จะดูเกรดในแผงข้อมูลมุมมองการ์ด (Card View Dashboard) ในฐานะผู้สอนได้อย่างไร

คุณสามารถดูเกรดของบทเรียนโดยรวมได้จากแผงข้อมูลมุมมองแบบการ์ด (Card View Dashboard) ปุ่มนี้มีใช้สำหรับผู้ใช้ทุกแบบและจะแสดงเกรดสำหรับบทเรียนที่เข้าร่วมแล้วหรือบทเรียนที่กำลังสอนอยู่

เปิดเกรด

เปิดเกรด

จากแถบด้านข้างของแผงข้อมูล (Dashboard) ให้คลิกที่ปุ่ม ดูเกรด (View Grades)

ดูบทเรียน

ดูบทเรียน

หัวข้อ บทเรียนที่ฉันกำลังสอง (Courses I’m Teach) จะแสดงชื่อแต่ละบทเรียนและค่าเฉลี่ยเกรดโดยรวมในปัจจุบัน [1] ซึ่งจะแสดงจำนวนผู้เรียนที่เป็นส่วนหนึ่งของคะแนนเฉลี่ย หากไม่มีการจัดสรรเกรด เกรดจะปรากฏเป็น ไม่มีเกรด (no grade) [2]

ดูรายละเอียดเกรดในสมุดบันทึกเกรด (Gradebook) โดยคลิกที่ชื่อบทเรียน [3]

ดูการปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนของคุณ และกิจกรรมของผู้เรียนในบทเรียนโดยคลิกที่ลิงค์ รายงานการปฏิสัมพันธ์ของผู้เรียน (Student Interactions Report) [4]

หมายเหตุ: นอกจากนี้คุณยังสามารถสืบค้นรายงานการปฏิสัมพันธ์ของผู้เรียน (Student Interactions Report) ได้จากเพจ People ในบทเรียนที่ต้องการ