ฉันจะสามารถอัพโหลดไฟล์สื่อประเภทใดใน Canvas ได้บ้างในฐานะผู้สอน

Canvas สามารถอัพโหลดไฟล์ภาพ วิดีโอ และเสียงใด ๆ เป็นเนื้อหาของผู้ใช้ได้ 

เมื่อคุณอัพโหลดไฟล์เสียงและสื่อโดยใช้เครื่องมือเกี่ยวกับสื่อใน Rich Content Editor, Canvas จะแปลงไฟล์ขนาดสูงสุดไม่เกิน 500 MB หากไฟล์มีขนาดเกินขีดจำกัด 500 MB คุณสามารถจัดเก็บไฟล์นั้นไว้ที่แหล่งข้อมูลภายนอก เช่น YouTube และผนวกโดยใช้ Rich Content Editor ได้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกต่าง ๆ ในการใช้ไฟล์สื่อใน Canvas ได้จากเอกสารข้อมูลเปรียบเทียบข้อมูลสื่อใน Canvas

เมื่อคุณอัพโหลดไฟล์ใดไปไว้ในไฟล์ของบทเรียน กลุ่ม หรือผู้ใช้ Canvas จะแปลงไฟล์นั้นให้อยู่ในรูปแบบที่เบราเซอร์ของคุณรองรับ อย่างไรก็ตาม Canvas ไม่รองรับการอัพโหลดไฟล์ที่มีขนาดเกิน 5 GB ไปยังไฟล์ของผู้ใช้ของคุณ การเปิดเล่นสื่อจะถูกกำหนดตามเบราเซอร์ เพราะฉะนั้นถ้าคุณดูไฟล์ใดไม่ได้ คุณอาจต้องลองดูไฟล์นั้นในเบราเซอร์อื่น

ไฟล์ใน Canvas จะมีการจำกัดโควต้าสำหรับแต่ละพื้นที่ของผู้ใช้: ไฟล์ของผู้ใช้ (ส่วนบุคคล) ไฟล์บทเรียน และไฟล์กลุ่ม ไฟล์ที่อัพโหลดโดยตรงไปยังไฟล์ของผู้ใช้หรือไฟล์กลุ่มจะนับรวมในโควต้าที่กำหนดให้เฉพาะของแต่ละพื้นที่ ยกเว้นการอัพโหลดภาพโพรไฟล์ ทุกไฟล์ที่อัพโหลดเข้าไว้ในบทเรียนจะนับรวมในโควต้าของบทเรียน สำหรับผู้เรียน เอกสารแนบใด ๆ ที่เพิ่มมาเป็นส่วนหนึ่งของการส่งภารกิจแบบให้เกรดจะถูกอัพโหลดไปไว้ในไฟล์ของผู้ใช้ แต่จะไม่ถูกนำไปคิดรวมในโควต้าผู้ใช้ของคุณ

หมายเหตุ: หากคุณอัพโหลดไฟล์ที่โปรแกรมเปิดเล่นสื่อของ Canvas ไม่รองรับ คุณสามารถให้ผู้ใช้ดาวน์โหลดไฟล์เพื่อดูภายนอก Canvas ได้

ฟอร์แมตภาพที่รองรับ

Canvas ยอมรับไฟล์ภาพต่อไปนี้

 • BMP - Windows Bitmap
 • GIF - Graphics Interchange Format
 • JPEG - Joint Photographic Experts Group
 • SVG - Scalable Vector Graphics
 • TIFF - Adobe Systems
 • PNG - Portable Network Graphics

หมายเหตุ: การแสดงตัวอย่างไฟล์ TIF และ TIFF ไม่รองรับอัตโนมัติสำหรับเบราเซอร์ส่วนใหญ่ และอาจไม่สามารถแสดงตัวอย่างได้ใน Canvas

ฟอร์แมตวิดีโอที่รองรับ

โปรแกรมเปิดเล่นสื่อใน Canvas รองรับการเล่นวิดีโอมาตรฐาน H.264 และ Canvas จะยอมรับการเล่นไฟล์วิดีโอต่อไปนี้

 • FLV – Flash Video
 • ASF – Windows Media
 • QT – QuickTime ของ Apple
 • MOV – QuickTime ของ Apple
 • MPG – ฟอร์แมตวิดีโอดิจิตอล
 • MPEG – ฟอร์แมตวิดีโอดิจิตอล
 • AVI – ฟอร์แมตวิดีโอดิจิตอล
 • M4V – ฟอร์แมตวิดีโอดิจิตอล
 • WMV – Windows Media
 • MP4 – ฟอร์แมตวิดีโอดิจิตอล
 • 3GP – ฟอร์แมตมัลติมีเดียบนอุปกรณ์พกพา

 

ดูคำแนะนำเกี่ยวกับการบีบอัดสื่อและคุณภาพการเล่นได้จากแนวทางในการบีบอัดวิดีโอของ Vimeo

ฟอร์แมตเสียงที่รองรับ

Canvas จะยอมรับการเล่นไฟล์เสียงต่อไปนี้

 • MP3 – ฟอร์แมตเสียงดิจิตอล
 • WAV - Waveform Audio File
 • WMA – Windows media audio
 • WMV – Windows Media