื่องหมาย ไม่มีจำกัดเวลา (สำหรับการประชุมต่อเนื่องเป็นเวลานาน) [No time limit (for long-running conferences)] [4] ตัวเลือกนี้เป็นการลบการจำกัดเวลาในฟิลด์ระยะเวลา

เพิ่มห้องรอสำหรับการประชุมของคุณโดยเลือกช่องทำเครื่องหมาย เปิดใช้งานห้องรอ (Enable waiting room) [5]

หากต้องการเพิ่มปฏิทินบทเรียนของคุณเพื่อให้ผู้เรียนเห็นให้เลือกช่องทำเครื่องหมาย the เพิ่มไปยังปฏิทิน (Add to Calendar) [6]

จัดทำรายละเอียดการประชุมของคุณ โดยพิมพ์รายละเอียดในฟิลด์ รายละเอียด (Description) [7]

เชิญสมาชิกในบทเรียน

เชิญสมาชิกในบทเรียน

คุณสามารถเพิ่มผู้ใช้คนใดก็ได้ในบทเรียนของคุณในการประชุม อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้ใช้ได้รับเชิญแล้ว ผู้ใช้จะไม่สามารถถูกลบออกจากการประชุมได้

ตามค่าเริ่มต้น สมาชิกทุกคนในบทเรียนจะได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุม [1]

ลบผู้สังเกตการณ์บทเรียนทั้งหมดออกจากคำเชิญเข้าร่วมประชุม โดยเลือกช่องทำเครื่องหมาย ลบสมาชิกผู้สังเกตการณ์ของบทเรียนทั้งหมด (Remove All Course Observer Members) [2] เมื่อเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ สมาชิกในบทเรียนทั้งหมดยกเว้นผู้สังเกตการณ์จะได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุม

คุณสามารถจัดการค่าปรับตั้งสำหรับผู้เข้าร่วมดังต่อไปนี้

  • แชร์เว็บแคม: ผู้เข้าร่วมสามารถแชร์เว็บแคมของตนเองได้ [3]
  • ดูเว็บแคมของผู้ชมอื่น: ผู้เข้าร่วมสามารถดูเว็บแคมของผู้ชมรายอื่น [4]
  • แชร์ไมโครโฟน: ผู้เข้าร่วมสามารถแชร์ไมโครโฟนของตนเองได้ [5]
  • ส่งข้อความแชทสาธารณะ: ผู้เข้าร่วมสามารถส่งข้อความแชทสาธารณะ [6]
  • ส่งข้อความแชทส่วนตัว: ผู้เข้าร่วมสามารถส่งข้อความแชทส่วนตัว [7]

หมายเหตุ: การประชุมสามารถรองรับผู้ใช้ได้มากเท่าที่จำเป็น แต่แนะนำให้จำกัดผู้ใช้ไม่เกิน 25 คน

เชิญสมาชิก

เลือกกลุ่มย่อย กลุ่มหรือสมาชิกเฉพาะรายในบทเรียนของคุณโดยลบเครื่องหมายในช่อง เชิญสมาชิกบทเรียนทั้งหมด (Invite All Course Members) [1]

เชิญกลุ่มย่อยบทเรียนมากกว่าหนึ่งรายการโดยคลิกที่ช่องทำเครื่องหมายสำหรับกลุ่มย่อยดังกล่าว [2]

เชิญกลุ่มมากกว่าหนึ่งรายการโดยคลิกที่ช่องทำเครื่องหมายสำหรับกลุ่มดังกล่าว [3]

เชิญสมาชิกเฉพาะบุคคลตั้งแต่หนึ่งรายการขึ้นไปโดยคลิกที่ช่องทำเครื่องหมายสำหรับสมาชิกดังกล่าว [4]

จัดทำส่วนการประชุม

จัดทำส่วนการประชุม

บันทึกค่าปรับตั้งการประชุมโดยคลิกที่ปุ่ม จัดทำ (Create)

หมายเหตุ: ผู้เรียนที่ได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมจะไม่ได้รับการแจ้งข้อมูลใน Canvas อย่างไรก็ตาม (ขึ้นอยู่กับค่าปรับตั้งการแจ้งข้อมูลของผู้เรียน) ผู้ใช้อาจได้รับการแจ้งข้อมูลทางอีเมล ข้อความและ/หรือการแจ้งเตือนแบบพุช แจ้งผู้เรียนเกี่ยวกับการประชุมใน Canvas โดยเพิ่มประกาศ ,ภารกิจ, หรือกิจกรรมในปฏิทิน

ดูการประชุม

ดูการประชุม

ดูการประชุมที่จัดทำไว้ของคุณ