ฉันจะมอบหมายการพูดคุยที่มีการให้เกรดให้กับผู้เรียนแต่ละคนได้อย่างไร

เมื่อมีการจัดทำหรือการแก้ไขการพูดคุยที่มีการให้เกรด คุณสามารถมอบหมายการพูดคุยที่มีการให้เกรดให้กับผู้เรียนที่กำหนด ฟังก์ชั่น วันที่พร้อมใช้งาน (Availability date) ยังคงใช้ได้สำหรับแต่ละการพูดคุยที่มีการให้เกรด

เฉพาะผู้เรียนที่ระบุในรายละเอียดการพูดคุยเท่านั้นที่สามารถดูการพูดคุยที่มีการให้เกรดได้

เมื่อมีการใช้ภารกิจที่มีการเปรียบต่างร่วมกับสมุดบันทึกเกรด (Gradebook), การพูดคุยที่มีการให้เกรดจะปรากฏเป็นคอลัมน์สำหรับผู้เรียนทุกคน แต่เซลล์เกรดจะเป็นสีเทาสำหรับผู้เรียนที่ไม่ได้รวมอยู่ในการพูดคุย ไม่สามารถกำหนดเกรดให้กับผู้เรียนที่ไม่ได้รวมอยู่ในการพูดคุยที่มีการให้เกรดได้ และการพูดคุยที่มีการให้เกรดที่ไม่ได้มอบหมายให้ผู้เรียนจะไม่นับรวมในเกรดโดยรวม

หากเปิดใช้งาน ระยะเวลาให้เกรดหลายช่วง (Multiple Grading Periods) ไว้ ภารกิจจะถูกพิจารณาร่วมด้วยตามระยะเวลาให้เกรดที่สรุปแล้ว

หมายเหตุ: หากบทเรียนของคุณใช้เส้นทางพัฒนาความเชี่ยวชาญ (MasteryPaths) คุณไม่จำเป็นต้องมอบหมายการพูดคุยที่มีการให้เกรดให้กับผู้เรียนแต่ละคนด้วยตนเอง เรียนรู้วิธีการกำหนดภารกิจไปยังเส้นทางพัฒนาความเชี่ยวชาญ (MasteryPaths)

เปิดการพูดคุย

เปิดการพูดคุย

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน ให้คลิกที่ลิงค์ การพูดคุย (Discussions)

เพิ่มการพูดคุย

คลิกที่ปุ่ม เพิ่มการพูดคุย (Add Discussion)

กรอกรายละเอียดการพูดคุย

กรอกรายละเอียดการพูดคุย

กรอกชื่อหัวข้อ [1] และรายละเอียดการพูดคุย [2]

ตั้งค่าการพูดคุยที่มีการให้เกรด

ตั้งค่าการพูดคุยที่มีการให้เกรด

คลิกที่ช่องทำเครื่องหมาย ที่ให้เกรด (Graded)

กรอกรายละเอียดการให้เกรด

กรอกรายละเอียดการให้เกรด

กรอกจำนวนคะแนนที่เป็นไปได้[1] เลือกประเภทการให้เกรด [2] และกลุ่มภารกิจ [3] และมอบหมายความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง [4] ที่มี

มอบหมายให้ผู้เรียน

มอบหมายให้ผู้เรียน

ตามค่าเริ่มต้น Canvas จะกำหนดภารกิจให้กับทุกคนในบทเรียนของคุณ จัดทำภารกิจสำหรับผู้เรียนที่กำหนดโดยคลิกที่ไอคอนลบทุกคน [1] แล้วเริ่มพิมพ์ชื่อของผู้เรียน [2] ฟิลด์ค้นหาสามารถปรับเปลี่ยนได้และคุณสามารถค้นหาผู้เรียนด้วยชื่อหรือนามสกุล เมื่อชื่อและนามสกุลปรากฏขึ้น ให้คลิกที่ชื่อดังกล่าว รายการจะไม่สามารถเลื่อนดูได้

คุณสามารถระบุผู้เรียนได้มากกว่าหนึ่งคนในฟิลด์ ถึง (To) ตราบใดที่ผู้เรียนจะได้รับจัดสรรวันครบกำหนดและวันที่พร้อมใช้งานเป็นวันเดียวกัน

แก้ไขกำหนดเวลาและวันที่พร้อมใช้งาน

แก้ไขกำหนดเวลาและวันที่พร้อมใช้งาน

จากฟิลด์วันที่ ให้เพิ่มวันที่ที่คุณต้องการพร้อมตัวเลือกต่อไปนี้

  • กำหนดเวลา (Due) [1]: กำหนดวันที่และเวลาที่การพูดคุยที่มีการให้เกรดจะครบกำหนด วันครบกำหนดจะถูกกรอกไว้แล้วให้กับคุณหากคุณจัดทำเชลล์ภารกิจ แต่คุณสามารถแก้ไขได้ในกรณีที่ต้องการ
  • ใช้ได้จาก (Available From) [2]: กำหนดวันที่และเวลาเมื่อการพูดคุยที่มีการให้เกรดจะสามารถใช้งานได้
  • จนถึง (Until) [3]: กำหนดวันที่และเวลาเมื่อการพูดคุยที่มีการให้เกรดจะไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไป

หมายเหตุ: ด้านล่างของฟิลด์ วันครบกำหนด (Due Date) และวันที่พร้อมใช้งาน (Availability date) Canvas จะแสดงวันที่และเวลาตามเขตเวลาในบริบทที่เกี่ยวข้อง หากคุณจัดการบทเรียนในเขตเวลาอื่นที่ไม่ใช่เขตเวลาของคุณ และจัดทำหรือแก้ไขวันครบกำหนดสำหรับการพูดคุยที่มีการให้เกรด เวลาสำหรับบทเรียนและเวลาท้องถิ่นจะปรากฏขึ้นเพื่อใช้อ้างอิง

เพิ่มวันที่เพิ่มเติม

เพิ่มวันที่เพิ่มเติม

เพิ่มผู้เรียนคนอื่นที่มีวันครบกำหนดและวันที่พร้อมใช้งานอื่น โดยคลิกที่ปุ่ม เพิ่ม (Add)

ลบวันที่

ลบวันที่

นอกจากนี้คุณยังสามารถลบวันที่เพิ่มเติมโดยคลิกที่ไอคอนลบติดกับวันที่ที่เกี่ยวข้อง

บันทึกและเผยแพร่

บันทึกและเผยแพร่

หากคุณพร้อมเผยแพร่การพูดคุยของคุณ ให้คลิกที่ปุ่ม บันทึกและเผยแพร่ (Save & Publish) [1] หากคุณต้องการจัดทำร่างส่วนการพูดคุยของคุณเพื่อเผยแพร่ในภายหลัง ให้คลิกที่ปุ่ม บันทึก (Save) [2]

ดูคำเตือนวันครบกำหนด

ดูคำเตือนวันครบกำหนด

หากคุณไม่ได้เพิ่มหัวข้อของบทเรียนลงในภารกิจ คุณจะเห็นข้อความเตือนถามว่าคุณต้องการเพิ่มกลุ่มย่อยเหล่านั้นหรือไม่

คุณสามารถคลิกที่ปุ่ม ดำเนินการต่อ (Continue) [1] หากไม่ต้องการเพิ่มกลุ่มย่อยไปยังภารกิจ หรือคลิกที่ ย้อนกลับ (Go Back) [2]เพื่อย้อนกลับและเพิ่มกลุ่มย่อย

หมายเหตุ: ข้อความเตือนนี้จะไม่ปรากฏหากกลุ่มย่อย ทุกคน (Everyone) หรือกลุ่มย่อยบทเรียนทั้งหมดได้รับการจัดสรรไปยังภารกิจ

ดูข้อผิดพลาดวันที่

ดูข้อผิดพลาดวันที่

หากคุณส่งชุดอักขระวันครบกำหนดที่ไม่ถูกต้องและพยายามบันทึกการพูดคุยที่มีการให้เกรด Canvas จะจัดทำการแจ้งข้อมูลข้อผิดพลาด รายการที่ไม่ถูกต้องดังกล่าวได้แก่การไม่ปลดล็อคการพูดคุยก่อนครบกำหนด การไม่กำหนดวันครบกำหนดภายในช่วงวันที่พร้อมใช้งาน หรือการกำหนดวันที่ที่อยู่นอกกำหนดเวลาของบทเรียนหรือเทอม

แก้ไขวันที่จากนั้นอัพเดตส่วนการพูดคุยอีกครั้ง

หมายเหตุ:

  • หากบทเรียนไม่มีวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดสำหรับบทเรียนกำหนดไว้ Canvas จะยืนยันการพูดคุยที่มีการให้เกรดกับชุดวันที่สำหรับเทอมของบทเรียน
  • หากบทเรียนของคุณใช้ระยะเวลาให้เกรดแบบหลายรอบ (Multiple Grading Periods) ฟิลด์การมอบหมาย (Assign) จะยืนยันวันครบกำหนดกับระยะเวลาให้เกรดที่สรุปแล้วและกำหนดว่าวันครบกำหนดสำหรับการพูดคุยจะต้องเป็นวันที่ในอดีตสำหรับระยะเวลาให้เกรดที่สรุปแล้ว

ดูวันที่สำหรับการพูดคุย

ดูวันที่สำหรับการพูดคุย

ดูผู้ใช้และวันครบกำหนดสำหรับส่วนการพูดคุยโดยคลิกที่ลิงค์ แสดงวันครบกำหนด (Show Due Dates)

ดูวันที่กำหนด

ดูวันที่มอบหมายไปยังส่วนการพูดคุยที่มีการให้เกรด

ดูวันที่ในการปรับรูปแบบการพูดคุย

ดูวันที่ในการปรับรูปแบบการพูดคุย

ดูความพร้อมและวันครบกำหนดสำหรับการพูดคุยในการปรับรูปแบบการพูดคุยโดยคลิกที่ลิงค์ แสดงวันครบกำหนด (Show Due Dates)

ดูวันที่กำหนด

ดูวันที่มอบหมายไปยังส่วนการพูดคุยที่มีการให้เกรด

ดูเพจภารกิจ

ในเพจภารกิจ (Assignments) การพูดคุยที่มีการให้เกรดจะแสดงว่ามีผู้ใช้หลายคนและวันที่กำหนดหลายรายการที่กำหนดให้กับส่วนการพูดคุย เลื่อนเมาส์ไปที่ข้อความเพื่อดูวันที่พร้อมใช้งานหรือวันครบกำหนด