จะจัดทำการพูดคุยในฐานะผู้สอนได้อย่างไร

ในฐานะผู้สอน คุณสามารถจัดทำส่วนการพูดคุยสำหรับบทเรียนของคุณได้ บทเรียนนี้ระบุตัวเลือกต่าง ๆ ให้เลือกเพื่อปรับแต่งส่วนการพูดคุยสำหรับบทเรียนของคุณ

หมายเหตุ: สามารถให้เกรดหรือไม่ให้เกรดส่วนการพูดคุยได้ หากผู้เรียนแนบไฟล์กับส่วนการพูดคุยที่ไม่ได้ให้เกรด ขนาดไฟล์จะถูกคำนวณตามโควต้าพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของผู้เรียน อย่างไรก็ตาม เอกสารแนบที่เพิ่มไปยังส่วนการพูดคุยแบบให้เกรดจะไม่นับรวมกับโควต้าพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของผู้เรียน

เปิดการพูดคุย

เปิดการพูดคุย

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน ให้คลิกที่ลิงค์ การพูดคุย (Discussions)

เพิ่มการพูดคุย

คลิกที่ปุ่ม เพิ่มการพูดคุย (Add Discussion)

จัดทำการพูดคุย

จัดทำการพูดคุย

เพิ่มชื่อสำหรับการพูดคุยของคุณในฟิลด์ ชื่อหัวข้อ [1]

เพิ่มเนื้อหาการพูดคคุยโดยใช้ Rich Content Editor [2] Rich Content Editor ครอบคลุมการนับคำที่แสดงที่มุมด้านล่างขวาของกล่องข้อความ [3]

หากต้องการจัดทำส่วนการพูดคุยเฉพาะกลุ่มย่อยที่ไม่มีการให้เกรด ให้คลิกที่เมนูแสดงรายการ โพสต์ไปยัง [4] คุณสามารถเลือกกลุ่มย่อยได้หนึ่งกลุ่มหรือหลายกลุ่ม จัดทำส่วนการพูดคุยเฉพาะกลุ่มย่อยแบบให้เกรดโดยใช้ตัวเลือกสำหรับการพูดคุย

หมายเหตุ: เมื่ออัพโหลดเอกสารไปยัง Rich Content Editor จากแบบทดสอบ ไฟล์จะถูกบันทึกไปยังโฟลเดอร์ Uploaded Media ใน ไฟล์บทเรียน และปรับค่าเริ่มต้นเป็นสถานะซ่อนไว้ ผู้เรียนสามารถดูไฟล์ได้เมื่อมีการเผยแพร่แบบทดสอบดังกล่าวให้กับตนเอง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแสดงผลไฟล์

 

เพิ่มเอกสารแนบ

เพิ่มเอกสารแนบ

เพิ่มเอกสารแนบไปยังส่วนการพูดคุยของคุณโดยคลิกที่ปุ่ม เลือกไฟล์ (Choose File) [1]

ในกรณีที่สถาบันของคุณกำหนดไว้ คุณจะต้องเลือกค่าปรับตั้งสิทธิ์การใช้งานสำหรับเอกสารแนบของคุณ จัดการค่าปรับตั้งสิทธิ์การใช้งานโดยคลิกที่ไอคอน ตั้งค่าสิทธิ์การใช้งาน [2]

จากเมนูแสดงรายการ สิทธิ์การใช้งาน (Usage Right) [3] ให้เลือกสิทธิ์การใช้งานหนึ่งในห้ารายการที่มีให้เลือก หากคุณเป็นผู้สอนและไม่แน่ใจว่าสิทธิ์การใช้งานใดที่มีผลกับไฟล์ของคุณ ให้ปรึกษากับผู้ดูแลระบบของสถาบันเพื่อขอคำแนะนำเพิ่มเติม:

  • ฉันมีลิขสิทธิ์ (เนื้อหาต้นฉบับที่จัดทำโดยคุณ)
  • ฉันได้รับอนุญาตให้ใช้ไฟล์นี้ (สิทธิ์อนุญาตจากผู้จัดทำ)
  • ข้อมูลอยู่ในโดเมนสาธารณะ (จัดไว้ในโดเมนสาธารณะอย่างชัดเจน และไม่สามารถจดลิขสิทธิ์ได้ หรือไม่มีลิขสิทธิ์คุ้มครองอีกต่อไป)
  • ข้อมูลอยู่ภายใต้ข้อยกเว้น เช่น การใช้งานอย่างเหมาะสม สิทธิ์ในการอ้างอิงหรือสิทธิ์อื่นใดภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ (บทคัดย่อหรือข้อมูลสรุปที่ใช้ในเชิงสารคดี การรายงานข่าว ข้อมูลการศึกษาวิจัย หรือข้อมูลวิเคราะห์เชิงวิชาการ)
  • ข้อมูลได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons ตัวเลือกนี้จะต้อบมีการตั้งค่าสิทธิ์ใช้งาน Creative Commons ไว้เป็นการเฉพาะด้วย

หากทราบ ให้กรอกข้อมูลผู้ถือลิขสิทธิ์ไว้ในฟิลด์ ผู้ถือลิขสิทธิ์ (Copyright Holder) [4]

บันทึกค่าปรับตั้งสิทธิ์การใช้งานของคุณโดยคลิกที่ปุ่ม บันทึก (Save) [5] คุณสามารถแก้ไขค่าปรับตั้งสิทธิ์การใช้งานได้โดยคลิกที่ไอคอน ตั้งค่าสิทธิ์การใช้งาน

ตัวเลือกการเพิ่มการพูดคุย

ตัวเลือกการเพิ่มการพูดคุย

ตามค่าเริ่มต้น การพูดคุยจะถูกจัดทำเป็นการพูดคุยที่มีเป้าหมายเฉพาะ จัดทำการพูดคุยแบบมีชุดข้อมูลการติดต่อต่อเนื่องโดยคลิกที่ช่องทำเครื่องหมาย อนุญาตการตอบกลับแบบต่อเนื่อง [1]

กำหนดให้ผู้ใช้จะต้องตอบกลับการพูดคุยก่อนสามารถดูการตอบกลับอื่น ๆ โดยคลิกที่ช่องทำเครื่องหมาย ผู้ใช้จะต้องโพสต์ก่อนดูการตอบกลับ [2]

เปิดใช้งานฟีดพอดคาสต์การพูดคุย,โดยคลิกที่ช่องทำเครื่องหมาย เปิดใช้งานฟีดพอดคาสต์ [3]

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถกดไลค์การตอบกลับสำหรับการพูดคุย, ให้คลิกที่ช่องทำเครื่องหมาย อนุญาตให้กดไลค์ [4]

เพิ่มการพูดคุยแบบไม่ให้เกรดไปยังรายการสิ่งที่ต้องทำของผู้เรียนโดยคลิกที่ช่องทำเครื่องหมาย เพิ่มไปยังรายการสิ่งที่ต้องทำสำหรับผู้เรียน [5] รายการสิ่งที่ต้องทำสำหรับผู้เรียนจะแสดงขึ้นในปฏิทินบทเรียน ในแผงข้อมูลมุมมองแสดงรายการเฉพาะสำหรับผู้เรียนและในรายการสิ่งที่ต้องทำจากหน้าหลักบทเรียน การพูดคุยแบบให้เกรดจะแสดงอัตโนมัติในรายการสิ่งที่ต้องทำสำหรับผู้เรียน

กำหนดค่าให้การพูดคุยเป็นการพูดคุยของกลุ่ม,โดยคลิกที่ช่องทำเครื่องหมาย นี่เป็นการพูดคุยของกลุ่ม [6]

เพื่อให้การพูดคุยของคุณพร้อมใช้งานในวันที่ที่กำหนดหรือระหว่างช่วงวันที่ที่กำหนดโดยอาศัยค่าวันที่พร้อมใช้งาน, ให้กรอกวันที่ไว้ในฟิลด์ ใช้ได้จาก และ ถึง [7] หรือคลิกที่ไอคอนปฏิทินเพื่อเลือกวันที่ หากคุณจัดทำการพูดคุยแบบให้เกรดไว้ วันที่ ใช้ได้จาก และ ถึง จะสามารถกำหนดได้จากฟิลด์ กำหนด ก่อนวันที่ ใช้ได้จาก ผู้เรียนจะสามารถดูเฉพาะชื่อส่วนการพูดคุยเท่านั้น หลังจากวันที่ ถึง ผู้เรียนจะสามารถดูหัวข้อการพูดคุยและการตอบกลับทั้งหมด แต่จะไม่สามารถเพิ่มหรือแก้ไขคำตอบใด ๆ ได้

จัดทำการพูดคุยแบบให้เกรด

ตัวเลือกการเพิ่มการพูดคุย

จัดทำการพูดคุยแบบให้เกรดโดยคลิกที่ช่องทำเครื่องหมาย ให้เกรด หากตัวเลือกนี้ถูกเลือกไว้ ตัวเลือกเพิ่มเติมจะถูกเพิ่มไปยังเพจดังกล่าว โดยคุณสามารถกำหนดการพูดคุยแบบให้เกรดกับทุกคน ผู้เรียนเฉพาะราย, กลุ่มย่อยในบทเรียน หรือ กลุ่มในบทเรียน

หมายเหตุ: หากคุณต้องการจัดทำการพูดคุยแบบให้เกรด และคุณเพิ่มกลุ่มย่อยไปยังฟิลด์ โพสต์ไปยัง แล้ว ตัวเลือก ให้เกรด จะไม่สามารถใช้งานได้ คุณจะต้องลบกลุ่มย่อยจากฟิลด์ โพสต์ไปยัง ก่อนเลือกตัวเลือกนี้ คุณจะสามารถเพิ่มกลุ่มย่อยเป็นส่วนหนึ่งของตัวเลือกการพูดคุยแบบให้เกรดได้

บันทึกและเผยแพร่

บันทึกและเผยแพร่

หากคุณพร้อมเผยแพร่การพูดคุยของคุณ ให้คลิกที่ปุ่ม บันทึกและเผยแพร่ (Save & Publish) [1] หากคุณต้องการจัดทำร่างส่วนการพูดคุยของคุณเพื่อเผยแพร่ในภายหลัง ให้คลิกที่ปุ่ม บันทึก (Save) [2]

เผยแพร่การพูดคุย

เมื่อบันทึกการพูดคุยของคุณไว้ในสถานะร่าง คุณจะสามารถกลับไปที่เพจและเผยแพร่ข้อมูลได้ทุกเมื่อโดยคลิกที่ปุ่ม เผยแพร่ (Publish) จากอินเทอร์เฟซการพูดคุยแบบคลาสสิค [1] หรือไอคอนเผยแพร่ในอินเทอร์เฟซปรับรูปแบบการพูดคุย [2]