จะนำเข้าเนื้อหาจาก Common Cartridge ไปยัง Canvas ได้อย่างไร

คุณสามารถนำเข้าเนื้อหาจาก Common Cartridge ไปยังบทเรียนใน Canvas

เปิดค่าปรับตั้ง

เปิดค่าปรับตั้ง

ในส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน ให้คลิกที่ลิงค์ ค่าปรับตั้ง (Settings)

นำเข้าเนื้อหาไปยังบทเรียน

นำเข้าเนื้อหาไปยังบทเรียน

คลิกที่ลิงค์ นำเข้าเนื้อหาบทเรียน (Import Course Content)

เลือกประเภทเนื้อหา

เลือกประเภทเนื้อหา

ในเมนูส่วนแสดงรายการ ประเภทเนื้อหา เลือกตัวเลือก แพคเกจ Common Cartridge 1.x

เลือกไฟล์

เลือกไฟล์

คลิกที่ปุ่ม เลือกไฟล์

เปิดไฟล์

เปิดไฟล์

ค้นหาแล้วคลิกที่ Common Cartridge ZIP หรือไฟล์ IMSCC ที่คุณต้องการนำเข้า [1] จากนั้นคลิกที่ปุ่ม เปิด [2]

เลือกแถวคำถาม

เลือกแถวคำถาม

จากเมนูแสดงรายการ แถวคำถามเริ่มต้น ให้เลือกแถบคำถามที่คุณต้องการใช้สำหรับแถวคำถามของคุณจาก Common Cartridge

จัดทำแถวคำถาม

จัดทำแถวคำถาม

หากคุณไม่มีแถวคำถามที่ต้องการใช้ คุณสามารถจัดทำแถวคำถามใหม่ จากเมนูแสดงรายการ เลือกตัวเลือก จัดทำแถวคำถามใหม่ (Create new question bank)

เลือกเนื้อหาการโอนย้าย

เลือกเนื้อหาการโอนย้าย

นำเข้าเนื้อหาทั้งหมดจากบทเรียนโดยเลือกปุ่มเลือกรายการ เนื้อหาทั้งหมด (All Content) [1]

หากต้องการเลือกเนื้อหาใดโดยเฉพาะ ให้คลิกที่ปุ่มเลือกรายการ เลือกเนื้อหาเฉพาะ (Select specific content) [2]

หมายเหตุ: หากคุณเลือกตัวเลือกเนื้อหาเฉพาะ คุณจะต้องเลือกเนื้อหาที่ต้องการนำเข้าหลังจากพิจารณาตัวเลือกที่เหลือสำหรับเพจ หลังจากเริ่มการนำเข้าเนื้อหา จะไม่สามารถเลิกการเลือกการนำเข้าได้  

นำเข้าแบบทดสอบในปัจจุบันเป็นแบบทดสอบใหม่

นำเข้าการประเมินไปยังแบบทดสอบใหม่

แปลงแบบทดสอบในแพคเกจนำเข้าไปเป็นรูปแบบแบบทดสอบใหม่ (New Quizzes), โดยคลิกที่ตัวเลือก นำเข้าแบบทดสอบในปัจจุบันเป็นแบบทดสอบใหม่ (Import existing quizzes as New Quizzes)

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถเลือกแถวคำถามเริ่มต้นได้ขณะใช้ตัวเลือก นำเข้าแบบทดสอบที่มีอยู่เป็นแบบทดสอบใหม่ (Import existing quizzes as New Quizzes)

เขียนทับเนื้อหาการประเมิน

เขียนทับเนื้อหาการประเมิน

เขียนทับเนื้อหาการประเมินด้วย ID ที่ตรงกันโดยคลิกที่ช่องทำเครื่องหมาย เขียนทับเนื้อหาการประเมินที่มี ID ที่ตรงกัน

ระบบบางส่วนมีการรีไซเคิล ID สำหรับการส่งออกใหม่แต่ละรายการ ดังนั้นหากคุณส่งออกแถวคำถามแยกสองแถว ข้อมูลจะมี ID เดียวกัน เพื่อป้องกันข้อมูลการประเมินสูญหาย Canvas จะจัดการแถวคำถามเป็นออบเจคต์แยกต่างหากไม่ว่าจะเป็น ID ใดก็ตาม การเลือกตัวเลือกนี้จะเป็นการปิดระบบความปลอดภัยและทำให้ข้อมูลการประเมินสามารถเขียนทับข้อมูลในปัจจุบันโดยใช้ ID เดียวกัน

ปรับกิจกรรมและวันครบกำหนด

ปรับกิจกรรมและวันครบกำหนด

หากต้องการปรับวันครบกำหนดที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมและภารกิจสำหรับบทเรียน ให้คลิกที่ช่องทำเครื่องหมาย ปรับกิจกรรมและวันครบกำหนด (Adjust events and due dates)

ดูข้อความแจ้งเตือนการนำเข้าเนื้อหา

ดูข้อความแจ้งเตือนการนำเข้าเนื้อหา

ขณะนำเข้าเนื้อหา ข้อความจะปรากฏขึ้นเพื่อชี้แจงว่าการนำเข้าเนื้อหาบทเรียนที่เหมือนกันหรือการส่งออกแพคเกจมากกว่าหนึ่งครั้งจะเป็นการเขียนทับเนื้อหาปัจจุบันของบทเรียน

นำเข้าบทเรียน

นำเข้าบทเรียน

คลิกที่ปุ่ม นำเข้า (Import) [1]

ส่วนแสดงสถานะจะแสดงสถานะการอัพโหลดเป็นเปอร์เซ็นต์ [2]

ดูงานในปัจจุบัน

ดูงานในปัจจุบัน

หัวข้องานในปัจจุบันจะแสดงสถานะของการนำเข้าของคุณ รายงานที่กำลังดำเนินการจะแสดงแถบสถานะระบุเวลาที่เหลือในการนำเข้าให้เสร็จสิ้น [1]

หากคุณเลือกที่จะเลือกเนื้อหาเฉพาะในบทเรียนของคุณ งานในปัจจุบันจะแสดงเป็น กำลังรอให้เลือก [2] ซึ่งหมายความว่าคุณจะต้องเลือกเนื้อหาที่คุณต้องการนำเข้า

การนำเข้ายังแสดงสถานะอื่น ๆ สำหรับกระบวนการนำเข้า เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะการนำเข้าบทเรียน

ดูเนื้อหาจากส่วนการนำเข้าที่เสร็จสิ้นแล้วโดยเข้าไปที่ลิงค์ในส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน